Mijn Kinderbijslag

Uw kinderbijslag online regelen kan vanaf nu via Mijn Kinderbijslag.

Met Mijn Kinderbijslag kunt u:

 • uw persoonlijke profiel beheren
 • uw uitbetalingen opvolgen
 • via e-mail of SMS op de hoogte gehouden worden van betalingen (of brieven)
 • uw persoonlijke berichten bekijken
 • formulieren online invullen en versturen
 • gerust zijn dat uw gegevens goed beveiligd zijn (toegang via eID of token)
 • uw dossier ook raadplegen via uw tablet of smartphone

Aanmelden

 

Problemen

Ik heb geen kaartlezer

 • U kunt er een kopen. Een kaartlezer is niet duur en u zult hem later nog gebruiken, bijvoorbeeld om uw belastingaangifte online in te vullen. Kaartlezers zijn te koop in computerwinkels of bij de computerafdelingen van grotere supermarkten.
 • U kunt er een lenen. Een kaartlezer is niet aan één persoon gebonden. Misschien vindt u er een, in de openbare bibliotheek of bij uw werkgever.

Ik ken mijn pincode niet meer
Bij de eID-kaart hoort een pincode, net als bij een bankkaart. De pincode vindt u terug in de brief die u van het gemeentehuis kreeg met de melding om uw eID af te halen. Op de website over de eID leest u wat u moet doen als u de pincode van uw kaart niet meer kent.

Ik krijg een foutmelding
De twee meest voorkomende oorzaken van een foutmelding zijn de volgende:

 • U hebt de eID-software niet geïnstalleerd of u gebruikt een verouderde versie. U kunt de laatste update altijd gratis downloaden op de eID-website.
 • U gebruikt een internetbrowser waarin Mijn Kinderbijslag niet optimaal wordt weergegeven. Mijn Kinderbijslag is toegankelijk via een uitgebreid aantal platformen en browsers. Mocht u problemen ondervinden bij het raadplegen van de toepassing, is het aangewezen na te gaan welk platform of welke browserversie u gebruikt. Door een update uit te voeren naar een nieuwere versie kan mogelijk het probleem worden verholpen.

Ik maak gebruik van Apple software en het aanmelden met eID lukt niet
Uit ervaring blijkt dat het inloggen met een eID op Apple software problemen overlevert. Het is handig om uw persoonlijke code (token) aan te vragen. Zo kunt u waar en wanneer u dit wenst Mijn Kinderbijslag raadplegen. Ook bij andere organisaties zoals bijvoorbeeld Kind & Gezin kunt u gebruik maken van uw token. Let wel op dat u voor de aanvraag uw eID nodig hebt en dat u hierbij het beste gebruik kunt maken van een computer zonder Apple software.

Voor problemen met aanmelden verwijzen wij u eerst naar de website van Fedict. Raakt u om welke reden dan ook echt niet aangemeld bij Mijn Kinderbijslag? Neem contact met ons op via het contactformulier en we helpen u graag verder.

Ik heb niet de Belgische nationaliteit en geen eID of vreemdelingenkaart

Als u geen eID of vreemdelingenkaart hebt, dan moet u een persoonlijke code (token) aanvragen via Fedict (servicedesk@fedict.be).

Opgelet: u kunt pas een token krijgen, als u bent geregistreerd in het Belgische rijksregister onder een zogenaamd ‘bis-nummer’. Dat is een identificatienummer dat vreemdelingen die tijdelijk in België komen werken, en die niet ingeschreven staan in het Rijksregister, moeten aanvragen bij de kruispuntbank van de sociale zekerheid. Hebt u dat nummer nog niet, dan moet u het eerst aanvragen. Dat doet u in de gemeente waar u aan de slag gaat.

Veiligheid

Is mijn computer/browserversie geschikt voor Mijn Kinderbijslag?
Mijn Kinderbijslag is toegankelijk via een uitgebreid aantal platformen en browsers. Mocht u problemen ondervinden bij het raadplegen van de toepassing, is het aangewezen na te gaan welk platform of welke browserversie u gebruikt. Door een update uit te voeren naar een nieuwere versie kan mogelijk het probleem worden verholpen.

Zijn mijn gegevens in Mijn Kinderbijslag goed beveiligd?
U kunt de informatie in Mijn Kinderbijslag enkel raadplegen door aan te melden via eID of persoonlijke code (token). Dit betekent dat uw persoonlijke gegevens op de best mogelijke manier worden beveiligd. Uw gegevens worden behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

Mijn Kinderbijslag wordt geopend in een beveiligde verbinding. Deze verbinding kunt u herkennen aan de start van het webadres, dit begint namelijk met https. De gegevens die over deze verbinding gaan worden versleuteld. Ook via mobiele toestellen zijn uw persoonlijke gegevens op de best mogelijke manier beveiligd door het aanmelden met uw eID of uw token.

Kan ik mijn online account ook verwijderen?
Gebruik maken van Mijn Kinderbijslag is te allen tijde vrijblijvend. U kunt zich afmelden door uw online profiel te verwijderen. U kunt dan uw gegevens niet meer online raadplegen of beheren. Wenst u later opnieuw gebruik te maken van Mijn Kinderbijslag, dan kan dat door u eenvoudig opnieuw te registreren.

Phishing
Steeds vaker proberen internetcriminelen mensen rechtstreeks te misleiden tot het overhandigen van persoonlijke informatie. Deze vorm van internetcriminaliteit wordt phishing genoemd.

Ga steeds voorzichtig om met uw persoonlijke gegevens en vooral met uw bankgegevens. Wij zullen u nooit vragen de gegevens over uw bankrekening per e-mail of per telefoon door te geven.

Enkel speciale formulieren zijn daartoe geschikt. Hebt u twijfels over de veiligheid bij het doorgeven van uw gegevens, aarzel dan niet ons te contacteren via kinderbijslag@xerius.be of 078 15 40 25.