Coronamaatregelen: regel hier alles voor uw klant

Op deze pagina groeperen we voor u alle invulformulieren in verband met de coronamaatregelen van de overheid. Met uw inloggegevens voor Samen Wondernemen brengt u voor uw klanten het nodige in orde op een eenvoudige en veilige manier

Overbruggingsrecht

Dubbel overbruggingsrecht

Nu er opnieuw strengere maatregelen gelden, hebben zelfstandigen die daardoor worden getroffen recht op bijkomende steun, in de vorm van een dubbele uitkering overbruggingsrecht. Met de aanvraag van deze uitkering geeft u aan dat uw klant ofwel verplicht gesloten is door de overheid, ofwel afhangt van een sector die verplicht gesloten is.

 

Dubbel overbruggingsrecht aanvragen

Overbruggingsrecht bij omzetdaling van 40%

Vanaf  januari 2021 kan de zelfstandige die een omzetdaling van 40% kent een uitkering overbruggingsrecht aanvragen.

Overbruggingsrecht aanvragenAanvraag enkel overbruggingsrecht voor september, oktober, november en/of december

Ondernemers die hun activiteiten in de periode september tot december verplicht door de overheid onderbreken, kunnen ook voor deze periode op een uitkering rekenen. De uitkering vraagt u hier aan. Met de aanvraag van deze uitkering geeft u aan dat uw klant ofwel verplicht gesloten is door de overheid, ofwel afhangt van een sector die verplicht gesloten is.

Overbruggingsrecht september, oktober, november en/of december aanvragenEnkel overbruggingsrecht juli-augustus

Hebt u klanten die nog verplicht gesloten zijn in juli en/of augustus? Of klanten die omwille van het coronavirus hun activiteiten binnen (een van) deze maanden minstens 7 opeenvolgende dagen onderbreken? Dan kunt u hier een aanvraag indienen voor hun uitkering overbruggingsrecht.


Overbruggingsrecht juli en/of augustus aanvragenOverbruggingsrecht voor quarantaine en gesloten klas, school of kinderopvang

Wanneer uw klant zijn activiteiten minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen moet onderbreken omdat:

  • hij of zij zelf in quarantaine moet;
  • hij of zij zorg wil dragen voor kinderen waarvan de school, klas of kinderopvang gesloten wordt.
  • andere covid 19 gerelateerde zaken

Dan kan uw klant rekenen op het klassieke overbruggingsrecht. Hij krijgt dan een uitkering per periode van 7 opeenvolgde kalenderdagen onderbreking.

Naar het webformulier

Relance-uitkering

Voor klanten die na een verplichte sluiting terug opstarten en waarvoor u vaststelt dat ze een omzetdaling van minstens 10% hebben ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De lijst met activiteiten en bijhorende NACE-codes waarvoor de sluiting verplicht was, vindt u hier. Zij komen in aanmerking voor de relance-uitkering. De aanvraag en het opladen van bewijsmateriaal doet u eenvoudig online.

Relance-uitkering aanvragen