Gedeeltelijke terugbetaling uitkering corona-overbruggingsrecht: hoe komt dit?

Je kreeg een rekening die geen leuk nieuws bevatte. We geven je graag wat meer uitleg, zodat je begrijpt waar dit vandaan komt.

Waarom moet je een gedeelte van je corona-uitkering terugbetalen?

Ten tijde van de coronacrisis kon je eenvoudig een aanvraag overbruggingsrecht indienen. Daarbij gaf je aan dat je een of meerdere personen ten laste had bij het ziekenfonds. Hierdoor kreeg je een verhoogde uitkering.

 

Onlangs is de overheid begonnen met de aanvragen van destijds te controleren. Hieruit blijkt dat je geen personen ten laste had bij het ziekenfonds toen je de uitkering aanvroeg. Daardoor moet je nu het onterecht gekregen gedeelte terugbetalen.

 

Wat is dat onterecht verkregen gedeelte? Een voorbeeld om dit te verduidelijken. Stel de gewone uitkering bedroeg 1.500 euro per maand. De verhoogde uitkering bedroeg 1.800 euro. Dan moet je voor deze maand 300 euro terugbetalen.Op de achterzijde van de afrekening zie je in detail welke bedragen per maand verschuldigd zijn.

 

Had je wel personen ten laste? En denk je dat deze vraag tot terugbetaling onterecht is? Bezorg ons dan een attest van je ziekenfonds waaruit blijkt dat je ten tijde van de aanvraag wel minstens één persoon ten laste had. Let wel: het gaat hier wel degelijk om ten laste bij het ziekenfonds en niet fiscaal ten laste. Het ziekenfonds kan geen aanpassingen doorvoeren met terugwerkende kracht. Het heeft dan ook geen zin hen hiervoor te contacteren.

 

Wat als je het gevorderde bedrag niet kan betalen?

Contacteer ons dan om een afbetalingsplan af te spreken.

 

Ofwel vraag je een zogenaamde ‘verzaking’ aan. Dit betekent dat je vraagt om de uitkering niet terug te betalen omdat dit voor jou financieel niet haalbaar is. Stuur ons een e-mail waarin je deze verzaking aanvraagt en leg uit waarom het niet mogelijk is om terug te betalen.

Voeg hier zeker bewijzen bij, namelijk: 

  • de laatste twee aanslagbiljetten (personenbelasting), als het laatste aanslagbiljet nog niet beschikbaar is, voeg je ook de laatste belastingaangifte toe.
  • alsook alle bewijzen van financiële of andere moeilijkheden (schulden, uitkeringen, afbetalingsplannen, persoonlijk faillissement, enz.). 

Wij leggen je aanvraag voor aan het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ). Van zodra het RSVZ je aanvraag behandeld heeft, krijg je de beslissing.

Wat vind je op deze pagina?