Klop bij Xerius aan voor de aanvraag van je machtiging ambulante handel

Op de markt staan of deur-aan-deur verkopen spreekt al generaties lang tot de verbeelding. Plan jij zo’n zaak met hartelijk direct contact met de klant? Dan heb je een machtiging ambulante handel nodig. En dat kan uiteraard met de hulp van Xerius.


Wanneer heb je een machtiging ambulante handel nodig?

Onze ouders en grootouders spraken nog over een “leurkaart”, vandaag heet het wat plechtiger “de machtiging ambulante handel”. Je hebt deze vergunning nodig wanneer je verkoopt op markten, openbare plaatsen en deur-aan-deur. Met andere woorden: wanneer je handel drijft buiten je vestiging of wanneer je simpelweg geen vestiging hebt.


Wat je wel hebt, is een ondernemingsnummer. Zonder dit nummer kan je geen machtiging aanvragen. Eens de vergunning op zak blijft deze geldig zolang je actief bent. En je moet gelukkig ook geen jaarlijkse bijdrage betalen.

Vraag je machtiging aanWelke soorten machtiging bestaan er?

De hoofdleurkaart

De eerste machtiging die je aanvraagt, zelfs als je werkt zonder personeel, is de machtiging als werkgever – de vroegere “hoofdleurkaart”.


Heb je een eenmanszaak? Dan staat deze vergunning op jouw naam, als ondernemingshoofd.


In een vennootschap moet minstens één zaakvoerder of bestuurder een machtiging als werkgever hebben. Gaan er nog andere zaakvoerders of bestuurders de straat op? Voor hen volstaat een tweede soort machtiging: als aangestelde.
De hulpleurkaart

De machtiging als aangestelde – de vroegere “hulpleurkaart” – is nodig voor iedereen die jou een handje toesteekt.


Of je nu hulp krijgt van een medezaakvoerder, een werknemer, een werkend vennoot of een jobstudent – iedereen die meewerkt heeft zo’n machtiging als aangestelde nodig. Deze vergunning staat op naam van je zaak, en kan je daarom doorgeven onder je helpers. Dat is niet het geval met de machtiging als werkgever, die strikt persoonlijk is. Je kan de machtiging als aangestelde enkel aanvragen wanneer je al een machtiging als werkgever hebt.

Een voorbeeld maakt veel duidelijk


Stel: jij staat met je eenmanszaak in lederwaren elke zaterdag op de markt. De ene week gaat je echtgenote mee, de andere week een jobstudent. Jij hebt een machtiging als werkgever nodig, je zaak een machtiging als aangestelde. Je echtgenote en de jobstudent staan immers niet gelijktijdig in je kraam, en kunnen de hulpleurkaart dus doorgeven.

De plaats waar je handel wil drijven maakt ook uit

Naast het onderscheid werkgever/aangestelde bestaat er ook een onderscheid in de plaats waar je handel wil drijven.


Is dat enkel op openbare plaatsen? Of wil je ook de klanten thuis bezoeken, via deur-aan-deurverkoop? Dan staat dat op je machtiging als werkgever uitdrukkelijk vermeld.


Voor de machtiging als aangestelde maakt men een onderscheid:

  • een machtiging als aangestelde A is enkel geldig op openbare plaatsen.
  • een machtiging als aangestelde B is ook geldig voor verkoop bij de consument thuis. Deze vergunning is – net zoals de machtiging als werkgever – strikt persoonlijk, en mag dus niet doorgegeven worden.

Welke adelbrieven moet je op tafel leggen om een machtiging te krijgen?

In de eerste plaats moet je een ondernemingsnummer hebben en de nodige ondernemersvaardigheden bewijzen.


Voor deur-aan-deurverkoop moet je een bewijs van goed gedrag en zeden voorleggen, of een machtiging van het Parket.
Heb je een beroepskaart nodig om te werken in België?

Dan mag je enkel een machtiging als aangestelde A aanvragen, die op naam staat van de onderneming. Je mag dus niet deur-aan-deur verkopen.
Heb je geen beroepskaart nodig?

Dan kan je alle machtigingen aanvragen.


Je kan je machtiging uitsluitend aanvragen bij je ondernemingsloket.

Klop aan bij Xerius. Dan bekijken onze experts of je voldoet aan de voorwaarden. Is dat inderdaad het geval? Dan vragen wij je machtiging(en) aan en registreren deze in de Kruispuntbank van Ondernemingen.


Vervolgens geven wij jou een seintje – reken op een tweetal weken – wanneer je de kaarten bij Xerius kan oppikken. Krijg je ze liever toegestuurd? Dat doen we aangetekend voor een kostprijs van €10 (exclusief btw).


Maak het jezelf gemakkelijk:
laat Xerius het werk voor jou doen

€150

voor een machtiging als werkgever


€100

voor elke machtiging als aangestelde van onbepaalde duur

Vraag je machtiging aan

Misschien vraag je je dit nog af?