De coronacrisis: maatregelen voor zelfstandigen

Het coronavirus blijft onze maatschappij in zijn greep houden. Ondervind je als zelfstandige hinder? Dan kan je op een aantal maatregelen rekenen om jou te ondersteunen. We lijsten ze op deze pagina voor jou op.


Overzicht van de maatregelen

Het zijn uitzonderlijke tijden. Tijden die vragen om uitzonderlijke initiatieven. Kom je als zelfstandige in moeilijkheden door de uitbraak van het virus, dan kan je rekenen op een aantal maatregelen. We zetten ze voor je op een rijtje.

Belangrijk

Zelfstandigen die voor de maand oktober recht hebben op het dubbel overbruggingsrecht zullen dit in 2 schijven ontvangen. Uiterlijk 12 november betalen we de eerste 100% van het overbruggingsrecht uit. Voor het tweede deel (dubbele uitkering) is een nieuwe aanvraag noodzakelijk. Het tweede deel wordt op eind november uitbetaald. In de maand december betalen we het (dubbele) overbruggingsrecht van de maand “november” uit.

Crisis-overbruggingsrecht

Als je als zelfstandige getroffen door de coronamaatregelen, dan kan je een beroep doen op het crisis-overbruggingsrecht, ofwel het vervangingsinkomen. Er zijn verschillende types.


1. Het dubbele overbruggingsrecht

Voor als je verplicht de deuren moet sluiten of je afhankelijk bent van een verplicht gesloten sector


2. Het gewone overbruggingsrecht

Een vervangingsinkomen wanneer je je zelfstandige activiteit niet meer kan uitoefenen.


3. Gedeeltelijk overbruggingsrecht

Een vervangingsinkomen voor bepaalde zelfstandigen in bijberoep en actieve gepensioneerden als ze hun activiteiten, al dan niet verplicht door de overheid, onderbreken.


4. Klassiek overbruggingsrecht voor corona gerelateerde zaken

Je kan in bepaalde gevallen een beroep doen op het klassieke overbruggingsrecht. Dat is bijvoorbeeld het geval voor quarantaine en gesloten klas, school of kinderopvang


5. Overbruggingsrecht bij de heropstart: de relance-uitkering

Aanvullende uitkering voor zelfstandigen die heropstarten na verplichte sluiting en een omzetdaling hebben.Regionale premies

Niet alleen de federale overheid helpt jou als zelfstandige. Ook de regionale en lokale overheden springen bij met steunmaatregelen om de coronacrisis te helpen bestrijden.


6. Premies van het Vlaamse, Waalse en Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Hier vind je info over steun die je kunt krijgen bij je OCMW. Daarnaast is er nog de subsidie van Vlaams beschermingsmechanisme voor bedrijven die aan zwaar omzetverlies lijden en de consumptiechequeJe sociale bijdragen

Corona maakt het evenmin makkelijk om elk kwartaal de sociale bijdragen te betalen. Uitstel, vrijstelling of verlaging van je sociale bijdragen kan jou dan financieel meer ademruimte geven.


7. Uitstel van betaling sociale bijdragen

Stel de betaling van je sociale bijdragen even uit, totdat de storm is gaan liggen. Dat helpt je om eerst je collega-zelfstandigen, zoals je leveranciers, te betalen. Weet wel, uitstel is geen afstel.


8. Vrijstelling sociale bijdragen

Bevind je je als zelfstandige tijdelijk in moeilijke financiële omstandigheden? Dan kan je een vrijstelling aanvragen.


9. Verlaging sociale bijdragen

Ben je zeker dat je inkomen dit jaar lager is dan het inkomen waar we je bijdragen momenteel op berekenen, namelijk dat van 3 jaar geleden? Dan kan je nu al een vermindering van je bijdragen aanvragen tot een bepaalde minimum drempel.Voor jezelf en je gezin

10. Ziekte-uitkering

Voor wanneer je zelf getroffen wordt door het coronavirus.


11. Corona-ouderschapsverlof

Moet je als zelfstandige je activiteiten onderbreken om voor je kinderen te zorgen? Dan kan je corona-ouderschapsverlof nemen. Op deze pagina krijg je alle nodig informatie en kan je een aanvraag indienen.


Extra

Hier lees je meer over de COVID-19 toeslag voor getroffen gezinnen.En weet je, het is perfect mogelijk dat je als zelfstandige beroep doet op meerdere maatregelen. Maar spring niet te lichtzinnig om met je aanvraag. Kan je je activiteiten blijven uitoefenen? Doe het dan zeker. Laat de steunmaatregelen aan je collega-zelfstandigen die het echt nodig hebben. Bovendien vermijd je zo dat je bij een controle een onterecht gekregen uitkering moet terugbetalen.


Heb je zelf nog een vraag over de maatregelen? Xerius staat tot je dienst! Ga zeker eens kijken naar de meest gestelde vragen of geef een belletje naar één van onze medewerkers.

Meest gestelde vragen

Maatregel 1: Het dubbele overbruggingsrecht

Nu er opnieuw strengere maatregelen gelden, hebben zelfstandigen die daardoor worden getroffen recht op bijkomende steun, in de vorm van een dubbele uitkering overbruggingsrecht.
Op welk bedrag heb je recht?

Je hebt recht op het dubbel overbruggingsrecht als je zelfstandige bent in hoofdberoep of aangesloten bent als meewerkend partner. In dat geval bedraagt het dubbel overbruggingsrecht 2.583,38 euro per maand zonder gezinslast, of 3.228,2 euro met gezinslast.
Wat zijn de voorwaarden om het dubbele overbruggingsrecht aan te vragen?

In deze 3 situaties kan je het dubbele overbruggingsrecht aanvragen

 1. Je bent verplicht je zelfstandige activiteiten volledig of gedeeltelijk te onderbreken door de overheidsmaatregelen, opgesomd in de ministeriële besluiten van 18/10, 28/10 of 1/11. Je hebt dan recht op het dubbele overbruggingsrecht, ook als je meewerkende partner bent.
 2. Ben je afhankelijk van een verplicht gesloten sector en onderbreek je volledig je activiteiten? Dan heb je eveneens recht op het dubbele overbruggingsrecht, ook als meewerkende partner.
 3. Ben je afhankelijk van een verplicht gesloten sector, maar blijf je wel werken, bijvoorbeeld om particuliere klanten te bedienen? Dan heb je géén recht op het dubbele overbruggingsrecht en ontvang je het volledige (of beter gezegd enkel) overbruggingsrecht.

Let op: je bent pas “afhankelijk van een verplicht gesloten sector” als minstens 60% van je activiteiten daarmee verbonden is. Dat moet blijken uit de motivering van je aanvraag. Je hoeft dus nog geen bewijsstukken toe te voegen, maar hou ze wel klaar bij een eventuele controle. Als bewijsstuk hou je bij voorkeur een attest van de boekhouder bij of een overzicht van je facturen waaruit blijkt dat je voornamelijk factureert aan bedrijven die nu verplicht gesloten zijn.


Ook nuttig om te weten: ben je actief binnen een verplicht gesloten sector, dan is het toegestaan om je activiteit om te vormen. Bijvoorbeeld: je hebt een restaurant of een schoenenwinkel, en je start tijdens de verplichte sluiting met een afhaalservice.Hoe je aanvraag indienen?

Ben je aangesloten bij Xerius? En voldoe je aan de voorwaarden? Dien dan via onderstaande knop je aanvraag in.

Let op:

Het dubbel overbruggingsrecht kan je enkel aanduiden voor de maanden oktober en november. Niet voor september.

Steun aanvragen
Maatregel 2: het gewone overbruggingsrecht

Het is best mogelijk dat je als zelfstandige je activiteiten moet onderbreken. Twee redenen kunnen de oorzaak zijn: ofwel omdat je door de overheid wordt verplicht, ofwel omdat je de zaak sluit uit vrije wil. Omdat er geen klanten meer komen, bijvoorbeeld. Of omdat te veel van je werknemers afwezig zijn.


In beide gevallen kan je rekenen op het overbruggingsrecht. Bij verplichte sluiting heb je al recht op een uitkering na 1 dag onderbreking. In het andere geval krijg je de uitkering nadat je 7 opeenvolgende dagen geen activiteiten uitoefent.
Hoeveel bedraagt het overbruggingsrecht?

Je krijgt een uitkering van 1.291,69 euro (of 1.614,10 euro als je een persoon ten laste hebt bij je ziekenfonds).Wie kan het aanvragen?

Je betaalt je sociale bijdragen als zelfstandige in België en bent aangesloten...

 • ...in hoofdberoep (eenmanszaak, werkend vennoot en bedrijfsleider) of als meewerkende partner.
 • ..of in bijberoep, waarbij je minstens de minimumbijdrage betaalt van een zelfstandige in hoofdberoep (739,05 euro). Je moet jezelf dan wel al een gevestigde zelfstandige mogen noemen. Dat wil zeggen dat de bijdrage die je betaalt gebaseerd is op je inkomen van drie jaar geleden. Starters in bijberoep komen dus niet in aanmerking.

Naast het bovenstaande is ook de volgende voorwaarde op jou van toepassing:

 • je bent door de overheid verplicht je zaak minstens 1 dag te sluiten. 

Let wel: er geldt 1 algemene uitzondering. Startte jij je zaak op na 10 maart? Dan heb je geen recht op de corona crisis steunmaatregelen.
Hoe vraag je het overbruggingsrecht aan?

Ben je als zelfstandige aangesloten bij Xerius? En voldoe je aan de voorwaarden? Gebruik dan het webformulier om je aanvraag voor het gewone of gedeeltelijke overbruggingsrecht snel en eenvoudig in te dienen.


Via het webformulier komt jouw aanvraag automatisch bij het juiste kantoor terecht. Zie je een bedankt-bericht nadat je op verzenden hebt geklikt? Dan verwerken we je aanvraag. Belangrijk: je krijgt hiervan geen aparte bevestigingsmail.


Aanvraag overbruggingsrecht voor september, oktober, november en of december

Je hebt recht op een overbruggingsuitkering wanneer de overheid jou rechtstreeks verbiedt om jouw activiteiten uit te oefenen of wanneer je kan aantonen dat jouw activiteiten in grote mate (minstens 60%) afhankelijk zijn van bedrijven of sectoren die hun activiteiten niet mogen uitoefenen.Steun in september

De steun voor september is enkel voorbehouden voor sectoren die door de overheid verplicht werden om te sluiten. Dat zijn :


 • de jacuzzi's, stoomcabines en hammams, behalve bij privégebruik;
 • de discotheken en dancings;
 • artiesten;
 • nachtwinkels;
 • sisha-bars;
 • foorkramers;
 • evenementen (in ruime zin);
 • de horeca.

TIP: Kan je aantonen dat je activiteiten uitoefent waarbij je volledig afhankelijk bent van een of meerdere sectoren die verplicht gesloten zijn? Ook dan kan je het overbruggingsrecht aanvragen.


Steun in oktober

Op 18 oktober moest de horeca sector verplicht de deuren sluiten. Daarvoor is het dubbele overbruggingsrecht gekomen. Meer info kan je hier terugvinden.


Andere sectoren hebben in deze tijd recht op het enkele overbruggingsrecht.


Steun in november

De lijst van verplicht gesloten sectoren breidt verder uit. Afhankelijk geslotene sectoren hebben recht op het dubbele of enkele overbruggingsrecht. Meer info vind je hierboven bij maatregel 1.


Vul onderstaand formulier in en afhankelijk van je NACE code of verklaring bepalen we of je recht hebt op het enkele of dubbele overbruggingsrecht

Overbruggingsrecht september, oktober, november en/of december aanvragen


Aanvraag overbruggingsrecht voor juli en/of augustus

Om recht te hebben op een uitkering overbruggingsrecht in juli en/of augustus zijn er 2 scenario’s. In beide gevallen moet je een nieuwe aanvraag doen.


Scenario 1

Je bent door de overheid gedwongen je zaak minstens 1 dag te sluiten. Voor welke specifieke sectoren dat het geval is, zie je hierboven opgelijst.


Scenario 2

Je bent niet verplicht om te sluiten, maar je stopt je activiteiten omwille van de coronacrisis toch minstens 7 opeenvolgende dagen binnen 1 maand. Bijvoorbeeld omdat je te weinig klanten hebt of omdat je zaak (grotendeels) afhangt van een sector die nog verplicht gesloten is.


Voeg bij je aanvraag verplicht (een) bewijsstuk(ken) toe dat het coronavirus de oorzaak is voor je sluiting. Dat kan een verklaring zijn waarin je aantoont dat:

 • je inkomsten, verkoop, activiteiten of reserveringen dalen,
 • het aantal annuleringen stijgt,
 • of je leveranciers je onvoldoende kunnen bevoorraden.

Overbruggingsrecht juli en/of augustus aanvragen

Lukt de aanvraag niet via het webformulier? Gebruik dan het onderstaande pdf-formulier dat op jouw situatie van toepassing is:

 

 • gebruik dit formulier als je sluit door een beslissing van de overheid.
 • gebruik dit formulier als je zelf beslist om je activiteiten te onderbreken door het coronavirus..

Hou er rekening mee dat de verwerking van een aanvraag op papier meer tijd in beslag neemt.Aanvraag overbruggingsrecht voor april, mei en/of juni

De voorwaarden voor een uitkering in deze maanden zijn identiek als deze in juli en augustus. Kom jij in aanmerking voor het overbruggingsrecht, en vroeg je de steun nog niet aan? Dan kan dat nog steeds met een klik hieronder.


Voor de maanden april en/of mei:

Overbruggingsrecht april en/of mei aanvragen

Voor de maand juni:

Overbruggingsrecht juni aanvragen

Belangrijk

Elke aanvraag moet apart worden behandeld. Daarom is de precieze uitbetalingsdatum voor elk dossier verschillend, en dien je iets langer te wachten op deze uitkering.


Heb je nog een vraag over het overbruggingsrecht? Dan vind je vast een antwoord op de pagina met meest gestelde vragen.

Naar de meest gestelde vragen

Maatregel 3: Overbruggingsrecht voor zelfstandigen in bijberoep en gepensioneerden

Het overbruggingsrecht is in eerste instantie bedoeld voor zelfstandigen in hoofdberoep. Toch zijn er bepaalde zelfstandigen in bijberoep en als zelfstandige actieve gepensioneerden die een gedeeltelijke uitkering kunnen krijgen als ze hun activiteiten, al dan niet verplicht door de overheid, onderbreken.


Ben je door de overheid verplicht je activiteiten te onderbreken, dan heb je na één dag onderbreking recht op een uitkering. Stop je omwille van een andere corona-gerelateerde reden tijdelijk met je zelfstandige activiteiten? Bijvoorbeeld omdat je te weinig klanten hebt of omdat leveranciers niet kunnen leveren. Dan maak je, nadat je 7 opeenvolgende dagen geen activiteiten uitoefent, aanspraak op gedeeltelijk overbruggingsrecht.Waaruit bestaat het gedeeltelijk overbruggingsrecht?

Deze uitkering bedraagt 645,85 euro (of 807,05 euro als je minstens een persoon ten laste hebt bij je ziekenfonds). Je kunt de uitkering krijgen voor iedere maand waarin je je activiteiten onderbreekt in de periode maart tot en met augustus.
Wie kan het aanvragen?

Je bent als zelfstandige aangesloten:

 • in bijberoep en betaalt bijdragen op basis van een inkomen dat tussen 6.996,89 en 13.993,77 euro ligt. Het gaat om een geïndexeerd inkomen. Starters hebben geen recht op deze uitkering. Dat wil zeggen dat je enkel in aanmerking komt wanneer je je bijberoep startte vóór 1 april 2017. Let er op dat je dit jaar geen vermindering van je bijdragen vraagt. Als je inkomen beneden de ondergrens duikt, heb je geen recht meer op de uitkering en wordt deze teruggevorderd
 • als gepensioneerde en betaalt bijdragen op een inkomen dat hoger is dan 6.996,89 euro

En:

 • je bent door de overheid gedwongen je zaak minstens één dag te sluiten.Combinatie met vervangingsinkomen

Het gedeeltelijk overbruggingsrecht mag je onder bepaalde voorwaarden combineren met een vervangingsinkomen. Zo kan je dit gedeeltelijk overbruggingsrecht niet combineren met een ziekte-uitkering, maar wel met een werkloosheidsuitkering of een pensioen. Het totaal van de uitkeringen moet wel lager zijn dan 1.614,10 euro bruto. Ga je boven dit bedrag? Dan wordt het bedrag dat je boven de lat gaat, afgehouden van je overbruggingsrecht.


Enkele voorbeelden om te verduidelijken. Stel je krijgt een werkloosheidsuitkering van 1.100 euro bruto. Dan zal je uitkering overbruggingsrecht 514,10 euro bedragen. Krijg je een pensioen dat 1.250 euro bruto bedraagt, dan ontvang je een uitkering van 364,10 euro.

 

Het gedeeltelijk overbruggingsrecht vraag je aan via hetzelfde online formulier waar je het gewone overbruggingsrecht mee aanvraagt. Via de knop hieronder brengen we je naar de plek waar je dat aanvraagformulier vindt.

Gedeeltelijk overbruggingsrecht aanvragen


Maatregel 4: Klassiek overbruggingsrecht gerelateerd aan corona

Vanaf september kan je als zelfstandige in bepaalde gevallen een beroep doen op het klassieke overbruggingsrecht.
In welke situaties kan ik een uitkering aanvragen?

Situatie 1: je bent verplicht in quarantaine

Als je in quarantaine moet en daardoor je activiteiten volledig onderbreekt gedurende minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen.


In deze situatie is een quarantaine-attest vereist. Dat attest staat op je eigen naam of op naam van iemand die op hetzelfde adres staat ingeschreven


Situatie 2: De klas, school of kinderopvang van je kind/ kinderen is gesloten

Als je instaat voor de zorg van je kind(eren) door het sluiten van school, klas of kinderopvang en hierdoor je activiteiten volledig onderbreekt gedurende minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen.


Documenten die je moet toevoegen aan deze aanvraag:

 • de beslissing van de schooldirectie of van de kinderopvang.
 • zorg je voor een kind dat ouder is dan 12 jaar? Dan is eveneens een specifieke motivering vereist waarom de ouder instaat voor de zorg van het kind.


Situatie 3: corona gerelateerde zaken

Soms is het noodzakelijk om zelf je zaak te sluiten.


Dat kan bijvoorbeeld wanneer je activiteiten verlieslatend zijn door een groot aantal annuleringen. Daardoor is het zinvoller om volledig te sluiten voor minstens 7 opeenvolgende dagen.


Andere mogelijkheid: je kampt met leveringsproblemen, waardoor je productie of dienstverlening stilvalt gedurende minstens 7 opeenvolgende dagen.


Of wanneer een groot deel van je werknemers zit thuis in quarantaine. Daardoor moet jij stoppen met werken gedurende minstens 7 opeenvolgende dagen. Je werknemers kunnen een beroep doen op werkloosheid bij overmacht of op economische werkloosheid.


Voeg bij je aanvraag een bewijs toe waaruit het direct verband blijkt tussen de reden van sluiting en covid-19.Let op: je komt niet in aanmerking als je…

 • …de zelfstandige activiteit thuis kunt verderzetten;
 • …omwille van niet-essentiële redenen bent afgereisd naar een gebied dat een rode zone is op het moment dat je vertrekt;
 • ...arbeidsongeschikt bent en recht hebt op een ziekte-uitkering. Een uitkering van het ziekenfonds heeft altijd voorrang op deze uitkering, ook al zou het bedrag van de ziekte-uitkering lager zijn.

   
Welke zelfstandige kan de uitkering aanvragen?

Elke zelfstandige die

 • de voorbije 4 kwartalen aangesloten was als zelfstandige in hoofdberoep of als meewerkende partner;
 • de voorbije 16 kwartalen minstens 4 kwartalen effectief bijdragen betaalde als zelfstandige in hoofdberoep of als meewerkende partner.

Voldoe je niet aan deze voorwaarden? Hou dan zeker onze website in de gaten. De kans bestaat dat deze voorwaarden binnenkort wijzigen.
Hoeveel bedraagt de uitkering?

Deze specifieke situatie valt niet meer onder de tijdelijke crisismaatregelen. Daarom krijg je geen volledige maanduitkering meer als je onderbreking korter is dan een maand.


De uitkering bedraagt 322,92 euro (zonder gezinslast) of 403,53 euro (met gezinslast) per periode van 7 opeenvolgende kalenderdagen onderbreking.
Hoe vraag je deze uitkering aan?

Dat kan via dit online formulier

Naar het webformulier

Doe je de aanvraag liever op papier? Dat kan door dit formulier en ingevuld terug te bezorgen aan jouw Xerius kantoor. Dat mag via e-mail of per post. Voeg – indien hierboven gevraagd – de vereiste documenten toe.


Wil je een uitkering aanvragen voor twee verschillende, niet aaneensluitende, periodes? Dien dan twee verschillende aanvragen in.


Maatregel 5: Relance-uitkering of overbruggingsrecht ter ondersteuning van de heropstart

Startte je je activiteiten terug op, maar merk je een daling van minstens 10% in je omzet of bestellingen ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar? Dan kom je in aanmerking voor de relance-uitkering.
Hoeveel bedraagt de relance-uitkering?

Het bedrag is identiek aan het crisis-overbruggingsrecht: 1.291,69 euro per maand of 1.614,10 euro wanneer je minstens een persoon ten laste hebt bij je ziekenfonds.
Wie kan de relance-uitkering aanvragen?

 • Je bent aangesloten in hoofdberoep of als meewerkend partner;
 • of je bent aangesloten in bijberoep en betaalt minimaal de bijdragen van een zelfstandige in hoofdberoep. Zijn je bijdragen lager of ben je gepensioneerd, dan kan je dus geen aanspraak maken op de relance-uitkering.

Bovendien...

 • …was je in de eerste fase van de coronacrisis verplicht de deuren te sluiten gedurende méér dan 1 kalendermaand. De lijst met activiteiten waarvoor de sluiting verplicht was – en de bijhorende NACE-codes – vind je hier;
 • ... en kan je aantonen dat je zelfstandige activiteit een daling kende met ten minste 10% van de omzet of de bestellingen in vergelijking met hetzelfde kwartaal van 2019. In dat geval kan je recht hebben op de relance-uitkering.
  • Voor de maanden juni, juli, augustus en september toon je een omzetdaling van minstens 10% aan voor het tweede kwartaal van 2020 in vergelijking met het tweede kwartaal van 2019.
  • Voor de maanden oktober, november en december kan je een omzetdaling van minstens 10% aantonen voor het derde kwartaal van 2020 in vergelijking met het derde kwartaal van 2019.
  • Kan je niet vergelijken met hetzelfde kwartaal vorig jaar, bijvoorbeeld omdat je zaak toen nog niet gestart was? Dan moet je een omzetdaling aantonen van minstens 10% ten opzichte van het eerste volledige kwartaal dat mogelijk is. Zo vraag je de relance-uitkering aan

De snelste en makkelijkste weg is een klik op de knop hieronder. Vul het formulier in, laad de bewijsstukken op en klaar is kees.

Relance-uitkering aanvragen

Doe je de aanvraag liever op papier? Stuur dan dit formulier ingevuld terug via e-mail of per post. Let wel: de aanvragen via het webformulier krijgen voorrang bij de behandeling.


Belangrijk

Xerius moet elke aanvraag apart nakijken. Daarom is de uitbetalingsdatum voor elk dossier anders. Alvast bedankt voor je begrip.

Maatregel 6: steunmaatregelen van de overheid tegen corona

Naast de federale maatregelen kan je ook ondersteuning krijgen van de regio waar je zaak gevestigd is: Vlaanderen, Brussel of Wallonië. Je ontdekt ze op deze paginaMaatregel 7: uitstel van betaling sociale bijdragen

Je inkomsten dalen of je kan je zelfstandige activiteit niet langer uitoefenen door de coronacrisis. En je lopende rekeningen, die moeten wel nog betaald worden.


Om je hiermee te helpen kan je beroep doen op het uitstel van betaling van je sociale bijdragen. Zo kan je eerst je leveranciers betalen, en andere dringende facturen. Die sociale bijdragen kunnen later. Weet wel, uitstel is geen afstel.
Voor wie?

Dit geldt voor iedere zelfstandige, gelijk in welke bijdragecategorie hij of zij is aangesloten. Ook als je bijvoorbeeld in bijberoep bent aangesloten, kan je uitstel aanvragen.


Over welke sociale bijdragen gaat het exact?

Tot 15 december kan je nog betalingsuitstel aanvragen voor alle kwartalen van 2020.

Vraag je uitstel? Hou dan rekening met deze data voor de betaling van je sociale bijdragen:

 • De bijdrage voor het eerste kwartaal van 2020 die verschuldigd waren op 31 maart 2020, betaal je vóór 31 maart 2021.
 • De bijdrage voor het tweede kwartaal van 2020 die verschuldigd waren op 30 juni 2020, breng je vóór 30 juni 2021 in orde.
 • De bijdrage voor het derde kwartaal van 2020 die verschuldigd waren op 30 september 2020 moet vóór 30 september 2021 op onze rekening staan.
 • De bijdrage voor het vierde kwartaal van 2020 die verschuldigd waren op 31 december 2020 regel je vóór 15 december 2021.

 

En hoe zit het met regularisatiebijdragen? Stel, je moet tegen het einde van het vierde kwartaal ook een regularisatie voor het bijdragejaar 2018 betalen. Dan krijg je hiervoor automatisch hetzelfde uitstel toegekend als voor de gewone bijdragen van het vierde kwartaal. 


Voor alle duidelijkheid, een regularisatiebericht gaat over een herberekening die je nu krijgt van je sociale bijdragen die je in 2018 betaalde. Deze herberekening gebeurt op basis van het inkomen dat we van de fiscus doorkrijgen.
Waarmee rekening houden als je uitstel vraagt?

De betaling van je sociale bijdragen kan je de nodige ademruimte geven. Hou wel rekening met volgende aandachtspunten:

 • Dat uitstel geen afstel is, schreven we al. Heb je de mogelijkheid om je sociale bijdragen eerder te betalen dan de uiterste betaaldatum, dan is het verstandig om dat te doen. Zo vermijd je dat de bijdragen zich opstapelen.  
 • Respecteer je de nieuwe betaaltermijn niet? Dan beschouwt de overheid de volledige aanvraag ‘uitstel’ als ongeldig. Dit wilt zeggen dat we verhogingen moeten aanrekenen vanaf de oorspronkelijke vervaldatum.
 • Door ‘uitstel’ aan te vragen blijf je alle sociale rechten opbouwen alsof je bijdragen betaalde. Als je de nieuwe betaaltermijn niet respecteert, vorderen we alle onterecht uitbetaalde uitkeringen terug. . Ook je sociale rechten, zoals pensioenopbouw en het recht op terugbetaling van medische kosten vervallen dan voor de periode waarvoor je uitstel vroeg.

Na betalingsuitstel is je VAPZ-premie fiscaal aftrekbaar

De premies die je stort in je VAPZ zijn volledig fiscaal aftrekbaar op voorwaarde dat je sociale bijdragen betaald zijn. Voor 2020 heeft de overheid beslist dat het eenmalig een uitzondering toestaat. Vroeg je uitstel voor je sociale bijdragen? Dan mag je de in 2020 betaalde premies toch inbrengen als beroepskosten. Let wel de premie die je in 2021 betaalt, zal enkel fiscaal aftrekbaar zijn als je zowel de bijdragen van 2021 als de uitgestelde bijdragen van 2020 betaalt. Ook hier is uitstel dus geen afstel.


Hoe aanvragen?

Ben je aangesloten bij Xerius? Vraag dan betalingsuitstel aan via het webformulier hiernaast.

 

Via het webformulier komt jouw aanvraag komt automatisch bij het juiste kantoor terecht. Je krijgt altijd een bevestiging via e-mail als je je aanvraag correct indient. Zie je een bedankt-bericht nadat je op verzenden hebt geklikt? Dan verwerken we je aanvraag en volgt er zeker nog een bevestiging. Check daarvoor ook even je map met ongewenste mails.


Is je aanvraag volledig? Dan krijg je één jaar uitstel om je bijdragen te betalen. Xerius Sociaal Verzekeringsfonds houdt je op de hoogte welk bedrag je tegen wanneer verschuldigd bent.


Technisch probleem ?

We stellen een probleem vast bij het gebruik van Safari (iPad, iPhone, MacBook), waarbij de verzendknop dienst weigert. Gebruik daarom Google Chrome als webbrowser voor het invullen van het formulier, dat geeft het beste resultaat.

Ben je nog op zoek naar antwoorden over het uitstel van betaling? Op onze pagina met veelgestelde vragen vind je vast wat je zoekt.

Naar de meest gestelde vragen

Aanvraag uitstel betaling ingevolge het coronavirus

Ieder sociaal verzekeringsfonds kan enkel de aanvraag uitstel betaling voor zijn eigen klanten in orde brengen. Vraag daarom je uitstel van betaling aan bij het sociaal verzekeringsfonds waar je bent aangesloten. Geen idee welk dat is? Dat vind je op je laatste afrekening.
Maatregel 8: aanvraag tot vrijstelling van sociale bijdragen

Als je je als zelfstandige in hoofdberoep of als meewerkend partner tijdelijk in moeilijke financiële omstandigheden bevindt, kan je een vrijstelling van je sociale bijdragen aanvragen. Ook als starter kan je in deze coronatijden gebruik maken van deze maatregel. Klein addertje onder het gras: een vrijgesteld kwartaal telt niet meer voor je pensioenopbouw.


Deze vrijstelling vraag je bij Xerius aan via dit formulier. Het volledig ingevulde formulier stuur je per e-mail naar jouw kantoor of via post naar Brouwersvliet 4, bus 2, 2000 Antwerpen. Je kan de vrijstelling ook rechtstreeks aanvragen via de portaalsite van de overheid


Je kan voor alle vier kwartalen van 2020 vrijstelling aanvragen omwille van de coronacrisis.

Ook voor een kwartaal waarvoor je uitstel vroeg, kan je nog een vrijstelling vragen. Wil je een aanvraag doen voor alle kwartalen van dit jaar? Dan kan dat in één globale aanvraag.

TIP 

Bij je aanvraag moet je bewijzen uploaden. De gemakkelijkste manier is gewoon op een Word-document te verwijzen naar de Coronacrisis. Vraag je een vrijstelling van bijdragen online aan bij de overheid, dan meld je dit best ook via mailbox-dvr@rsvz-inasti.fgov.be voor een snellere behandeling van je dossier.


Het RSVZ zal je aanvraag bekijken en beslissen of de vrijstelling wordt toegekend.


Maatregel 9: vermindering voorlopige sociale bijdragen

Liggen je huidige inkomsten onder de voorlopige berekeningsbasis van je sociale bijdragen? Dan kan je een vermindering van je sociale bijdragen aanvragen. Je toont in dat geval aan dat je gevolgen ondervindt van het coronavirus en dat je geschatte beroepsinkomen zich onder één van de wettelijke drempels bevindt.


Tip: hou je definitieve inkomsten lager dan de drempel die je kiest. Zo vermijd je boetes. Verdien je toch meer? Stort dan voldoende bij in 2020. Ook zo vermijd je boetes.

Bijdragen verlagen


Maatregel 10: ziekte-uitkering

Het is uiteraard niet uitgesloten dat jij als zelfstandige zelf het coronavirus oploopt. In dat geval ben je arbeidsongeschikt. Ben je langer dan 8 dagen arbeidsongeschikt, dan heb je vanaf de eerste dag recht op een uitkering van het ziekenfonds.


Ben je ziek? Contacteer dan zo snel mogelijk je arts en je ziekenfonds. Want de uitkering van het ziekenfonds wordt ten vroegste uitbetaald vanaf de datum waarop je arts je getuigschrift van arbeidsongeschiktheid uitschrijft.


Omdat het niet evident is om je huisarts te bezoeken tijdens de coronacrisis, werd er een nieuw tijdelijk getuigschrift van arbeidsongeschiktheid opgesteld dat enkel kan gebruikt worden als je arbeidsongeschikt wordt door het coronavirus. Het gaat om een simpelere versie van het normale getuigschrift. Artsen kunnen dit afleveren na telefonisch advies. De arts zal je dit via post of e-mail bezorgen, zodat jij dit aan je ziekenfonds kan bezorgen.

Maatregel 11: Corona ouderchapsverlof

Ouders die hun zelfstandige activiteiten verminderen om te zorgen voor één of meerdere kinderen die jonger zijn dan 12 jaar. Komen in aanmerking voor deze regel. Op deze pagina lees je alle details.

Extra

Vlaamse overheid voorziet Covid-19 toeslag voor kwetsbare gezinnen

Elk gezin bij wie het inkomen met minstens 10% daalde omwille van het coronavirus, en bij wie het gezinsinkomen onder de grens van € 2.213,30 (bruto) per maand ligt, kan rekenen op een tijdelijke toeslag. Gespreid over 3 maanden krijg je per kind 40 euro steun. Op deze pagina lees je alle voorwaarden en hoe je de toeslag moet aanvragen. 

 

Op zoek naar nog meer informatie?

We verzamelden een heleboel antwoorden die je helpen om alle maatregelen te begrijpen.

Lees ze hier 

Betaalproblemen? Samen zoeken we een oplossing

Zit je na het doornemen van alle maatregelen nog altijd met de handen in het haar? En heb je geen idee hoe je je sociale bijdragen kan betalen? Aarzel niet om ons te bellen of te mailen. Spreek je liever van persoon tot persoon? Dan staat er een team van experten klaar om jou via videochat te adviseren.


Klik op jouw kantoor om nu online je afspraak voor een videogesprek te boeken:


Vóór je afspraak krijg je een e-mail met een link. Je hoeft niks speciaals te installeren om met een van onze experten te spreken.