Coronamaatregelen: regel hier alles voor uw klant

Op deze pagina groeperen we voor u alle invulformulieren in verband met de coronamaatregelen van de overheid. Met uw inloggegevens voor Samen Wondernemen brengt u voor uw klanten het nodige in orde op een eenvoudige en veilige manier

Overbruggingsrecht

Overbruggingsrecht tweede pijler: bij omzetdaling


Voor de periode januari 2022 tot en met maart 2022 kan een uitkering aangevraagd worden wanneer uw klant een omzetdaling van 40% kan aantonen. 

De omzetdaling toont u aan voor de kalendermaand die voorafgaat aan de kalendermaand waarvoor u een uitkering vraagt ten opzichte van dezelfde kalendermaand tijdens 2019.  

 

De aanvraag voor deze maanden kunt u hier online indienen.

Overbruggingsrecht aanvragenOverbruggingsrecht derde pijler: voor quarantaine en gesloten klas, school of kinderopvang, of andere COVID-19 gerelateerde zaken

Wanneer uw klant zijn activiteiten minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen moet onderbreken omdat:

  • hij zelf in quarantaine moet;
  • hij zorg wil dragen voor kinderen waarvan de school, klas of kinderopvang gesloten wordt;
  • of omwille van andere COVID-19 gerelateerde zaken.

Dan kan uw klant rekenen op het klassieke overbruggingsrecht. Hij krijgt dan een uitkering per periode van 7 opeenvolgende kalenderdagen onderbreking.

Naar het webformulierOverbruggingsrecht eerste pijler: verplichte sluiting

Zelfstandigen die door de maatregelen van de overheid in januari of februari 2022 hun zaak verplicht moesten sluiten, hebben recht op steun in de vorm van een uitkering overbruggingsrecht. 

Overbruggingsrecht aanvragen
Uitstel betaling sociale bijdragen

Momenteel zijn er geen kwartalen waar u voor uw klanten nog uitstel kunt vragen.Vrijstelling sociale bijdragen

Vraag voor uw klant een vrijstelling sociale bijdragen aan voor het eerste kwartaal van 2022 via dit formulier. Wil u een vrijstelling aanvragen voor een van de kwartalen van 2021? Gebruik dan dit formulier.