Verzekeringen

Arbeidsongeschiktheid, extra pensioensparen (VAPZ / IPT).

Fiscaalvriendelijke vorm van extra pensioenopbouw voor zelfstandigen.

Verzekering tegen arbeidsongeschiktheid op maat voor uw beroep.

Extra pensioen in de vorm van een groepsverzekering betaald door uw vennootschap.