Kies een juridische vorm voor je zaak4. Naamloze vennootschap (nv)

De naamloze vennootschap wordt gevormd door een raad van bestuur met minstens twee personen.  Een nv is te verkiezen als:

  • er veel kapitaal nodig is

  • je internationaal wil werken

Oprichting nv

  • Het minimumkapitaal om te starten is 61.500 euro.

  • Je richt je nv op door een oprichtingsakte te laten opstellen bij een notaris.

Je moeten bij de notaris een financieel plan voorleggen dat de verwachte in- en uitgaven over de eerste twee jaren raamt.

  • Daarna schrijf je je onderneming in in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) en schrijf je alle vennoten in als zelfstandige.

Meer informatie: online opstarten Naamloze Vennootschap

Bescherming privébezit

De privé-eigendom van de vennoten blijft buiten schot. Ze zijn alleen aansprakelijk voor wat ze investeerden.

Er is één uitzondering namelijk oprichtersaansprakelijkheid. Als de rechter bij een faillissement oordeelt dat je niet voldoende startkapitaal voorzien had om je financieel plan te kunnen volgen, dan kan je wel persoonlijk aansprakelijk gesteld worden. 

Belastingsstelsel

Een nv wordt belast via de vennootschapsbelasting. Deze belasting is lager en stijgt minder snel dan de personenbelasting. Dit fiscaal stelsel is pas interessant als je 30.000 à 35.000 euro winst maakt. 

 

Boekhouding

In een nv moet je een dubbele boekhouding voeren.  Zoals bij vereenvoudigd boekhouden, worden alle inkomende en uitgaande verrichtingen geregistreerd. Bij een dubbele boekhouding moet je ook nog de ontvangsten of betalingen boeken.

 

Investeerders

In een nv mag je aandelen en obligaties uitgeven. Deze effecten zijn naamloos en vrij overdraagbaar. Er mogen ook winstbewijzen worden uitgegeven. Zo kunnen geldschieters investeren in je zaak en mee delen in je winst. 

 

Continuïteit bij overlijden

Een nv blijft na het overlijden van de oprichter bestaan. De aandelen veranderen gewoon van eigenaar.