Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ)

Wist u dat het gemiddelde pensioen van een zelfstandige maar 1.000 euro per maand bedraagt? Niet genoeg om uw huidige levensstandaard te behouden. Daarom is een Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) voor u het overwegen waard!

Waarom een Vrij Aanvullend Pensioen nemen bij Xerius?

  • Aantrekkelijk rendement: 1,00% gewaarborgde rente met daarbovenop de belastingvrije winstdeelname.
  • Uw sociaal verzekeringsfonds beschikt als enige over alle gegevens om uw pensioendossier maximaal te optimaliseren, op fiscaal en sociaal vlak.
  • Wij werken voor u een pensioenplan op maat uit en berekenen uw exact fiscaal voordeel.
  • Solide organisatie met solvabiliteitsratio van 250%
De premies zijn niet alleen 100% fiscaal aftrekbaar, maar leveren ook een besparing op uw sociale bijdragen tot 21%.
Simuleer je VAPZ voordelen

of 

Vraag je polis aan
* Wij storten 100% van de pensioenpremies tot uw pensioenleeftijd en keren u een vervangingsinkomen uit van 250% van de pensioenpremies tot uw pensioenleeftijd.
Maximum storting
Gewoon VAPZ 8,17% (maximum 3.027,09 euro) Sociaal VAPZ 9,40% (maximum 3.482,82 euro)
Instapkost
Gewoon VAPZ 3% Sociaal VAPZ 3%
Kapitaalbescherming
Gewoon VAPZ Sociaal VAPZ
Gewaarborgd rendement
Gewoon VAPZ 1,00% Sociaal VAPZ 1,00%
Solvabiliteitsratio OVV Xerius
Gewoon VAPZ 280% Sociaal VAPZ 280%
Verzekeringstaksen
Gewoon VAPZ 0% Sociaal VAPZ 0%
Medische formaliteiten
Gewoon VAPZ Geen Sociaal VAPZ Geen
Cumuleerbaar met pensioensparen
Gewoon VAPZ Sociaal VAPZ
Cumuleerbaar met: lange termijnsparen (premies levensverzekering)
Gewoon VAPZ Sociaal VAPZ
Cumuleerbaar met: Groepsverzekering en IPT voor zelfstandige bedrijfsleiders
Gewoon VAPZ Sociaal VAPZ
Solidariteitswaarborgen* bij arbeidsongeschiktheid langer dan 6 maanden
Gewoon VAPZ Sociaal VAPZ
Fiscaal voordeel
Gewoon VAPZ 100% fiscaal aftrekbaar Sociaal VAPZ 100% fiscaal aftrekbaar

Extra informatie