Aansluiten als werkgever

Waarom kiezen voor Xerius

  • Xerius zorgt voor de volledige en persoonlijke opvolging van uw administratie rond de kinderbijslag en waakt erover dat de uitbetalingen altijd op tijd en correct gebeuren.
  • In elk Xerius/SD Worx-kantoor kunt u terecht met al uw vragen.
  • Via Mijn Kinderbijslag hebben de gezinnen 24 uur per dag toegang tot hun dossier.
  • Elk kwartaal brengt de Xerius Kinderbijslagkrant u en alle aangesloten gezinnen nieuws en praktische informatie over kinderbijslag.
  • Wij komen persoonlijk opleiding geven in uw kantoor, over de verschillende aspecten van de kinderbijslagwetgeving, toegepast op de praktijk.

Kinderbijslagfonds kiezen, een verplichting

Vanaf het moment dat u personeel in dienst heeft dat onderworpen is aan de volledige sociale zekerheidsregeling, bent u als werkgever verplicht om u binnen de negentig dagen aan te sluiten bij een kinderbijslagfonds. Ook als deze personeelsleden geen recht hebben op kinderbijslag, moet u zich toch aansluiten. Stelt u alleen leerlingen tewerk? Dan hoeft u zich niet aan te sluiten bij een kinderbijslagfonds.

Als u zich niet binnen de 90 dagen aangesloten hebt bij een kinderbijslagfonds, wordt u ambtshalve aangesloten bij Famifed.

Aansluiten bij Xerius Kinderbijslagfonds

Doe voor uw kinderbijslag beroep op Xerius, partner van SD Worx, en maak u het leven makkelijker. Het merendeel van de klanten van SD Worx doet voor de uitbetaling van de kinderbijslag van hun werknemers al beroep op Xerius. En zij merken dag in dag uit dat alle administratie bij één groep plaatsen, hun eigen werking vereenvoudigt.

De samenwerking tussen SD Worx en Xerius levert u als klant niets dan voordelen op. Zo hebben wij gezamelijke kantoren, zodat uw werknemers in één kantoor een antwoord op hun vragen krijgen. Met onze ervaring en grondige kennis van zaken, is Xerius een betrouwbare partner voor de kinderbijslag van uw werknemers.

U wilt overkomen van een ander kinderbijslagfonds?

U kunt altijd veranderen van kinderbijslagfonds. Hou wel rekening met volgende voorwaarden:

  1. De verplichte aansluitingstermijn moet beëindigd zijn. Dien een aangetekend ontslag in bij uw huidige fonds.
  2. Er is een opzegtermijn van 30 dagen, te tellen vanaf de eerste dag van de laatste kwartaalmaand: dus 1 december, 1 maart, 1 juni en 1 september.
  3. Het ontslag gaat altijd in bij het begin van een nieuw kalenderkwartaal. Het nieuwe kinderbijslagfonds neemt de betaling pas over vanaf de tweede maand van het nieuw kalenderkwartaal.