Starten als zelfstandig tandarts: volg dit stappenplan

01 mei 2017 door Marc Hellemans

starten als zelfstandig tandarts

Na vijf jaren zwoegen, zweten en hier en daar een tandje bijsteken heb je je welverdiende diploma algemene tandheelkunde op zak. Je kan je nu volledig vastbijten in je stagejaar, en daarna misschien nog gaan voor een specialisatie parodontologie of orthodontie. Om na je stage of specialisatie correct en vlot te starten als zelfstandige, volg je dit stappenplan.

zelfstandige worden als tandarts

1. Wat je regelt vóór je stage

Zoek een erkende stageplaats en stagemeester

Na je opleiding algemene tandheelkunde ga je eerst een jaar stage lopen bij een erkende stageplaats en stagemeester. Om je stage te mogen starten, bezorg je het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid deze documenten per post (binnen de 3 maanden na de start van je stage):

  • je stageplan;
  • je opleidingsovereenkomst;
  • je bewijs van inschrijving voor je postgraduaat;
  • je opleidingsprogramma, een kopie van je diploma en het onderwerp van je scriptie (optioneel). 

Als je dossier goedgekeurd wordt, ontvang je van het RIZIV een voorlopig RIZIV-nummer als ‘kandidaat in opleiding’. De FOD Volksgezondheid bezorgt je automatisch een visum om te mogen werken. 

Schrijf je gratis in als zelfstandige

Tijdens je stage werk je onder leiding van een stagemeester, maar je bent al zelfstandig. Je moet je dus al inschrijven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO), die de gegevens van alle ondernemingen in België bijhoudt. Die eerste inschrijving is gratis. Daarnaast ben je wettelijk verplicht om je aan te sluiten bij een sociaal verzekeringsfonds. In ruil voor de sociale bijdragen die je elk kwartaal betaalt, geniet je sociale rechten zoals een ziekteverzekering of arbeidsongeschiktheidsuitkering.

Gemakkelijk: voor deze formaliteiten kan je online of ter plaatse terecht bij Xerius 

2. Wat je regelt na je stage

Vraag je erkenning aan

Om na je stage als zelfstandig tandarts verder te gaan, moet je nog officieel erkend worden. Dat betekent dat je het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid dan de volgende bewijsstukken opstuurt:

Bij positief advies ontvang je een officieel erkenningsbesluit. Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid brengt vervolgens het RIZIV op de hoogte: zij bezorgen je je definitief RIZIV-nummer.

Wacht op je definitief RIZIV-nummer

Word je erkend als tandarts, dan krijg je je definitieve RIZIV-nummer opgestuurd en kan je correct aan de slag. Jij hebt dat nummer nodig om je prestaties aan te geven, je patiënten om hun kosten (deels) terug te vragen via het ziekenfonds. Je RIZIV-nummer vermeld je op alle officiële papieren: brieven, getuigschriften, evaluaties enzovoort.

Regel je accreditering

Om je beroepstitel van tandarts te behouden, moet je jaarlijks een verplicht aantal uren bijscholing volgen. In ruil daarvoor krijg je een financiële vergoeding – de ‘accreditering’ genoemd. Die geldt voor een cyclus van vijf jaar, waarin elk jaar wordt nagegaan of je voldoende uren bijscholing volgde. Bij startende tandartsen vindt die controle enkel plaats in het 5de jaar van de cyclus. Wie aan de voorwaarden voldoet, kan zijn accreditering telkens voor 5 jaar verlengen.  

Waarom accrediteren?

Als je geaccrediteerd bent, geniet je jaarlijks een forfaitair accrediteringshonorarium dat een deel van je opleidingskosten dekt. Je ontvangt ook bijkomende honoraria, die afhangen van je specialiteit.

Bouw voldoende bescherming in

Sommige verzekeringen zijn verplicht, andere kunnen bijzonder nuttig zijn. Met een gewaarborgd inkomen, een dekking van je inkomensverlies bij ziekte of ongeval, of VAPZ, een pensioenaanvulling voor zelfstandigen, schroef je je sociale bescherming bij en speel je op zeker.

Niet vergeten: vraag je RIZIV-premie aan vóór 30 september 

Vanaf het jaar dat je je RIZIV-nummer krijgt, kom je in aanmerking voor het ‘RIZIV Sociaal Statuut’, een jaarlijkse extra vergoeding van het RIZIV die kan oplopen tot 2253,19 euro (bedrag voor 2016).

De luxe voor jou: bij Xerius kan je alles – je opstart als zelfstandige, de aanvraag van je RIZIV-premie, de investering ervan in een pensioenplan of gewaarborgd inkomen – in één keer laten regelen. Wij houden je administratie vervolgens verder bij en waken over de jaarlijkse heraanvraag van je premie.

 

Meer info? Bel 03 609 63 97 of maak een afspraak.

Denk aan je verplichte verzekeringen 

Bij een verzekeringsmaatschappij moet je verplicht de verzekeringen beroepsaansprakelijkheid en burgerlijke aansprakelijkheid afsluiten. Terwijl die eerste de kosten dekt voor fouten die eigen zijn aan je beroep als tandarts, dekt die tweede ook schade die een derde – iemand anders dan je patiënt – oploopt als je onbedoeld een fout maakt.

Marc Hellemans

Geschreven door Marc Hellemans

Marc Hellemans werkt al 30 jaar bij Xerius. Als partnerships manager staat hij dagelijks in contact met (startende) ondernemers en hun federaties. Marc is expert in sociale bijdragen en de opstartformaliteiten van een zelfstandige.

Ontvang wekelijks een blogupdate

Reageer op dit artikel


Dit artikel gebruiken op je eigen website? Lees hier de voorwaarden.

Een goed idee voor een blogartikel? Laat het ons weten via communicatie@xerius.be of meld je aan als guestblogger