Kies een juridische vorm voor je zaak


3. Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (bvba)

 

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid wordt gevormd door minstens twee personen. 

 

Je kan ook kiezen voor een ebvba (besloten eenpersoonsvennootschap met beperkte aansprakelijkheid). Dit is een variant van de bvba waarbij de oprichting door één persoon kan gedaan worden. 

Oprichting bvba

  • Het minimumkapitaal om te starten is 18.550 euro. Je moet minstens 6.200 euro daarvan volstorten (12.400 euro voor een ebvba). Deze volstorting kan zowel in natura als in geld gebeuren.

Speciaal voor starters is er de s-bvba die je al met 1 euro kan oprichten.

  • Je richt je bvba op door een oprichtingsakte te laten opstellen bij een notaris.

De oprichters moeten bij de notaris een financieel plan voorleggen dat de verwachte in- en uitgaven over de eerste twee jaren raamt.

  • Daarna moet je je onderneming laten inschrijven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) en alle vennoten inschrijven als zelfstandige.


     
Meer informatie: online opstarten bvba

Bescherming privébezit

 

Je privé-eigendom blijft buiten schot. Je bent alleen aansprakelijk voor wat je investeerde.

 

Er is één uitzondering namelijk oprichtersaansprakelijkheid. Als de rechter bij een faillissement oordeelt dat je niet voldoende startkapitaal voorzien had om je financieel plan te kunnen volgen, dan kan je wel persoonlijk aansprakelijk gesteld worden. 

Belastingsstelsel

 

Een bvba wordt belast via de vennootschapsbelasting. Deze belasting is lager en stijgt minder snel dan de personenbelasting. Dit fiscaal stelsel is vooral interessant als je 30.000 à 35.000 euro winst maakt.

 

Boekhouding

 

In een bvba moet je een dubbele boekhouding voeren.  Zoals bij vereenvoudigd boekhouden, worden alle inkomende en uitgaande verrichtingen geregistreerd. Maar bij een dubbele boekhouding moet je ook de ontvangsten of betalingen boeken. 

 

Investeerders

 

In een bvba mag je aandelen en obligaties uitgeven. Deze effecten zijn op naam. Er mogen geen winstbewijzen worden uitgegeven. Zo kunnen geldschieters investeren in je zaak en mee delen in je winst.

 

Continuïteit bij overlijden

 

Een bvba blijft na het overlijden van de oprichter bestaan. De aandelen veranderen gewoon van eigenaar.