Waarom betaal je als zelfstandige in bijberoep sociale bijdragen?

Als zelfstandige in bijberoep betaal je elk kwartaal sociale bijdragen. Helaas, extra sociale rechten bouw je daar niet mee op. Wat koop je er dan wel mee? En waarom krijgen sommige zelfstandigen in bijberoep op het einde van de rit toch een extra pensioenbedrag uitbetaald? Deze blogpost klaart het uit.

Eigenlijk betaal je als zelfstandige in bijberoep een ‘solidariteitsbijdrage’: met je sociale bijdragen spijs je het socialezekerheidsstelsel van zelfstandigen. De naam zegt het al: je werkt mee aan een beter statuut voor álle zelfstandigen.


Drie recente verbeteringen

Aan het sociaal statuut voor zelfstandigen wordt constant gesleuteld. Dat verkleint de kloof met het werknemersstatuut gestaag. Het budget voor deze positieve maatregelen, komt dus deels uit jouw portemonnee:

  • In 2014 werd de maandelijkse kinderbijslag (het huidige Groeipakket) voor zelfstandigen verhoogd. Zelfstandigen en werknemers krijgen sindsdien evenveel.
  • Vanaf 1 augustus 2016 werd het minimumpensioen voor zelfstandigen volledig gelijkgeschakeld met dat van werknemers. Het minimaal gezinspensioen was al eerder gelijkgesteld, nu volgen ook het minimale alleenstaandenpensioen en het overlevingspensioen.
  • Sinds 1 januari 2017 is de moederschapsrust voor zelfstandige vrouwen opgetrokken tot 12 weken.

De sociale bijdragen die je per kwartaal betaalt, zijn een beroepskost. Als zelfstandige in bijberoep kan je die dan ook integraal aftrekken van je belastingen.

Toch extra voordelen

De hoogte van je sociale bijdragen is afhankelijk van je netto belastbaar jaarinkomen (of je winst) uit je bijberoep. Dankzij de taxshift is dat sinds 2018 nog slechts 20,5%. 

Bedraagt je netto belastbaar jaarinkomen meer dan 13.847,39 euro? Dan bouw je bijkomende sociale rechten op: 

  • Als mama heb je recht op moederschapshulp: je ontvangt 105 dienstencheques ter waarde van 945 euro.
  • Heb je minder dan 45 jaar als loontrekkende gewerkt? Dan bouw je - op basis van je bijberoep - extra pensioenrechten

Tip! Zijn je inkomsten uit je bijberoep heel bescheiden en boek je minder dan 1.531,99 euro omzet? Dan betaal je helemaal geen sociale bijdragen.Je sociale rechten

Vergeet niet, als zelfstandige in bijberoep blijven al je rechten uit je statuut van loontrekkende behouden: vakanties, arbeidsongeschiktheid, wettelijke pensioenopbouw, ziekte-uitkering en kinderbijslag