Gewaarborgd inkomen

U hebt een mooie carrière uitgebouwd als zelfstandige en plots wordt u werkonbekwaam door ongeval of ziekte. Als zelfstandige bent u wettelijk verzekerd tegen inkomstenverlies wegens arbeidsongeschiktheid, maar u ontvangt enkel een bescheiden uitkering. Wij hebben een verzekering Gewaarborgd Inkomen ontwikkeld die u verzekert tegen inkomstenverlies bij ziekte of ongeval. De premies zijn volledig als beroepskost aftrekbaar.

Een gewaarborgd Inkomen bij Xerius?

Een flexibele formule op maat en zekerheid voor uw toekomst:

  • 100% fiscaal aftrekbare premies.
  • Eindleeftijd van 65 jaar.
  • Op maat gemaakt. U kiest zelf:
    • wanneer u de premie wilt betalen: driemaandelijks, halfjaarlijks of jaarlijks
    • de lengte van de 'eigen risicotermijn' (dat is de tijd tussen uw ongeval of ziekte én het ingaan van de dekking): 30, 60, 90, 180 of 365 dagen. Bent u langer dan 30 dagen arbeidsongeschikt, dan kan de ‘eigen risicotermijn’ volledig wegvallen (Engelse franchise).
  • Bent u jonger dan 46 jaar dan hoeft u tot een verzekerd inkomen van 25.000 euro enkel een medische vragenlijst in te vullen, een medisch onderzoek is niet nodig. Bent u 46 jaar of ouder dan geldt het voorgaande tot een verzekerd inkomen van 15.000 euro.
  • U bent niet alleen verzekerd voor de lichamelijke gevolgen van uw ziekte of ongeval (fysiologische arbeidsongeschiktheid), maar ook voor het feit dat u niet of beperkt kunt werken (economische arbeidsongeschiktheid).
  • Tegen één van de laagste tarieven op de markt.

Wist u dat u al een volledige uitkering krijgt wanneer u minstens 67% arbeidsongeschikt wordt verklaard? Wanneer u uw werk gedeeltelijk hervat, kunt u bovendien genieten van een gedeeltelijke uitkering.

Ook vrije beroepen met een RIZIV-toelage, kunnen bij Xerius terecht voor een formule op maat.

Meer informatie

Productfiche Gewaarborgd Inkomen
Voorbeeldoffertes Gewaarborgd inkomen