Eigenschappen van de cvba

Net zoals in een bvba ligt in een cvba de focus op samenwerking tussen vennoten. Het verschil is dat een cvba een 'open' karakter heeft: vennoten kunnen gemakkelijk in- en uitstappen.


Naam: Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Oprichters: Minstens drie oprichters.

Bestuurders: Minstens één bestuurder.

Akte: Notariële oprichtingsakte.

Minimum startkapitaal: €18.550. Minstens 1/4e van het startkapitaal moet bij oprichting volstort worden, met een minimum van €6.200.

Aansprakelijkheid: je bent als oprichter alleen aansprakelijk voor het kapitaal dat je inbrengt. Dat wil zeggen: gaat het mis met de vennootschap, dan ben je het geld dat je persoonlijk geïnvesteerd hebt in de vennootschap wellicht kwijt. Maar je zal niet moeten opdraaien voor schulden die de bvba gemaakt heeft.

Financieel plan: in een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (zoals de cvba) is een financieel plan verplicht. Dat plan wordt bewaard door de notaris, en wordt alleen gebruikt in het kader van de oprichtersaansprakelijkheid: als de vennootschap binnen de drie jaar na de oprichting overkop gaat, en uit het financieel plan blijkt dat de oprichters niet voldoende kapitaal voorzien hadden, kunnen de oprichters alsnog aansprakelijk gesteld worden voor de schulden van de vennootschap.

Boekhouding: Dubbele boekhouding is verplicht.

Aandelen:
een aandelenregister is verplicht. Aandelen zijn op naam, en zijn vrij overdraagbaar tussen de vennoten. Aandelen aan derden overdragen kan alleen als de voorschriften uit de statuten nageleefd worden. Vennoten kunnen gemakkelijk in- en uittreden.