Tijd voor een team? 5 praktische tips voor je uitbreiding

De zaken gaan goed en je komt stilaan handen tekort? Overweeg tijdig versterking. Je kan bijvoorbeeld IT-taken of administratie uitbesteden aan een gespecialiseerde derde partij, of een (eerste) personeelslid aanwerven. Bij een dergelijke uitbreiding ga je natuurlijk niet over één nacht ijs. Deze tips helpen je de juiste profielen en tactiek van uitbreiden bepalen.Tip 1: kies voor profielen die ‘matchen’

Om er zeker van te zijn dat je vlot zal kunnen samenwerken met je nieuwe aanwinst, moet je hem of haar op meerdere vlakken evalueren. Beoordeel je kandidaat op:

  • behaalde diploma’s
  • competenties
  • (praktijk)ervaring
  • persoonlijkheid
  • sociale vaardigheden
  • ambities.

Met een praktijktest – bijvoorbeeld een dag proefdraaien in je zaak – kan je nagaan wat je toekomstige werknemer zoal in z’n mars heeft.
Tip 2: maak voor je eerste aanwerving gebruik van de vrijstelling van de patronale basisbijdrage

Een onderneming die voor het eerst een werknemer aanneemt, hoeft voor deze werknemer nooit werkgeversbijdragen te betalen. Dit voordeel geldt voor onbepaalde duur voor de eerste job die jouw onderneming creëert. Dat wil zeggen: als de eerste werknemer die de job invult je onderneming verlaat, dan blijft de vrijstelling gelden voor de werknemer die hem vervangt.

 

Let op! Deze maatregel loopt slechts tot 31 december 2020. Meer weten? Je leest er alles over op deze pagina. 

 

De administratie die bij deze aanwerving komt kijken, kan je overigens volledig overlaten aan een sociaal secretariaat. 

Contacteer hiervoor SD Worx, de grootste hr-dienstverlener van België én partner van Xerius.
Tip 3: overweeg voor tijdelijke hulp een zelfstandige samenwerkingsovereenkomst 

Heb je slechts tijdelijk versterking nodig, schakel dan een andere zelfstandige in, zoals een freelancer of zelfstandig helper. Gaat het om grote projecten of een structurele samenwerking, dan doe je er goed aan om met deze persoon een zelfstandige samenwerkingsovereenkomst – een officieel contract met de onderlinge afspraken – op te stellen.
Tip 4: deel verantwoordelijkheden (met medevennoten)

Heb je een vennootschap opgericht? Dan kan je anderen als ‘medevennoot’ laten instappen. In ruil voor hun inbreng – die kan bestaan uit geld, kennis of arbeid – krijgen zij aandelen. Samen met je medevennoten sta je in voor de vlotte dagelijkse werking (en leiding) van je vennootschap.

Om discussies te vermijden, kan je een aandeelhoudersovereenkomst opstellen. Hierin leg je afspraken vast die niet in de statuten – de officiële rechten en plichten van je vennootschap – vermeld staan. Een jurist of notaris helpt je om zo’n overeenkomst volgens de regels van de kunst op te maken.
Tip 5: stimuleer opleidingen met de kmo-portefeuille

Zodra je een team gebouwd hebt, is het een kwestie van je aanwinsten optimaal te ondersteunen. Pols daarom regelmatig naar hun meningen, ervaringen, bezorgdheden en struikelblokken. En organiseer af en toe een groepsactiviteit. Zo haal je de banden aan en hou je de motivatie hoog.

Verder is het belangrijk om te investeren in de ontwikkeling van je teamleden. Wist je dat je als zelfstandige in hoofd- of bijberoep, vrije beroeper of kmo bijvoorbeeld gebruik kan maken van de kmo-portefeuille? Als je een opleiding volgt of advies inwint om beter te ondernemen, dan mag je deze Vlaamse subsidie aanvragen, die 40% van je opleidings- of advieskosten dekt.

Actief in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest? Dan kom je in aanmerking voor deze subsidies.