Van eenmanszaak naar vennootschap

Waarom overschakelen van een eenmanszaak naar een vennootschap?

 


Fiscale redenen

De meeste vennootschappen worden wellicht opgericht om fiscale redenen.
Particulieren met hoge inkomsten kunnen door de oprichting van een vennootschap de belastingdruk op het privévermogen verminderen. De vennootschapsbelasting is immers voordeliger dan de personenbelasting. Als uw inkomen als zelfstandige hoog is, dan kan het dus fiscaal interessant zijn om een vennootschap op te richten.

In een vennootschap hebt u bovendien de bestemming van de winst zelf in handen. Zo kunt u zelf beslissen of er aan de bestuurders of zaakvoerders een bezoldiging of een dividend uitgekeerd zal worden, hoe groot elk deel zal zijn en wanneer het bedrag wordt uitgekeerd. Dat is niet mogelijk in een eenmanszaak: alle inkomsten worden daar zonder onderscheid belast in de personenbelasting.


Juridische redenen

Een vennootschap biedt de mogelijkheid om het privévermogen te scheiden van het vermogen van de vennootschap. In de meeste vennootschapsvormen (bvba, nv, cvba) zijn de vennoten slechts aansprakelijk voor hun inbreng.
In een eenmanszaak is er geen scheiding tussen het privé- en het bedrijfsvermogen. De ondernemer is met zijn totale bezit verantwoordelijk voor de goede afloop van zijn handelsverrichtingen.
Opgelet: er geldt altijd oprichtersaansprakelijkheid. Wanneer de vennootschap binnen de drie jaar na oprichting failliet gaat, zal men onderzoeken of er voldoende kapitaal in de vennootschap aanwezig was bij de oprichting. Was dit niet het geval, dan kunnen de oprichters toch persoonlijk aansprakelijk gesteld worden.


Bedrijfseconomische redenen

Wanneer u veel moet investeren, moet u vaak een beroep doen op derden, meer bepaald de bank, voor bijkomende financiële middelen. Als u een vennootschap hebt, zal de bank een beter zicht hebben op de financiële structuur van uw bedrijf en zal ze sneller geneigd zijn om een financiering toe te staan.Wat met uw sociale bijdragen?

 


Persoonlijke sociale bijdragen

Als u overschakelt van een eenmanszaak naar een vennootschap, heeft dit in de meeste gevallen geen onmiddellijke gevolgen voor uw sociale bijdragen.
Opgelet: vanaf het vierde volledige jaar van uw zelfstandige activiteit worden uw sociale bijdragen als zelfstandige berekend op uw inkomen van drie jaar geleden. Als u van uw eenmanszaak overschakelt naar een vennootschap en uw bezoldiging uit de vennootschap gaat beperken, zult u daar dus pas na drie jaar het resultaat van merken in een vermindering van uw sociale bijdragen.


Vennootschapsbijdrage

Als u een vennootschap opricht, zult u, naast uw persoonlijke sociale bijdragen, ook een jaarlijkse vennootschapsbijdrage moeten betalen.


Hoofdelijke aansprakelijkheid

Een vennootschap is hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de sociale bijdragen van haar mandatarissen en/of werkende vennoten. Omgekeerd zijn de mandatarissen of vennoten hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de jaarlijkse vennootschapsbijdrage van hun vennootschap. Daarom is het belangrijk dat u de wijziging van eenmanszaak naar vennootschap doorgeeft aan uw sociaal verzekeringsfonds. Ook telkens wanneer u als zaakvoerder benoemd wordt van een vennootschap of als werkend vennoot begint te werken, moet u dit melden.