Ouders die uit elkaar gaan

Wanneer ouders feitelijk of wettelijk scheiden, krijgt uw kinderbijslagfonds deze gegevens via de kruispuntbank en zal uw recht op kinderbijslag automatisch opnieuw worden onderzocht. Het kinderbijslagfonds maakt voor uw dossier een onderscheid tussen de minderjarige en meerderjarige kinderen.

Minderjarige kinderen

Voor de minderjarige kinderen gaat het kinderbijslagfonds automatisch uit van het principe van co-ouderschap, waarbij beide ouders samen het ouderlijk gezag uitoefenen. Voor uw kinderbijslagdossier wijzigt er niets: u krijgt uw kinderbijslag gewoon verder. Het principe van co-ouderschap loopt normaal gezien tot het kind 18 jaar is. Daarna kan de co-ouderschapregeling alleen behouden blijven als beide ouders verklaren dat het kind even lang bij beide ouders verblijft. Uw kinderbijslagfonds bezorgt u een document om in te vullen. Als de situatie niet van toepassing is, hoeft u dit document niet in te vullen en terug te bezorgen. Het kinderbijslagfonds onderzoekt automatisch uw recht op kinderbijslag wanneer uw kind 18 wordt.

Wordt het kind ingeschreven op het adres van de vader, dan kan hij de kinderbijslag ontvangen als hij hierom verzoekt, bij voorkeur schriftelijk. Dit recht gaat in de maand volgend op zijn verzoek.

De kinderen voor wie co-ouderschap geldt kunnen enkel en alleen gegroepeerd worden in het gezin van de bijslagtrekkende, zelfs indien betaald wordt op een gemeenschappelijke rekening.

Als de rechtbank een van beide ouders exclusief het ouderlijke gezag heeft gegeven, bezorg deze uitspraak dan zo snel mogelijk aan uw kinderbijslagfonds. De ouder die exclusief het ouderlijke gezag heeft, krijgt dan ook de uitbetalingen van de kinderbijslag.

Meerderjarige kinderen

Voor meerderjarige en ontvoogde kinderen is de situatie anders, omdat het ouderlijke gezag in dergelijke situaties eindigt. Vanaf dan geldt de feitelijke situatie binnen het gezin. Het kinderbijslagfonds zal nagaan waar het kind is ingeschreven en de bijslag aan deze ouder betalen.

Alleen als voor de meerderjarigheid co-ouderschap van toepassing was en beide ouders verklaren dat de jongere vanaf zijn achttiende afwisselend even lang bij beide ouders zal verblijven, kan van de feitelijke situatie worden afgeweken. Uw kinderbijslagfonds bezorgt u een document om in te vullen. Als de situatie niet van toepassing is, hoeft u dit document niet in te vullen en terug te bezorgen. Het kinderbijslagfonds onderzoekt automatisch uw recht op kinderbijslag wanneer uw kind 18 wordt.

In beroep gaan tegen de betalingsbeslissing

De ouder die het niet eens is met de betaling aan de andere ouder kan hier als volgt tegen in beroep gaan:

  • De ouder kan de arbeidsrechtbank vragen hem/haar als bijslagtrekkende aan te duiden.
  • De ouder kan voor de vrederechter bezwaar maken tegen de betaling.

Daarnaast worden ook vonnissen buiten het toepassingsgebied van de kinderbijslagwetgeving aangenomen als u ze volgens de juiste formaliteiten aan het kinderbijslagfonds bezorgt. Dit zijn de vonnissen die aangenomen worden:

  • vonnis van de jeugdrechter dat de andere ouder aanduidt als bijslagtrekkende: betekening door een gerechtsdeurwaarder
  • beslissing over dringende overgangsmaatregelen:
    • door de vrederechter: kennisgeving door de griffier van de rechtbank
    • door de rechter in eerste aanleg: betekening door een gerechtsdeurwaarder
  • echtscheidingsvonnis: betekening door een gerechtsdeurwaarder