Aansluiten als student-zelfstandige

Je bent student, en start daarnaast een activiteit als zelfstandige. Als je aan de voorwaarden voldoet, kan je aansluiten als student-zelfstandige en betaal je geen of weinig bijdragen.

Sociale bijdragen, waarover gaat dat eigenlijk?
Al wie een inkomen heeft uit werk, moet bijdragen aan de sociale zekerheid. Op basis van die bijdrage heb je recht op een basispakket aan sociale vangnetten (ziekteverzekering, arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, pensioen, kinderbijslag). Als je geen ander ‘volwaardig statuut’ hebt (bijvoorbeeld werknemer of ambtenaar), moet je de minimumbijdrage betalen als zelfstandige in hoofdberoep om in orde te zijn met de sociale zekerheid.

Volgens dat principe, zou jij nu ook de minimumbijdrage als zelfstandige in hoofdberoep moeten betalen. Maar omdat je student bent, ligt je focus wellicht op je studie, en kan je niet voltijds bezig zijn met je zaak. Je inkomen zou daarom niet in verhouding zijn met de bijdragen die je zou moeten betalen. Omdat de overheid studenten niks in de weg wil leggen om te proeven van het ondernemerschap, is er voor jou een bijzondere regeling waarbij je (afhankelijk van je inkomen als zelfstandige) weinig of geen bijdragen betaalt.


Als je werkt als zelfstandige, moet je hoe dan ook aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds zoals Xerius. Wij berekenen hoeveel bijdragen je moet betalen, en we sturen je elk kwartaal een afrekening. Jij moet er wel zelf voor zorgen dat je de sociale bijdragen altijd op tijd betaalt. Áls je überhaupt bijdragen moet betalen.

En je sociale zekerheid, hoe zit het daarmee?
Als je jonger bent dan 26, is de kans groot dat je nog bij je ouders ‘ten laste’ bent. Dat betekent dat je nog recht hebt op kinderbijslag, en dat je voor de mutualiteit verzekerd bent via je ouders. Je periode als student telt niet mee als ‘gewerkte jaren’ voor je pensioen. Dat verandert wanneer je begint bij te dragen aan de sociale zekerheid, als werknemer of ambtenaar (minstens halftijds) of als zelfstandige in hoofdberoep.