Eigenschappen van de cvoa

Net zoals in een bvba ligt in een cvoa de focus op samenwerking tussen vennoten. Het verschil is dat een cvoa een 'open' karakter heeft: vennoten kunnen gemakkelijk in- en uitstappen. Omdat er in een cvoa geen vereisten aan het kapitaal gesteld worden, is de aansprakelijkheid van de oprichters en vennoten niet beperkt.


Naam: Coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid.

Oprichters: Minstens drie oprichters.

Bestuurders: Minstens één bestuurder.

Akte: Onderhandse oprichtingsakte - zonder tussenkomst van een notaris.

Minimum startkapitaal: geen minimumvereisten. De vennoten moeten het bedrag storten dat ze bij oprichting (in de statuten) aan de vennootschap 'beloofd' hebben.

Aansprakelijkheid: in een cvoa ben je als oprichter/vennoot persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk voor alle verbintenissen die de vennootschap aangaat. Met andere woorden: maakt de vennootschap schulden die ze niet kan betalen, dan kan de schuldeiser bij elk van de vennoten gaan aankloppen voor het volledige bedrag van de schuld.

Financieel plan: niet verplicht. Een financieel plan is alleen verplicht voor vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid.

Boekhouding: Dubbele boekhouding is verplicht.

Aandelen: een aandelenregister is verplicht. Aandelen zijn op naam, en zijn vrij overdraagbaar tussen de vennoten. Aandelen aan derden overdragen kan alleen als de voorschriften uit de statuten nageleefd worden. Vennoten kunnen gemakkelijk in- en uittreden.