Kies een juridische vorm voor je zaak10. Vereniging zonder winstoogmerk (vzw)
Een vereniging zonder winstoogmerk richt je op met een maatschappelijk doel voor ogen. Het verschil tussen een vzw en alle andere vennootschapsvormen is de afwezigheid van het streven naar winst.  Dat wil ook zeggen dat je geen winst kan uitkeren aan je leden. Je kan wel lidgeld vragen en betalende activiteiten organiseren, zolang ze passen binnen het doel van je vzw. Je bent minstens met drie personen. 

Een internationale vzw (ivzw) heeft een internationaal doel, en valt onder een aparte regelgeving. Je hebt maar twee oprichters nodig, maar wel een notariële akte in plaats van een onderhandse.

Oprichting vzw
  • Je hebt geen minimumkapitaal nodig.

  • Je richt een vzw op door het opstellen van een onderhandse akte en deze te registeren.

Het registreren van de akte kan je ook via E-griffie met je elektronische identiteitskaart, een scan van de oprichtingsakte en een elektronische betaling. 

  • De griffie schrijft vervolgens je vzw in in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO).

Een vzw is geen onderneming. Je moet de activiteiten van je vzw niet in de KBO laten inschrijven via een ondernemingsloket. Als je voor je een bepaalde administratie een vestigingsnummer nodig hebt, dan moet die administratie dat nummer zelf aanmaken in de KBO. Meestal is dat het FAVV of de RSZ.

Bescherming privébezit
Je privé-eigendom blijft buiten schot. Enkel bij bestuursfouten kan je privévermogen ook aangesproken worden. 

 


Belastingsstelsel
Meestal valt een vzw onder de rechtspersonenbelasting. Dit wil zeggen dat je inkomsten niet belast worden. Het hangt af van je activiteit of je vzw onder de rechtspersonenbelasting of de vennootschapsbelasting valt. 

 


Boekhouding
Er zijn drie categorieën vzw’s, die ieder hun specifieke boekhoudkundige verplichtingen hebben. We spreken over grote vzw’s:

  • vanaf vijf werknemers

  • vanaf 312.500 euro aan ontvangsten

  • een vermogen van 1.249.500 euro

En over zeer grote vzw’s:

  • vanaf vijftig werknemers

  • vanaf 7.300.000 euro aan ontvangsten

  • een vermogen van 3.650.000 euro

Die vzw's moeten een dubbele boekhouding voeren. De overige vzw’s worden als kleine vzw’s beschouwd en mogen een vereenvoudigde boekhouding voeren.

 


 
Investeerders
 

Een vzw is niet geschikt voor het aantrekken van investeerders. Er is geen winstoogmerk, er kunnen dus geen winsten worden uitgekeerd. 

 


Continuïteit bij overlijden
 

Een vzw blijft na het overlijden van één van de leden bestaan. Er moeten wel steeds drie vennoten zijn. 

Vorige: cvoa