Werken tijdens je pensioen


4. Verminderde sociale bijdragen

Als je na het pensioen nog een toegelaten activiteit als zelfstandige uitoefent, betaal je ook sociale bijdragen.

Deze bijdragen worden nog steeds berekend op het netto belastbaar jaarinkomen, maar ze worden wel berekend aan een verminderd percentage van 14,70% in plaats van 20,50%. 

Je hebt enkel recht op deze verminderde sociale bijdragen als je

  • een rustpensioen (als werknemer of zelfstandige) geniet of
  • ouder bent dan 65 jaar met enkel een overlevingspensioen.

Jaarinkomen €

Sociale bijdragen per kwartaal

< 3.063,98

0

0 - 59.795,61

14,70%

59.795,61 - 88.119,80

14,16%

> 88.119,80
0

Voordeelregel: Verwacht je een netto belastbaar inkomen uit je zelfstandige activiteit dat lager ligt dan 3.063,98 euro, verwittig dan het sociaal verzekeringsfonds. Je betaalt dan geen sociale bijdragen. Laat je dit niet weten, dan betaal je de Forfaitaire Minimumbijdrage (FMB) van 116,04 euro.


VoorbeeldIs jouw jaarinkomen uit je zelfstandige activiteit als gepensioneerde bijvoorbeeld 65.000 euro, dan wordt dit inkomen opgedeeld in 2 inkomensschijven. 

Je betaalt dus  

  • 14,70% op het grootste deel van je jaarinkomen, namelijk het gedeelte tussen 0 en 59.795,91 euro = 8.790 euro,
  • 14,16% op het deel van je jaarinkomen tussen 59.795,91 en 65.000 euro = 736,90 euro.

Je betaalt dus 9.526,90 euro (excl. werkingskost 3,05%) sociale bijdragen per jaar verdeeld over 4 kwartalen.