Betalingsmoeilijkheden voor de sociale bijdragen?

Jouw sociale bijdragen als zelfstandige zijn financieel soms een zware dobber. Gaat het even minder goed met de zaak? Dan kan de betaling zelfs lastig worden. Klop in dat geval zeker aan bij Xerius. Samen vinden we een oplossing die jouw sociale bescherming zoveel mogelijk intact houdt.


De gouden regel: breng Xerius tijdig op de hoogte

Het inkomen van veel zelfstandigen lijkt soms wel op een jojo. Bevindt de slinger zich onderaan, dan valt het niet altijd mee om de sociale bijdragen op te hoesten.


Xerius kan jou dan een handje helpen. Daarvoor moeten we uiteraard wel weten dat hulp welkom is. Breng ons daarom tijdig op de hoogte bij betalingsproblemen, liever te vroeg dan te laat. Dan bespreken we samen je situatie en bekijken we welke oplossing – of combinatie van oplossingen – mogelijk is.

Moet je je zaak helemaal stopzetten?

Bijvoorbeeld door faling of om economische redenen? Ook dan kan je beroep doen op pasklare oplossingen die jou financieel meer zuurstof geven.

De makkelijkste oplossing: verlaag je sociale bijdragen

Je sociale bijdragen zijn voorlopig berekend op je inkomen van 3 jaar terug. Ga daarom even na of je inkomen van vandaag lager ligt dan toen. Een verlaging van je sociale bijdragen is dan een eerste optie, die je eventueel kan combineren met de volgende oplossingen.

Verlaag je sociale bijdragenVraag een afbetalingsplan

Met aan afbetalingsplan kan je de openstaande schulden – of een deel ervan – aan sociale bijdragen aanpakken. Omdat je situatie als zaakvoerder heel specifiek is, is jouw afbetalingsplan dat ook.


De gouden regel is wel: hou de afbetalingsperiode zo kort mogelijk. Ook de volgende zaken zijn nuttig om in het achterhoofd te houden.

  • Een afbetalingsplan is enkel mogelijk voor vervallen schuld.
  • De maandelijkse aflossingen van je afbetalingsplan komen bovenop je nieuwe sociale bijdragen. Want die moet je uiteraard blijven betalen. Doe je dat niet op tijd, dan moet Xerius vaak het afbetalingsplan weer annuleren en verhogingen aanrekenen.
  • Gaat het jou weer voor de wind? Dan mag je het afbetalingsplan altijd sneller terugbetalen. Je ligt dus niet aan de ketting van een termijn, zoals bij een lening.

Meer weten over het afbetalingsplan? Je klantverantwoordelijke helpt jou graag verder.

Neem contact op met een Xerius collegaVraag de kwijtschelding van je verhogingen

Je hebt het liedje al vaak horen zingen: betaal je de sociale bijdragen te laat, dan heb je verhogingen aan de broek. Die 3% per kwartaal en 7% per jaar lopen angstwekkend snel op tot een serieus bedrag.


Voor deze verhogingen kan je een kwijtschelding aanvragen. Daar is wel een cruciale voorwaarde aan verbonden: je betaalde de hoofdsom van al je sociale bijdragen.


De goedkeuring van je aanvraag hangt niet af van Xerius. Kwijtschelding is het terrein van het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ).


In je aanvraag leg je uit waarom je te laat hebt betaald. Daar kan je 1001 verschillende redenen voor inroepen, zoals een onverwachte zware afrekening, een medisch probleem dat je activiteit even inperkte, of issues met het personeel waardoor je administratie achterliep. Ook overmacht die door de overheid is erkend komt in aanmerking, zoals indertijd de gevallen van varkenspest en blauwtongziekte.


Xerius bezorgt je motivatiebrief aan de RSVZ en houdt jou op de hoogte van hun beslissing.

Kwijtschelding van verhogingen aanvragen

Vraag vrijstelling wegens “staat van behoefte”

De omschrijving “staat van behoefte” lijkt wel weggeplukt uit het wetboek van de 19de eeuw. In hedendaags Nederlands komt het hierop neer:

  • je jaarinkomen ligt onder 27.101,00 euro;
  • je bent minstens 4 kwartalen aangesloten of gestopt als zelfstandige;
  • je bent aangesloten in de categorie hoofdberoep, als meewerkende partner of “Artikel 37”;
  • je kan aantonen dat je sociale bijdragen behoorlijk hoog zijn in verhouding tot je inkomen.

Ben je in “staat van behoefte”, dan krijg je vrijstelling van sociale bijdragen voor sommige kwartalen. Hou er rekening mee dat je in deze kwartalen geen pensioenrechten opbouwt. Deze kan je later echter terug opvissen, door achteraf de kwartalen te betalen die nog niet verjaard zijn.

Kijk uit voor een adder onder het gras. Blijkt achteraf dat je onterecht de vrijstelling kreeg? Dan moet je de sociale bijdragen alsnog betalen, met de beruchte verhogingen erbovenop.

Je moet de aanvraag indienen binnen de 12 maanden na het einde van het kwartaal waarvoor je een vrijstelling wilt aanvragen. Download daarvoor het document dat bij jouw situatie past:


Als ondernemingshoofd of helper in een eenmanszaak:

Aanvraag vrijstelling (PDF)

Als zaakvoerder, bestuurder of werkend vennoot:

Aanvraag vrijstelling voor jezelf (PDF)
Aanvraag vrijstelling voor je vennootschap (PDF)

Na ontvangst van je aanvraag zet Xerius de molen in gang. Wij leggen je verzoek voor aan de Commissie voor Vrijstelling van Bijdragen van de FOD Sociale Zekerheid. Het kan 6 tot 12 maanden duren voor men daar de knoop doorhakt.


Al die tijd is Xerius verplicht om jou elk kwartaal een afrekening te sturen. Je moet immers bijdragen blijven betalen tot je de vrijstelling krijgt van de Commissie.


Vraag gelijkstelling wegens ziekte

Deze oplossing komt van pas wanneer je langdurig arbeidsongeschikt raakt, en je activiteiten daarom moet stopzetten. Je betaalt dan geen sociale bijdragen, terwijl je toch al je sociale rechten behoudt. Je periode van arbeidsongeschiktheid wordt dus beschouwd als een periode waarin je werkt.


Je kan de gelijkstelling wegens ziekte hieronder aanvragen.

Vrijstelling wegens ziekte aanvragen

Xerius adviseert en helpt bij betalingsmoeilijkheden

Neem contact op met onze adviseurs. Samen zoeken wij naar de beste oplossing, die jouw sociale bescherming zoveel mogelijk vrijwaart.

Xerius contacteren