Home / Partner worden

Accdesk

Via de gratis portaalsite www.accdesk.be krijgt u rechtstreeks toegang tot een aantal intelligente internetapplicaties van Xerius en SD Worx.

Het digitaal loket van Xerius Sociaal Verzekeringsfonds

24 uur op 24 alles over het sociaal statuut van uw klanten:

 • Fiscale attesten en loopbaanattesten bekijken en afdrukken
 • Wijzigingen (stopzetting, aanpassing sociale bijdragen,…) rechtstreeks doorgeven
 • Alle betalingen consulteren
 • Vervaldagberichten opvragen
 • Online formulieren raadplegen en afdrukken
 • Nieuwe klanten online aansluiten met e-ID

De online tool van Xerius Ondernemingsloket

Regel de inschrijving, wijziging of stopzetting van een onderneming volledig online.

 • Inschrijving van een nieuwe onderneming
 • Wijziging of stopzetting van een onderneming
 • Publicatie in het Belgisch Staatsblad
 • Machtiging ambulante handel (leurkaart)
 • Machtiging kermisactiviteiten
 • Aanvraag van een uittreksel uit de KBO

Account Accdesk aanvragen

Laatste update: 19 november 2014