Stopzetting

Afhankelijk van je situatie moet je jouw onderneming volledig stopzetten of enkel je aansluiting stopzetten bij het sociaal verzekeringsfonds.

Onderneming stopzetten

Bij een volledige stopzetting van je handelsonderneming (eenmanszaak of handelsvennootschap) of vrij beroep, moet je de onderneming laten schrappen uit de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO).

Stopzetten sociaal statuut

Als zelfstandige betaal je zelf sociale bijdragen aan een sociaal verzekeringsfonds. Beëindig je de zelfstandige activiteiten, dan moet je de aansluiting stopzetten bij je sociaal verzekeringsfonds.

Na je stopzetting

Heb je na je stopzetting geen ander sociaal statuut (werknemer, ambtenaar,...) dan kom je eventueel in aanmerking voor een: