Juridische informatie

Juridische informatie Xerius

Juridische documenten

Privacyverklaring?

Xerius hecht veel belang aan jouw privacy. Daarom zetten we in op de bescherming van jouw persoonsgegevens. De bescherming van persoonsgegevens en de persoonlijke levenssfeer worden geregeld in verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016, ook wel de Algemene Verordening Gegevensbescherming of AVG genoemd. In onze privacyverklaring kom je te weten

  • welke persoonsgegevens we van jou als natuurlijke persoon verzamelen,
  • met welk doeleinde we ze verwerken,
  • op basis van welke wettelijke verwerkingsgrond en
  • aan wie we de gegevens doorgeven.

We willen jouw persoonsgegevens op een wettelijke, correcte en transparante manier verwerken. We verzamelden de info per tool, klik je op de link dan lees je precies hoe wij werken.


Deze privacyverklaring is op maat van onze huidige diensten, zowel online als offline. Daarom verzamelden we alles per tool. Eventuele aanpassingen aan de website of aan onze diensten, kunnen ook leiden tot wijzigingen in de privacyverklaring. De meest recente versie vind je altijd op deze pagina. Daarom is het raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.


Deze privacyverklaring is van toepassing op de diensten van Xerius. Xerius is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites en bronnen die doorverwijzen naar ons of naar waar wij een link plaatsen.


Meer weten over de privacywetgeving in België en Europa in het algemeen? Dan kan je terecht op www.privacycommission.be, de website van de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, de vroegere Privacycommissie.
Wat is een disclaimer?

Een disclaimer is een vrijwaringsclausule. In de vorm van zwaarwichtige volzinnen stelt de gebruiker onder andere dat hij op geen enkele wijze aansprakelijk is voor de juistheid van informatie of voor risico's van het gebruik. Een disclaimer komt van het Engelse to disclaim en betekent vertaald: afwijzen of verwerpen.
Je voorkeuren aanpassen

Wil je je cookievoorkeuren aanpassen? Of te weten komen welke cookies we bijhouden? Dan kan je dat op deze pagina doen.
Tools die informatie verzamelen

Klik op de tool hieronder en kom te weten welke privacyvoorwaarden en disclaimer van toepassing is.

 
Bruto netto calculator

Disclaimer

Privacy verklaring
Xerius Formulieren

Privacyverklaring webformulier
Xerius Mijn dossier

Privacyverklaring mijn dossier

Disclaimer mijn dossier
Xerius online services

Privacyverklaring