Kies een juridische vorm voor je zaak5. Vennootschap onder firma (vof)
De vennootschap onder firma is een vennootschap die wordt opgericht tussen minstens twee hoofdelijk aansprakelijke vennoten. De vennoten kunnen ook rechtspersonen zijn. Zo kunnen bijvoorbeeld twee vennootschappen samenwerken onder de vorm van een vof.

Een vof is interessant als samenwerkingsvorm tussen personen met een vrij beroep. Zij kunnen hun beroepsaansprakelijkheid toch niet ontlopen. 

Oprichting vof
  • Je hebt geen minimumkapitaal nodig.

  • Je richt een vof op door het opstellen van een onderhandse akte en deze te registreren.

Het registreren van de akte kan je ook via E-griffie met je elektronische identiteitskaart, een scan van de oprichtingsakte en een elektronische betaling. 

  • Daarna schrijf je je onderneming in in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) en schrijf je alle vennoten in als zelfstandige.

Bescherming privébezit
De vennoten van een vof zijn met hun persoonlijk vermogen en dat van hun partner (tenzij scheiding van goederen) aansprakelijk voor de schulden van de vennootschap.  Deze vorm is niet ideaal als je van bij het begin al investeringen moet doen.


Belastingsstelsel
Een vof wordt belast via de vennootschapsbelasting. Deze belasting is lager en stijgt minder snel dan de personenbelasting. Dit fiscaal stelsel is meestal interessant als je 30.000 à 35.000 euro winst maakt. 


Boekhouding
In een vof mag je in principe een vereenvoudigde boekhouding voeren.  Deze bestaat uit een:

  • aankoopboek, met de facturen en creditnota’s van je leveranciers

  • verkoopboek, met de facturen en creditnota’s aan je klanten

  • financieel dagboek, dat je kan splitsen in een kas- en bankboek. Het kasboek omvat alle uitgaven en ontvangsten in geld. Het bankboek omvat alle uitgaven en ontvangsten via een bankrekening

  • inventarisboek, dat een beschrijving en waardering van de voorraad omvat

Een vof hoeft geen jaarrekening neer te leggen bij de Nationale Bank van België.

Investeerders
Je kan aandelen uitgeven in een vof maar deze zijn beperkt overdraagbaar. Daardoor is het moeilijker om uit te treden als aandeelhouder wat een vof niet ideaal maakt voor investeerders. 

 


Continuïteit bij overlijden
Bij overlijden van de ondernemer is er geen zekerheid rond het voortbestaan van de vof. Ze houdt dus doorgaans op te bestaan als een van de vennoten overlijdt. Om dit te verhelpen kan je in de statuten een bepaling opnemen die dit indekt.