Gewijzigde werksituatie

Ander werk, werkloos, brugpensioen, arbeidsongeschikt of ziek en de invloed ervan op uw kinderbijslag.

Recht op kinderbijslag voor werklozen en bruggepensioneerden, uitsluiting werkloosheid en de voorwaarden en aanvraag voor de sociale toeslag.

Veranderen van werkgever, starten als werknemer of zelfstandige, stoppen met werken of gaan werken in het buitenland.

Recht op kinderbijslag voor zieke en arbeidsongeschikte werknemers en voorwaarden en aanvraag van de sociale toeslag.