Je zaak wijzigen of stopzetten: eenmanszaak versus vennootschap

Je zaak staat nooit stil: vroeg of laat komt er een activiteit bij, verandert het adres of wil je je onderneming stopzetten … Hou daar alvast van bij je opstart rekening mee. Afhankelijk van het type onderneming dat je kiest, eenmanszaak of vennootschap, verloopt het wijzigen en ontbinden van je zaak anders.


1. Je kiest voor een eenmanszaak

Een eenmanszaak heeft geen aparte rechtspersoonlijkheid. Met andere woorden: jij ‘bent’ je zaak. Alle winst is voor jou, en het vermogen van je onderneming is wat er op je rekening staat. Je bent zowel oprichter als zaakvoerder, dus je hoeft aan niemand verantwoording af te leggen. Dat betekent dus ook dat je naar eigen wens aanpassingen mag doorvoeren. Je kan je zaak ook makkelijk stopzetten.

Bedrijfsgegevens aanpassen
Over aanpassingen aan je bedrijfsgegevens beslis je helemaal zelf. Je bent wel verplicht om je gegevens te laten wijzigen in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Dit regel je via je ondernemingsloket. Mogelijk moet je iets veranderen aan:

  • de activiteiten die je uitoefent,
  • het adres van je vestiging(en),
  • de commerciële naam van je onderneming,
  • je bankrekeningnummer,
  • diegene die de ondernemersvaardigheden aantoont.

Heb je een btw-nummer? Dan moet je ook de btw-administratie contacteren als je iets wijzigt aan je activiteiten of bankrekeningnummer.

Je eenmanszaak stoppen
Net zoals de oprichting verloopt de stopzetting van een eenmanszaak eenvoudig. Er zijn drie stappen:

  • Je schrapt je zaak in de KBO: dit regel je via je ondernemingsloket.
  • Je geeft je stopzetting door aan de btw-administratie: dit kan ook via je ondernemingsloket.
  • Je brengt binnen de 15 dagen je sociaal verzekeringsfonds op de hoogte.

2. Je kiest voor een vennootschap 

Een vennootschap is een rechtspersoon, een aparte juridische entiteit die losstaat van de oprichter(s). Je kan kiezen voor een vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid (bv. een vof of comm. v.) of voor een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (bv. een bvba of nv).

Onbeperkte versus beperkte aansprakelijkheid
De oprichting van een vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid is eenvoudig: de tussenkomst van een notaris is niet nodig. Je zet zelf alles op papier, en dat heet dan een ‘onderhandse akte’. Je moet daarvan wel een verkorte versie neerleggen bij de griffie van de rechtbank van koophandel.

In een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid blijft je privévermogen buiten schot. Gevolg is wel dat de oprichting van zo’n vennootschap een stukje complexer verloopt. Zo moet je in dit geval verplicht langs bij de notaris voor de oprichting, de wijziging en de ontbinding van je vennootschap.

De statuten wijzigen
Een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid wordt opgericht via een oprichtingsakte, waarin de statuten beschreven worden. Die statuten kan je zien als de spelregels van je vennootschap. Wil je bijvoorbeeld een extra activiteit uitvoeren, dan moet je altijd eerst nagaan of dat wel mag volgens de statuten. Is dat niet het geval, dan heb je twee opties: je laat alles bij het oude of je wijzigt de statuten.

Om je statuten te wijzigen moet je naar de notaris. Nadien wordt je statutenwijzing gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Daarna kan je dezelfde stappen als bij een eenmanszaak volgen om een aanpassing door te voeren. Ook voor een verandering van vennootschapsvorm is een notaris nodig.

Je vennootschap ontbinden
Voor de stopzetting van de onderneming volg je dezelfde stappen als bij een eenmanszaak. Als je de vennootschap ook wil ontbinden (zodat ze echt ophoudt te bestaan), dan heb je daarover een akkoord nodig van de algemene vergadering van de aandeelhouders of vennoten. Bij vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid komt daar opnieuw een notaris aan te pas.


Conclusie

 

Een eenmanszaak en vennootschap verschillen niet enkel in opstartformaliteiten. Bij je keuze doe je er ook goed aan om de dynamiek van je zaak in te schatten. Wil je nog veel kunnen bijsturen? Dan is een eenmanszaak de beste optie. Houden je activiteiten onvermijdelijk risico’s in, dan biedt een vennootschap meer bescherming. Aarzel zeker niet om eerst advies in te winnen bij een boekhouder.