Werken als student? Dit zijn je opties

Wie als student wat wil bijverdienen, kan aan de slag als jobstudent of al van het ondernemersleven proeven als student-zelfstandige. Maar wat je misschien nog niet wist, is dat beide statuten ook perfect combineerbaar zijn. In deze blog leggen we je uit waarin beide opties verschillen en hoe je ze praktisch met elkaar verzoent.


De belangrijkste verschillen

 

Jobstudent

Student-zelfstandige

Voor wie?

Studenten (middelbaar, hoger of universitair) die studeren als hoofdactiviteit hebben. Wie deeltijds onderwijs volgt, kan enkel tijdens de schoolvakanties als jobstudent werken.

Studenten, ouder dan 18 jaar en jonger dan 25 jaar (middelbaar, hoger of universitair) die studeren als hoofdactiviteit hebben.
Wat?

Je gaat een overeenkomst aan met een werkgever en bent beschermd door de arbeidswetgeving.

Je bent een zelfstandige met een eenmanszaak of zaakvoerder van een vennootschap. Let op: je sluit geen contract af, dus je bent ook niet beschermd.

 

Werk je als 'helper' in een eenmanszaak? Dan kan je je niet inschrijven bij een sociaal verzekeringsfonds.

Voorwaarden?

Je bent minimum 16 jaar oud. 15 jaar kan ook, als je minstens de eerste twee jaren van het middelbaar afgewerkt hebt. 


Goed om te weten: wie voltijds onderwijs volgt en afstudeert vóór of op 30 juni kan nog als jobstudent werken tot 30 september van dat jaar.

Je bent tussen 18 en 25 jaar, en je kan bewijzen dat je ingeschreven bent in een binnen- of buitenlandse onderwijsinstelling voor minstens 27 studiepunten of 17 lesuren. Het diploma is erkend en je volgt regelmatig de lessen. 

Hoeveel mag je werken?

475 uren per jaar met verlaagde sociale bijdragen. Vanaf het 476ste uur wordt het normaal tarief aangerekend.

Je mag zo veel werken en verdienen als je wil, maar hou daarbij rekening met je sociale bijdragen en kinderbijslag.Hoe zit het met sociale bijdragen?

  • Als jobstudent maken je sociale bijdragen automatisch deel uit van je loonberekening. In totaal gaat het om 8,13% van je loon, waarvan je werkgever 5,42% betaalt, en jij 2,71%. Let wel: als je op een jaar meer dan 475 uren werkt, stijgt de sociale bijdrage naar 13,07%.
  • Als student-zelfstandige worden je sociale bijdragen berekend op basis van je netto belastbaar jaarinkomen (NBJ). Dit bedrag moet je aan Xerius storten en wij storten het door naar de overheid. Wat je betaalt, hangt af van hoeveel je verdient:

Netto belastbaar jaarinkomen

Sociale bijdragen

< €6.923,69

Geen

€6.923,69 tot €13.847,39

Je betaalt 20,50% sociale bijdragen op alle inkomsten boven de €6.923,69. 

< €13.847,39

Dezelfde bijdragen als een zelfstandige in hoofdberoep (minstens €731,32 per kwartaal).

Vragen over je sociale bijdragen als student-zelfstandige? Je boekhouder weet ongetwijfeld raad.Jobstudent én student-zelfstandige?

Dat kan zeker ook! Er is niemand die je tegenhoudt om een vakantiejob te combineren met een eigen zaak. Let wel: alle werkuren (zowel die van je vakantiejob als de zelfstandige uren) tellen mee voor het al dan niet behouden van je kinderbijslag (zie onder).De regeling rond kinderbijslag

Alle informatie vind je op de website van MyFamily.Ten slotte: wat met de jaarlijkse belastingen?

Om fiscaal ten laste van je ouders te kunnen blijven, moet je netto belastbaar jaarinkomen onder een bepaald bedrag blijven. Dit bedrag varieert naargelang het precieze aanslagjaar en het feit of je ouders gezamenlijk of alleen worden belast. Op de website van de FOD Financiën vind je de meest actuele cijfers. Ga je boven de grens? Dan word je belast aan de hand van de geldende belastingschijven.


Uitzondering als je bij je ouders werkt

Wie als jobstudent in de eenmanszaak van z’n ouders werkt, kan niet ten laste blijven als het loon wordt afgetrokken als bedrijfslast. Je kan wél ten laste blijven in een vennootschap!