Aansluiten als student-zelfstandige

Je bent student, en je gaat werken als zelfstandige. Dan kan je aansluiten bij het sociaal verzekeringsfonds als student-zelfstandige. Dat is een nieuw statuut, waarbij je verminderde sociale bijdragen betaalt. 

Hoeveel bijdragen?

Je betaalt een forfaitaire minimumbijdrage van 80,91 euro per kwartaal.

Als je een duidelijk idee hebt van je inkomen, kan je ook vragen om de bijdragen te verlagen of te verhogen, rekening houdend met deze bedragen:

  • Als je jaarinkomen lager is dan 6.923,69 euro ben je volledig vrijgesteld van bijdragen.

  • Op de schijf tussen 6.923,69 euro en 13.847,39 euro betaal je een sociale bijdrage van 20,50 %. Je betaalt dus bijdragen op het surplus van je werkelijke inkomen boven de 6.923,69 euro.

  • Vanaf een netto jaarinkomen van 13.847,39 euro ben je zelfstandige in hoofdberoep, en betaal je minstens een forfaitaire minimumbijdrage van 731,32. Vanaf dat inkomen heb je geen bijdragevermindering meer via het statuut van student-zelfstandige, en bouw je volwaardige sociale zekerheidsrechten op.

Voorwaarden

Je kan enkel gebruik maken van deze regeling als je

  • Minstens 18 jaar bent en jonger bent dan 25,
  • een volwaardige opleiding volgt bij een erkende onderwijsinstelling. Volwaardig betekent: minstens 27 studiepunten per schooljaar of minstens 17 lesuren per week les volgen.

Sociale zekerheid

Als je vrijgesteld bent van bijdragen, of verminderde bijdragen betaalt, bouw je geen sociale zekerheidsrechten op. Je staat voor je sociale zekerheid ten laste van je ouders. Je bouwt voor die jaren dus ook geen eigen pensioenrechten op.

Hoe aanvragen

Neem contact met ons op als je wil starten als student ondernemer, of als je wil overstappen naar dit statuut.