Starten als zelfstandig arts: 8 essentiële stappen

01 mei 2017 door Marc Hellemans

starten als zelfstandig arts

Na zes jaren zwoegen, zweten en hier en daar al eens opereren heb je je welverdiende diploma algemene geneeskunde op zak. Als huisarts (HAIO) of specialist (ASO) in opleiding krijg je je beroep verder onder de knie. Maar hoe bouw je aan je vervolgcarrière? Aan de hand van dit handig 8-stappenplan weet je alvast hoe je het later vlot aanpakt.  

zelfstandige arts worden

1. Ontvang je visum en schrijf je in bij de Orde der Artsen

Iedereen die in België een medisch beroep wil uitoefenen, heeft een visum nodig. Zodra je je diploma behaald hebt, stuurt de FOD Volksgezondheid je automatisch een voorlopig visum op. Vervolgens moet je je inschrijven bij een provinciale raad van de Orde der Artsen, waar je je visum en een bewijs van goed gedrag en zeden voorlegt. Als huisarts moet je ook tot een huisartsenkring toetreden.

2. Vraag je erkenning aan

Om je beroep te mogen uitoefenen, moet je officieel als arts erkend worden. Vanaf 3 maanden voor het einde van je basisopleiding kan je je erkenning als huisarts of specialist aanvragen. Dat betekent dat je het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid de volgende bewijsstukken per post opstuurt:

  • het stageboekje of ‘medbook’ van je laatste opleidingsjaar;
  • het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier voor de erkenning;
  • je attest van inschrijving bij de Orde der Artsen (niet ouder dan 3 maanden);
  • je masterdiploma, of een voorlopig attest van de universiteit als bewijs van slagen.

Bij positief advies ontvang je een officieel erkenningsbesluit. Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid brengt vervolgens het RIZIV op de hoogte, zodat zij je een RIZIV-nummer kunnen opsturen (zie stap 3). 

3. Wacht op je RIZIV-nummer

Word je erkend als arts, dan krijg je nadien je RIZIV-nummer opgestuurd. Jij hebt dat nummer nodig om je prestaties aan te geven, je patiënten om hun kosten (deels) terug te vragen via het ziekenfonds. Je RIZIV-nummer vermeld je op alle officiële papieren: brieven, getuigschriften, evaluaties enzovoort.

4. Regel je accreditering

Artsen die zich laten bijscholen via een LOK, een lokale kwaliteitsgroep van (collega-)artsen, krijgen daarvoor een financiële vergoeding - de ‘accreditering’ genoemd. Als beginnend arts kom je in aanmerking voor een voorlopige accreditering van 1 jaar. Je aanvraag dien je in bij de dienst ‘accreditering’ van het RIZIV, gelijktijdig met of binnen de 3 maanden na je aanvraag tot erkenning. Na dat jaar kan je je accreditering met 3 jaar blijven verlengen, als je telkens voldoet aan de voorwaarden voor gevestigde artsen.

Waarom accrediteren?

Als je geaccrediteerd bent, geniet je jaarlijks een forfaitair accrediteringshonorarium dat een deel van je opleidingskosten dekt. Je ontvangt ook bijkomende honoraria, die afhangen van je specialiteit.

5. Schrijf je gratis in bij de KBO 

Ook beoefenaars van vrije beroepen moeten hun onderneming laten inschrijven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO), een databank die de gegevens van alle ondernemingen in België bijhoudt. Voor deze formaliteit kan je online of ter plaatse bij Xerius terecht. Wij kennen je vervolgens een ondernemingsnummer toe. Goed nieuws: je eerste inschrijving bij de KBO is gratis.

6. Sluit je aan bij een sociaal verzekeringsfonds

Als zelfstandige sta je zelf in voor je sociale zekerheid. Je bent dan ook wettelijk verplicht om je vóór de start van je zelfstandige activiteit aan te sluiten bij een sociaal verzekeringsfonds. In ruil voor de sociale bijdragen die je elk kwartaal betaalt, geniet je sociale rechten: een ziekteverzekering, arbeidsongeschiktheidsuitkering, moederschapsuitkering, maandelijks pensioen …

Bij Xerius regel je je inschrijving bij de KBO en aansluiting als zelfstandige in één keer.

7. Verplichte verzekeringen

Bij een verzekeringsmaatschappij moet je verplicht de verzekeringen beroepsaansprakelijkheid en burgerlijke aansprakelijkheid afsluiten. Terwijl die eerste de kosten dekt voor fouten die eigen zijn aan je beroep als arts, dekt die tweede ook schade die een derde – iemand anders dan je patiënt – oploopt als je onbedoeld een fout maakt.

8. Bouw voldoende bescherming in

Als zelfstandige speel je best op zeker. Enkele verzekeringen zijn verplicht, maar andere kunnen bijzonder nuttig zijn. Met een gewaarborgd inkomen, een dekking van je inkomensverlies bij ziekte of ongeval, of VAPZ , een pensioenaanvulling voor zelfstandigen, schroef je je sociale bescherming bij.

Niet vergeten: vraag je RIZIV-premie aan vóór 30 september

Ook als HAIO of ASO heb je al recht op een jaarlijkse extra vergoeding van het RIZIV. Die premie, het ‘RIZIV Sociaal Statuut’ genoemd, moet je wel gebruiken om je sociale bescherming bij te schroeven.

De luxe voor jou: bij Xerius kan je alles – je opstart als zelfstandige, de aanvraag van je RIZIV-premie, de investering ervan in een pensioenplan of gewaarborgd inkomen – in één keer laten regelen. Wij houden je administratie vervolgens verder bij en waken over de jaarlijkse heraanvraag van je premie.

 

Meer info? Bel 03 609 63 97 of maak een afspraak.

Marc Hellemans

Geschreven door Marc Hellemans

Marc Hellemans werkt al 30 jaar bij Xerius. Als partnerships manager staat hij dagelijks in contact met (startende) ondernemers en hun federaties. Marc is expert in sociale bijdragen en de opstartformaliteiten van een zelfstandige.

Ontvang wekelijks een blogupdate

Reageer op dit artikel


Dit artikel gebruiken op je eigen website? Lees hier de voorwaarden.

Een goed idee voor een blogartikel? Laat het ons weten via communicatie@xerius.be of meld je aan als guestblogger