Eigenschappen van de nv

Een nv is een goede keuze als het je bedoeling is om kapitaal te laten renderen. Het is daarom logisch dat er bij oprichting een hoog minimumkapitaal vereist is. De aandelen van een nv zijn vrij overdraagbaar, en bestuurders kunnen gemakkelijk in- en uitstappen.


Naam: Naamloze vennootschap.

Oprichters: Minstens twee oprichters.

Bestuurders: Het bestuur van een nv wordt waargenomen door de raad van bestuur, die uit minstens drie bestuurders bestaat. Zijn er maar twee oprichters (of aandeelhouders), dan mag de raad van bestuur uit twee bestuurders bestaan. De dagelijkse leiding kan gedelegeerd worden aan een van de bestuurders: de gedelegeerd bestuurder.

Akte: Notariële oprichtingsakte.

Minimum startkapitaal: €61.500. Dat bedrag moet volledig op de rekening van de vennootschap gestort worden bij de opstart. Is het startkapitaal groter, dan ben je verplicht om 1/4de van het kapitaal boven €61.500 te volstorten.

Aansprakelijkheid: je bent als oprichter alleen aansprakelijk voor het kapitaal dat je inbrengt. Dat wil zeggen: gaat het mis met de vennootschap, dan ben je het geld dat je persoonlijk geïnvesteerd hebt in de vennootschap wellicht kwijt. Maar je zal niet moeten opdraaien voor schulden die de nv gemaakt heeft.

Financieel plan: in een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (zoals de nv) is een financieel plan verplicht. Dat plan wordt bewaard door de notaris, en wordt alleen gebruikt in het kader van de oprichtersaansprakelijkheid: als de vennootschap binnen de drie jaar na de oprichting overkop gaat, en uit het financieel plan blijkt dat de oprichters niet voldoende kapitaal voorzien hadden, kunnen de oprichters alsnog aansprakelijk gesteld worden voor de schulden van de vennootschap.

Boekhouding: Dubbele boekhouding is verplicht.

Aandelen: een aandelenregister is verplicht. Aandelen zijn op naam, en zijn vrij overdraagbaar. Dat wil zeggen: je hebt van niemand toestemming nodig om je aandelen te verkopen of over te dragen aan iemand anders.