Alles wat je moet weten over de starterskorting

Veel startende zelfstandigen vinden de sociale bijdragen in hoofdberoep een harde noot om te kraken. In dat geval kan je kiezen voor de Starterskorting. Je betaalt dan de eerste 4 kwartalen een lager bedrag.

Voor wie geldt de starterskorting?

Om deze financiële ademruimte te krijgen moet je een startende zelfstandige zijn in hoofdberoep. Je kan ook een aanvraag indienen wanneer je als zelfstandige in bijberoep of als student-zelfstandige al een tijdje bezig bent, maar net overstapt naar zelfstandige in hoofdberoep.


Er geldt nog een bijkomende voorwaarde: in de 20 kwartalen voorafgaand aan de starterskorting was je geen enkel kwartaal zelfstandige in hoofdberoep.
En voor welk bedrag?

Een zelfstandige in hoofdberoep betaalt normaal de minimumbijdrage van 741,63 euro per kwartaal als voorlopige bijdrage. Heb je recht op de starterskorting? Dan kan je vragen om een verlaagde voorlopige bijdrage te betalen. Dit is enkel van toepassing tijdens de eerste vier kwartalen van je aansluiting. De korting hangt af van je netto belastbaar jaarinkomen als zelfstandige.


Jouw jaarinkomen

je sociale bijdrage dankzij de starterskorting

Lager dan 7.251,66 euro
382,98 euro per kwartaal
Tussen 7.251,66 euro en 9.361,72 euro
494,42 euro per kwartaal
Hoger dan 9.361,72 euro
741,63 euro per kwartaal

Twee jaar later krijgt Xerius je werkelijke inkomen door van de FOD Financiën. Dan berekenen onze experts je definitieve sociale bijdragen. Deze zijn altijd minstens 382,98 euro per kwartaal.


Liggen je definitieve sociale bijdragen lager dan je voorlopige sociale bijdragen? Dan krijg je het verschil terug. In het omgekeerde geval pas je het tekort bij. Kreeg je de starterskorting ten onrechte? Dan betaal je het verschil uiteraard bij, vermeerderd met een boete opgelegd door Vadertje Staat.

Hoe vraag je de starterskorting aan?

Je bent al aangesloten als zelfstandige in hoofdberoep

Ben je zeker dat je inkomen onder een van deze drempels ligt? Meld je aan bij My Xerius. Via "Sociale bijdragen aanpassen" vraag je de starterskorting aan.

Starterskorting aanvragen via My Xerius


Je bent nog niet aangesloten als zelfstandige

Vraag de starterskorting meteen aan wanneer je aansluit als zelfstandige bij Xerius.

Je zaak online opstarten


Deze pagina voor je samengevat

 • De starterskorting is er alleen voor starters in hoofdberoep, met een inkomen lager dan € 9.361.
 • Je betaalt een lagere sociale bijdrage voor de eerste 4 kwartalen van je aansluiting.
 • Na 2 jaar krijg je de afrekening van je werkelijke inkomen. Dan pas je het eventuele verschil bij.
Misschien vraag je je dit nog af?

 • Hoe wordt mijn jaarinkomen bepaald als mijn eerste jaar geen vier kwartalen telt?
  Ben je binnen één kalenderjaar minder dan vier kwartalen actief als zelfstandige? Dan herzien wij je inkomen naar een fictief jaarinkomen. We vermenigvuldigen het inkomen met 4 en delen het resultaat door het aantal kwartalen dat je dat jaar actief was. Hou hier rekening mee bij het bepalen van je netto belastbaar jaarinkomen.
 • Welke gevolgen heeft het voor de starterskorting als mijn eerste vier kwartalen verspreid zijn over twee verschillende kalenderjaren?
  De aanvraag geldt voor de eerste vier kwartalen van je aansluiting als zelfstandige in hoofdberoep. Ben je gestart in hoofdberoep ná 31 maart? Dan zullen deze vier kwartalen verspreid zijn over twee verschillende kalenderjaren. Zal je totale jaarinkomen van het volgende jaar ook onder een van de grensbedragen liggen? Dan kan je volgend jaar opnieuw de starterskorting aanvragen. We passen de korting dan toe op de kwartalen die nog mogelijk zijn.
 • Kan ik recht hebben op de starterskorting als ik voor 1 april 2018 gestart ben?
  In principe mag je pas vanaf 1 april 2018 starten of wijzigen naar hoofdberoep om gebruik te mogen maken van deze korting. Is het toch vroeger, maar ben je in de eerste vier kwartalen van je aansluiting in hoofdberoep? Dan heb je nog recht op de korting van 1 april 2018 tot en met het vierde kwartaal van je aansluiting.
 • Wat als ik mijn inkomen nog niet ken en daarom geen starterskorting kan aanvragen?
  Vraag je de korting niet aan, maar ligt je inkomen toch onder een van deze drempels? Op het moment dat de FOD Financiën ons je definitief inkomen doorgeeft, betalen we je de te veel betaalde bijdragen terug. Je geniet dus automatisch van deze korting als je inkomen laag genoeg is, ook als je ze niet expliciet aanvraagt. Kortom: vraag de korting enkel aan als je zeker bent dat je inkomen beperkt zal zijn. Zo vermijd je later te moeten bijbetalen.