Starten als zelfstandig advocaat? Zo pak je het aan

01 mei 2017 door Marc Hellemans

Zelfstandig advocaat worden.jpg

Je bent net afgestudeerd als master in de rechten? Proficiat! De komende drie jaar doe je volop ervaring op als stagiair bij een ervaren collega. Al tijdens de stageperiode word je beschouwd als zelfstandig advocaat. Zowel je stage zelf als het bijbehorende zelfstandigenstatuut brengen een aantal verplichtingen met zich mee. Xerius giet deze ‘to do’s’ in een handig overzicht.

Starten als advocaat.jpg

1. Leg de eed af bij het Hof van Beroep 

Je kan pas aan je stage beginnen als je de advocateneed hebt afgelegd bij het Hof van Beroep. De plechtige eedaflegging vindt plaats aan het begin van het gerechtelijk jaar. Op voorhand leg je je originele diploma en een attest van nationaliteit voor aan de griffie van het Hof van Beroep van het arrondissement waartoe je balie behoort. 

Eens je de eed hebt afgelegd, mag je jezelf officieel advocaat noemen en kan je je laten inschrijven op de lijst van advocaten-stagiairs. Bezorg hiervoor de volgende documenten aan het secretariaat van de balie:

  • je diploma;
  • een origineel exemplaar van je stage-overeenkomst;
  • een schriftelijk bewijs van eventuele eerdere verzoeken tot inschrijving aan een andere balie;
  • een ondertekende verklaring met vermelding van de beroepen die je uitoefent.
Stagiair zkt. patroon

Nog op zoek naar een stageplaats? Op de website van de Orde van de Vlaamse Balies kan je je cv delen en ontdekken welke advocaten op zoek zijn naar een stagiair.

2. Voltooi je beroepsopleiding 


Tijdens het eerste jaar van je stage ben je verplicht een aantal bijkomende vakken, zoals deontologie en strafprocesrecht, te volgen én hiervoor een examen af te leggen. Slaag je voor deze beroepsopleiding, dan ontvang je een bekwaamheidsattest van de Orde van de Vlaamse Balies (OVB). Via de OVB kan je je online inschrijven voor deze opleiding. Tijdens je stage zal je ook een bepaald aantal uren kosteloze juridische bijstand moeten verrichten.

Je bent nooit te oud om te leren! Elke advocaat moet permanent opleiding volgen en jaarlijks minstens 16 studiepunten behalen. De beroepsopleiding die je als stagiair-advocaat in je eerste stagejaar volgt, geldt als permanente vorming voor je volledige stageperiode.

3. Schrijf je in bij de KBO en vraag je btw-nummer aan 

Als advocaat oefen je een vrij beroep uit en moet je je laten inschrijven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Deze databank houdt de gegevens van alle ondernemingen in België bij. Xerius helpt je graag bij je inschrijving. Je kan ze online regelen of een afspraak maken in één van onze regionale kantoren. Je eerste inschrijving bij de KBO is altijd gratis. 

4. Sluit je aan bij een sociaal verzekeringsfonds

Als zelfstandig advocaat sta je zelf in voor je sociale zekerheid. Je bent daarom wettelijk verplicht om je aan te sluiten bij een sociaal verzekeringsfonds. Elk kwartaal zal je sociale bijdragen betalen (het bedrag hangt af van je geschatte netto-jaarinkomen). In ruil voor deze bijdragen geniet je sociale rechten: een ziekteverzekering, arbeidsongeschiktheidsuitkering, moederschapsuitkering, maandelijks pensioen …

Bij Xerius regel je je inschrijving bij de KBO en aansluiting als zelfstandige in één keer.
Je btw-nummer activeren? Gratis bij Xerius! 

Als advocaat heb je ook een btw-nummer nodig. Dat vraag je eenvoudig aan via ons online ondernemingsloket. Ben je bij Xerius aangesloten, dan activeren we je btw-nummer ook gratis.

5. Denk aan je verplichte verzekeringen 

Elke advocaat is verplicht om de verzekeringen beroepsaansprakelijkheid en burgerlijke aansprakelijkheid af te sluiten. De eerste dekt de kosten voor fouten die eigen zijn aan je beroep. De burgerlijke aansprakelijkheid dekt ook schade die een derde – iemand anders dan je cliënt – oploopt als je onbedoeld een fout maakt.

Eerst de lijst, dan de stage

Begin onder geen beding aan je stage voor je op de lijst van stagiairs-advocaten staat. Voor advocaten en stagiairs-advocaten zit de bijdrage voor de verzekering beroepsaansprakelijkheid immers vervat in de baliebijdrage. Sta je niet op de lijst, dan geniet je deze bescherming niet. 

6. Bouw voldoende bescherming in

Een minimum aan verzekeringen is wettelijk verplicht. Denk goed na of je het enkel bij deze verplichte nummers zal houden of wil investeren in bijkomende verzekeringen. Een gewaarborgd inkomen, bijvoorbeeld, dekt een deel van je inkomensverlies bij ziekte of ongeval. En ook al ben je nog niet gestart, denk ook al aan het einde van je loopbaan. Zelfstandigen ontvangen immers geen al te hoog wettelijk pensioen. Daarom doe je er goed aan om nu al te investeren in een VAPZ, een pensioenaanvulling voor zelfstandigen.

Marc Hellemans

Geschreven door Marc Hellemans

Marc Hellemans werkt al 30 jaar bij Xerius. Als partnerships manager staat hij dagelijks in contact met (startende) ondernemers en hun federaties. Marc is expert in sociale bijdragen en de opstartformaliteiten van een zelfstandige.

Ontvang wekelijks een blogupdate

Reageer op dit artikel


Dit artikel gebruiken op je eigen website? Lees hier de voorwaarden.

Een goed idee voor een blogartikel? Laat het ons weten via communicatie@xerius.be of meld je aan als guestblogger