Weduwe(naar) en gehuwde (artikel 37)

Als je gaat starten in hoofdberoep of je bent zelfstandige in hoofdberoep dan kan je eventueel gebruik maken van de regeling 'artikel 37'.

'Artikel 37' is een regeling waardoor je, afhankelijk van je inkomsten, bent vrijgesteld van sociale bijdragen of verminderde bijdragen betaalt.


Voorwaarden
We raden aan om enkel een 'artikel 37' aan te vragen als je netto belastbaar jaarinkomen lager ligt dan 7.253,83 euro.

Als je jaarinkomen hoger is dan 7.253,83 euro, betaal je sowieso minimumbijdragen in hoofdberoep. Neem contact met ons op wanneer die situatie zich voordoet.                       

Verwacht je een netto belastbaar inkomen dat lager ligt dan 1.531,99 euro? Vraag een verlaging aan. Je betaalt dan geen sociale bijdragen.

Deze regel geldt enkel voor:

  • gehuwden (niet van toepassing op wettelijk samenwonende) - én enkel indien de partner sociale zekerheidsrechten opbouwt,

  • weduw(e)n(aars) met overlevingspensioen.

Sociale zekerheid

Onder 'artikel 37' met vrijstelling of verminderde sociale bijdragen bouw je geen sociale zekerheidsrechten op.

Als weduw(e)n(aar) met overlevingspensioen bouw je sociale rechten op via je overlevingspensioen.


Als gehuwde sta je dan voor je sociale zekerheid volledig ten laste van je partner. Je bouwt voor die jaren dus ook geen eigen pensioenrechten op.

Opgelet als je artikel 37 aanvraagt. In geval van scheiding of overlijden van je partner kan je dit financiële problemen opleveren omdat je geen eigen sociale zekerheidsrechten opbouwt.

Hoe aanvragen
Als je start als zelfstandige, kan je bij je online aansluiting aangeven dat je artikel 37 wil aanvragen.

Ben je reeds aangesloten als zelfstandige neem contact op met ons met de vraag om artikel 37 toe te passen.