Privacyverklaring Xerius Pensioenbuddy


Wanneer je de Xerius Pensioenbuddy gebruikt, deel je heel wat gegevens met ons. We hebben deze gegevens nodig om op de best mogelijke manier de berekening te maken. Uiteraard ben jij ook gesteld op je privacy. Daarom maken we er een punt van om jouw persoonsgegevens op een wettelijke, correcte en transparante manier te verwerken. In deze privacyverklaring lees je welke persoonlijke gegevens we verzamelen en verwerken.
Wie verwerkt jouw gegevens?

Xerius Pensioenbuddy is een tool die ontwikkeld is en ter beschikking gesteld wordt door Xerius Sociaal Verzekeringsfonds VZW (ondernemingsnummer 0410.682.657– Brouwersvliet 4 bus2, 2000 Antwerpen). De tool helpt je zicht te krijgen op aanvullende pensioenbouwstenen en hun fiscaal voordeel voor jouw als zelfstandige. De gegevens die je ter beschikking stelt, worden verwerkt door Xerius Sociaal Verzekeringsfonds en Xerius Onderlinge Verzekeringsvereniging (ondernemingsnummer 0454.283.959) op een manier die je redelijkerwijs mag verwachten om de aangeboden dienst te kunnen leveren.


Bovengenoemde organisaties van de Xerius-groep gaan zorgzaam om met jouw gegevens. Ze geven of verkopen je persoonsgegevens nooit door aan derde organisaties zonder jouw toestemming. De verschillende organisaties van de Xerius-groep worden verder samen aangeduid als Xerius.
Welke gegevens worden verwerkt?

Afhankelijk van waar je zit in het proces en welke velden je ingeeft, beschikken we binnen Xerius Pensioenbuddy over volgende gegevens:

  • Jij als persoon: je geboortedatum, naam en voornaam
  • Jouw contactgegevens: je e-mailadres, telefoonnummer
  • Jouw situatie: je burgerlijke staat, netto-inkomen, bruto-inkomen, of je een hypothecaire lening hebt lopen, in welk gewest je woont, welke pensioenproducten je hebt, wanneer je bent beginnen werken en wanneer je gestart bent als zelfstandige
  • Jij als ondernemer: ondernemingsvorm

Xerius Pensioenbuddy maakt gebruik van cookies. 


Je kan je gegevens binnen Xerius Pensioenbuddy laten verwijderen. Kijk hiervoor bij ‘Wat zijn jouw rechten?’.
Doel van de gegevensverwerking

Xerius zal de persoonsgegevens die via Xerius Pensioenbuddy verstrekt worden enkel gebruiken om


… Je bij te staan met gepersonaliseerd advies. Door gebruik te maken van deze tool en je contactgegevens achter te laten, geef je toestemming om de gegevens die je ingeeft te gebruiken voor dit doeleinde.


… Eventueel contact met je op te nemen, om jouw mening te vragen over het gebruik van Xerius Pensioenbuddy in het kader van ons streven naar een zo gebruiksvriendelijk mogelijke omgeving.


… Jou relevante informatie te bezorgen over het ondernemerschap via direct marketing. We doen dit op basis van gerechtvaardigd belang. Je kunt in elke communicatie of via de communicatievoorkeuren op onze website aangeven dat je deze informatie niet langer wilt ontvangen of je uitschrijven.
Met wie delen wij jouw gegevens?

Het antwoord op deze vraag is heel eenvoudig: Wij delen jouw gegevens met niemand buiten Xerius.
Hoe worden jouw gegevens beschermd?

Wij nemen maatregelen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen vernietiging, verlies, wijziging, vervalsing, niet-toegelaten verspreiding of toegang en elke andere vorm van onwettige verwerking, hetzij per ongeluk, hetzij onrechtmatig. De genomen maatregelen houden rekening met de stand van de techniek, de aard, omvang, context en het doel van de verwerking en het risico. Xerius verbindt zich ertoe de gepaste technische en organisatorische maatregelen te nemen om de persoonsgegevens en de verwerking ervan te beveiligen.


Dit houdt onder meer in dat:

  • enkel werknemers van Xerius die daartoe gemachtigd zijn, toegang hebben tot persoonsgegevens en enkel als die gegevens nodig zijn om hun opdracht te vervullen.
  • Xerius ervoor zorgt dat iedereen die betrokken is bij de verwerking van de persoonsgegevens deze gegevens als vertrouwelijk behandelt. Deze geheimhoudingsplicht wordt opgenomen in (arbeids-)contracten.
  • daar waar Xerius beroep doet op verwerkers, zij hen op organisatorische en technisch vlak dezelfde veiligheidseisen oplegt als waaraan Xerius zelf gehouden is.
  • jouw gegevens niet verwerkt worden buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Tenzij in landen waarvoor de Europese Commissie een positieve beoordeling van gepastheid heeft gegeven of onder “Standard Contractual Clauses”.Wat zijn jouw rechten?

Je hebt recht op inzage in de gegevens en op verbetering van de gegevens. Deze rechten kan je gemakkelijk zelf uitoefenen. Wat je ziet in Xerius Pensioenbuddy is wat wij verwerken. Je hebt ook het recht jouw gegevens te laten verwijderen. 


Je kan je rechten op eenvoudig verzoek laten gelden door een e-mail te versturen naar privacy@xerius.be vanaf het e-mailadres dat je in de Xerius Pensioenbuddy gebruikt hebt. 


Je kan je uitschrijven voor direct marketing communicaties van Xerius door te kiezen voor uitschrijven in de communicatie zelf of je instellingen via de communicatievoorkeuren op onze website aan te passen.
Contact

Voor vragen in verband met uw privacy binnen Xerius Pensioenbuddy heeft Xerius een functionaris voor gegevensbescherming (DPO) aangesteld. Deze is bereikbaar via privacy@xerius.be. Als je na overleg met ons niet akkoord gaat met ons standpunt of de aangeboden oplossing, kan je alsnog klacht neerleggen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit.