Eigenschappen van de cva

Een cva is een goede keuze als het je bedoeling is om kapitaal te laten renderen. Het is daarom logisch dat er bij oprichting een hoog minimumkapitaal vereist is. De aandelen van een cva zijn vrij overdraagbaar. De dagelijkse leiding is niet in handen van een raad van bestuur, zoals bij de nv, maar van een of meer beherend vennoten.

Naam: Commanditaire vennootschap op aandelen.

Oprichters: Minstens twee oprichters, waarvan minstens één beherende vennoot, en één stille vennoot. 

Vennoten: Een beherende vennoot kan beslissingen nemen met betrekking tot het bestuur van de vennootschap zonder toestemming van de andere vennoten. Een stille vennoot mag zich niet mengen in het bestuur van de vennootschap. Je kan ook een of meer zaakvoerders benoemen die het bestuur van de vennootschap waarnemen.

Akte: Notariële oprichtingsakte.

Minimum startkapitaal: €61.500. Dat bedrag moet volledig volstort worden bij de opstart. Is het startkapitaal groter, dan ben je verplicht om 1/4de van het kapitaal boven €61.500 te volstorten.

Aansprakelijkheid: in een cva ben je als beherend vennoot persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk voor alle verbintenissen die de vennootschap aangaat. Met andere woorden: maakt de vennootschap schulden die ze niet kan betalen, dan kan de schuldeiser bij de vennoten gaan aankloppen. Stille vennoten zijn alleen aansprakelijk voor hun inbreng. Gaat het mis, dan zijn ze hun investering kwijt, maar hun privévermogen blijft buiten schot. Tenminste: op voorwaarde dat ze zich niet mengen in het bestuur of beheer van de vennootschap.

Financieel plan: in een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (zoals de cva) is een financieel plan verplicht. Dat plan wordt bewaard door de notaris, en wordt alleen gebruikt in het kader van de oprichtersaansprakelijkheid: als de vennootschap binnen de drie jaar na de oprichting overkop gaat, en uit het financieel plan blijkt dat de oprichters niet voldoende kapitaal voorzien hadden, kunnen de oprichters alsnog aansprakelijk gesteld worden voor de schulden van de vennootschap.

Boekhouding: Dubbele boekhouding is verplicht.

Aandelen: een aandelenregister is verplicht. Aandelen zijn op naam, en zijn vrij overdraagbaar. Dat wil zeggen: je hebt van niemand toestemming nodig om je aandelen te verkopen of over te dragen aan iemand anders.