Kies een juridische vorm voor je zaak7. Commanditaire vennootschap op aandelen (cva)

De commanditaire vennootschap op aandelen wordt net zoals een gcv. opgericht met één of meer werkende vennoten en één of meer stille vennoten.

 

Oprichting cva

  • Het minimumkapitaal om te starten is 61.500 euro.

  • Je richt je cva op door een oprichtingsakte te laten opstellen bij een notaris.

Je moeten bij de notaris een financieel plan voorleggen dat de verwachte in- en uitgaven over de eerste twee jaren raamt.

  • Daarna schrijf je je onderneming in in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) en schrijf je alle vennoten in als zelfstandige.

Meer informatie: online opstarten Commanditaire vennootschap op aandelen

Bescherming privébezit

Als werkend vennoot ben je persoonlijk vermogen en dat van je partner aansprakelijk voor de schulden van de vennootschap.  Als stille vennoot geniet je wel een beperkte aansprakelijkheid.
Belastingsstelsel
Een comm. va. wordt belast via de vennootschapsbelasting. Deze belasting is lager en stijgt minder snel dan de personenbelasting. Dit fiscaal stelsel is pas interessant als je 30.000 à 35.000 euro winst maakt.

 

Boekhouding

In een cva moet je een dubbele boekhouding voeren.  Zoals bij vereenvoudigd boekhouden, worden alle inkomende en uitgaande verrichtingen geregistreerd. Bij een dubbele boekhouding moet je ook de ontvangsten of betalingen boeken. 

 

Investeerders

Net zoals in een nv mag je in een comm. va. aandelen en obligaties uitgeven. Deze effecten zijn naamloos en vrij overdraagbaar. Er mogen ook winstbewijzen worden uitgegeven. Zo kunnen geldschieters investeren in je zaak en mee delen in je winst.

 

Continuïteit bij overlijden

Een cva blijft na het overlijden van de oprichter bestaan. De aandelen veranderen gewoon van eigenaar.