Eigenschappen van de s-bvba

Je kiest voor een s-bvba als je bij de oprichting nog niet voldoende kapitaal  (€18.550) bij elkaar hebt om een bvba op te richten, maar wel de intentie hebt om dat kapitaal op korte termijn (drie jaar) te verzamelen. Omdat je kan opstarten met een beperkt kapitaal en toch beperkte aansprakelijkheid genieten, zijn er een aantal extra voorwaarden waar je aan moet voldoen.


Naam: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid - starter

Oprichters: Minstens één oprichter, en minstens één van de oprichters wordt benoemd als zaakvoerder. Alleen natuurlijke personen kunnen een s-bvba oprichten.

Akte: Notariële oprichtingsakte.

Minimum startkapitaal:
€1.

Aansprakelijkheid: gedurende de eerste drie jaar ben je als oprichter alleen aansprakelijk voor het kapitaal dat je inbrengt. Dat wil zeggen: gaat het mis met de vennootschap, dan ben je het geld dat je persoonlijk geïnvesteerd hebt in de vennootschap wellicht kwijt. Maar je zal niet moeten opdraaien voor schulden die de bvba gemaakt heeft. Als je erin slaagt om het kapitaal binnen de drie jaar op €18.550 euro te brengen, kan je blijvend van de beperkte aansprakelijkheid genieten. Slaag je daar niet in, dan zijn alle oprichters vanaf het vierde jaar hoofdelijk aansprakelijk voor het verschil tussen €18.550 euro en het kapitaal van je s-bvba.

Financieel plan: in een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (zoals de s-bvba) is een financieel plan verplicht. Dat plan wordt bewaard door de notaris, en wordt alleen gebruikt in het kader van de oprichtersaansprakelijkheid: als de vennootschap binnen de drie jaar na de oprichting overkop gaat, en uit het financieel plan blijkt dat de oprichters niet voldoende kapitaal voorzien hadden, kunnen de oprichters alsnog aansprakelijk gesteld worden voor de schulden van de vennootschap. Voor een s-bvba geldt de extra verplichting dat het financieel moet opgesteld zijn door (of onder toezicht van) een financieel expert.

Boekhouding: Dubbele boekhouding is verplicht.

Aandelen: een aandelenregister is verplicht. Aandelen zijn op naam, en zijn beperkt overdraagbaar. Dat wil zeggen: minstens de helft van de vennoten moet instemmen met de verkoop van de aandelen. Bovendien mogen alleen natuurlijke personen aandeelhouder zijn in een s-bvba.

Extra voorwaarden:

  • 25% van de winst moet jaarlijks gereserveerd worden tot je het bedrag van €18.550 bereikt.
  • Het financieel plan moet opgesteld worden door een financieel expert (erkend boekhouder, accountant of bedrijfsrevisor).

Om de vennootschapsvorm voor te behouden aan echte starters, heeft de wetgever ook enkele beperkingen ingelast: 

  • Een oprichter mag niet voor meer dan 5% aandeelhouder zijn in een andere vennootschap.
  • Als je als oprichter van een s-bvba een tweede s-bvba opricht, dan ben je volledig aansprakelijk voor alle verbintenissen van de tweede s-bvba. Op die manier wordt de beperkte aansprakelijkheid doorprikt.