Tools en formulieren

Bereken uw kinderbijslag, app voor jobstudenten en uw e-dossier Mijn Kinderbijslag.

Formulieren en publicaties betreffende uw kinderbijslag.

Uw e-dossier bij Xerius Kinderbijslagfonds, beheer uw gegevens, bekijk uw briefwisseling, word op de hoogte gebracht van betalingen.

Bereken wat de kinderbijslag en eventuele toeslagen bedraagt voor uw kinderen.

Raadpleeg alle vorige edities van onze Kinderbijslagkrant die 4x per jaar verschijnt.

App voor jobstudenten, controleer hoeveel u nog mag werken om een aanpassing aan de kinderbijslag te vermijden.