Bedrijfsbeheer en beroepskennis in een vennootschap

Als je een vennootschap wilt oprichten, moet je aantonen dat het ondernemersbloed door je aderen stroomt. Maar aan welke voorwaarden moet je precies voldoen? Hoe kan jij basiskennis bedrijfsbeheer en beroepskennis aantonen? Xerius klaart het uit voor jou.


Basiskennis bedrijfsbeheer en beroepskennis, waarover gaat dat?

Wie een vennootschap opstart, moet over ondernemersvaardigheden beschikken. Weten hoe je een bedrijf leidt is immers wel handig en bovendien verhoogt het je slaagkans als ondernemer.

Voordat je verder leest, moet je weten dat de wetgeving over de ondernemersvaardigheden verschilt van gewest tot gewest.


Basiskennis bedrijfsbeheer is sinds 1 september 2018 niet langer nodig voor wie start in Vlaanderen. Sinds 1 januari 2019 schafte het Vlaamse Gewest ook de noodzaak van beroepskennis af in alle sectoren.


In Brussel en Wallonië blijft het onderstaande voorlopig onverkort gelden.

De ondernemersvaardigheden bestaan uit twee onderdelen:
Basiskennis bedrijfsbeheer

Wordt gevraagd van elke ondernemer die een vennootschap opstart in Brussel of Wallonië. In Vlaanderen moet je geen basiskennis bedrijfsbeheer aantonen.
Beroepskennis

Dit is enkel nodig voor sommige beroepen. Met de beroepskennis bewijs je over de nodige vaardigheden te beschikken om in die bepaalde sector een zaak uit te baten. Beroepskennis moet je aantonen wanneer je start in een van de volgende sectoren:


In Brussel en Wallonië, maar niet in Vlaanderen:

 • bouw en elektrotechniek (ruwbouw, stukadoor, schrijnwerk, tegelzetter, dakdekker, elektricien, schilder-behanger, sanitair installateur, algemeen aannemer)
 • personenverzorging (kapper, schoonheidsspecialiste, opticien, begrafenisondernemer)
 • motorvoertuigen en rijwielen (garagist, verkoop van tweedehands voertuigen,…)
 • voeding (restaurateur, traiteur, bakker)
 • installateur-frigorist .

Enkel in Brussel, niet in Vlaanderen of Wallonië:

 • slager-groothandelaar
 • voetverzorging en massage
 • dentaaltechnicus
 • droogkuiser-verver

Moet jij ondernemersvaardigheden aantonen?

Grote ondernemingen – de zogenaamde niet-KMO’s – en vrije beroepen ontspringen de dans. In bijna alle andere gevallen moet jij wel je vaardigheden bewijzen.


Behalve wanneer er specifieke omstandigheden in het spel zijn, kan je een vrijstelling krijgen. Dat is zo:

 • wanneer de zaakvoerder of (gedelegeerd) bestuurder overlijdt, en jij als overlevende partner de onderneming verder zet.
 • bij overname van de volledige handelszaak.
 • als je alleen actief bent in de thuisverkoop.
 • wanneer je een zaak start in een sector met eigen reglementering.
Vennootschap oprichten

Hoe bewijs je dat je over de juiste kwaliteiten beschikt?
Optie 1: met je diploma

Volgende diploma’s komen in aanmerking als bewijs van je ondernemersvaardigheden:

 • voor bedrijfsbeheer: een getuigschrift basiskennis bedrijfsbeheer
 • een secundair diploma van de onderwijsvormen ASO, TSO en KSO, behaald vóór 30 september 2000
 • een beroeps-secundair diploma in de studierichtingen kantoor, handel, boekhouden of verkoop, behaald vóór 30 september 2000.
 • een universitair diploma of een diploma van een hogeschool
 • voor beroepskennis: een getuigschrift of certificaat van een beroepsopleiding, minstens van secundair niveau

Weet je niet zeker of jouw diploma telt? Dan kan je het opzoeken in de diplo databank. Veel hangt af van de sector waarin je een vennootschap wil starten. Sommige diploma’s tellen wel voor de ene activiteit, maar niet voor de andere. Uiteraard kan je met je vraag ook terecht bij Xerius ondernemingsloket.
Optie 2: praktijkervaring

Sprokkelde je in de afgelopen 15 jaar de volgende praktijkervaring? Dat telt deze mee voor jouw kennis van bedrijfsbeheer:

 • je was 3 jaar (in hoofdberoep) of 5 jaar (in bijberoep) zelfstandig ondernemingshoofd of zetelde in het dagelijks bestuur van een vennootschap;
 • je was 5 jaar actief als zelfstandig helper;
 • je werkte 5 jaar als bediende in een leidinggevende functie;
 • je werkte 5 jaar als meewerkend echtgenoot.

Om beroepskennis aan te tonen telt jouw ervaring mee

 • als zelfstandig ondernemingshoofd;
 • als mandataris of werkend vennoot in een vennootschap;
 • als zelfstandig helper;
 • als meewerkend echtgeno(o)t(e);
 • als loontrekkende in een onderneming met een gereglementeerd beroep als activiteit.

Het aantal jaar dat je telkens nodig hebt, hangt af van beroep tot beroep.

Voor je zelf begint aan een zoektocht


Gaan wij op zoektocht. Laat ons dus in eerste instantie het werk doen. Wanneer we je vennootschap inschrijven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) putten we eerst onze eigen bronnen uit. Zo proberen we zelf te ontdekken of jij voldoet aan de voorwaarden voor basiskennis bedrijfsbeheer en beroepskennis. Pas als we geen documenten of andere bewijzen vinden, kloppen we bij jou aan.


Wat als… jij je kennis niet kan bewijzen?

Heb je geen diploma of praktijkervaring dat je op tafel kan leggen? Dan zijn er nog andere mogelijkheden om de nodige ondernemersvaardigheden te verkrijgen.

 • Behaal het getuigschrift bedrijfsbeheer en beroepskennis via de Centrale Examencommissie.

  De cursus vind je bij het Agentschap Innoveren en Ondernemen. De Vlaamse overheid organiseert geen lessen, dus je moet je wel je eigen boontjes doppen om door de leerstof te worstelen.
 • Behaal het getuigschrift bedrijfsbeheer en beroepskennis bij een erkende onderwijsinstelling, zoals Syntra of een Centrum voor Volwassenenonderwijs (CVO).
 • Laat een derde persoon de ondernemersvaardigheden bewijzen. Daarover lees je hieronder meer.

Zorgt iemand anders voor de nodige kwalificaties?

Je hebt de mogelijkheid om basiskennis bedrijfsbeheer en beroepskennis door te schuiven naar iemand anders in je vennootschap. Deze persoon is verantwoordelijk voor het dagelijks beheer van de zaak of voor de technische leiding van de gereglementeerde activiteiten.
In een vennootschap kunnen de volgende personen aangesteld worden:

voor de vereiste van bedrijfsbeheer

 • de gedelegeerd bestuurder
 • een bedrijfsleider met een arbeidsovereenkomst, die de dagelijkse leiding heeft over de vennootschap.

voor de vereiste van beroepskennis

 • de zaakvoerder of één van de bestuurders
 • een werkende vennoot
 • een werknemer.

Je droomt van een eigen vennootschap?

Xerius helpt je jouw droom waarmaken. Onze experts helpen jou niet alleen met de vereiste voor basiskennis bedrijfsbeheer en beroepskennis. Ook bij alle andere stappen ondersteunen ze jou.

Vennootschap oprichten

Misschien dat je je dit nog afvraagt?

 • Ik ben gedomicilieerd in Brussel, maar mijn zaak ligt in Vlaanderen. Moet ik nog beroepskennis aantonen?

  De vraag die je moet stellen is waar de maatschappelijke zetel van je vennootschap gevestigd is. Het gewest waar je maatschappelijke zetel gevestigd is, is het gewest waar je (al dan niet) ondernemersvaardigheden moet aantonen.

 • Ik heb ervaring in het buitenland. Telt die ook mee?

  Inderdaad. Sprokkelde je minimum 3 jaar ervaring in een EU-lidstaat? Vraag dan bij de Kamer van Koophandel van dat land een EG-verklaring. Op basis daarvan kan je basiskennis bedrijfsbeheer en beroepskennis aantonen.


  Krijg je geen EG-verklaring te pakken? Dan kunnen andere documenten bruikbaar zijn om je praktijkervaring aan te tonen. De experts van Xerius geven jou graag alle informatie.

 • In welke gevallen kan ik een vrijstelling krijgen, en hoef ik geen ondernemersvaardigheden te bewijzen?

  Wanneer de zaakvoerder of (gedelegeerd) bestuurder overlijdt, en jij als overlevende partner de onderneming verderzet.

  Je komt dan in aanmerking voor vrijstelling indien jij...

  • getrouwd was met het overleden ondernemingshoofd, wettelijk samenwoonde of ten minste zes maanden feitelijk samenwoonde.
  • de onderneming identiek verder zet. Wil je andere activiteiten uitoefenen, dan vervalt de vrijstelling.

  Bij overname van de volledige handelszaak.

  In dat geval genieten de overnemers een jaar lang vrijstelling van basiskennis bedrijfsbeheer en beroepskennis. Ook hier moet het gaan om een identieke overname. Zodra je de overgenomen onderneming wil wijzigen, moet je onmiddellijk je ondernemersvaardigheden aantonen.


  Je bent alleen actief in de thuisverkoop.

  Je hebt vast al gehoord van de Tupperware parties. Start jij met dit genre van thuisverkoop, dan moet je geen ondernemersvaardigheden aantonen. Toch zal Xerius nakijken of je basiskennis bedrijfsbeheer kan aantonen. Is dat niet het geval? Onderteken dan een verklaring op eer (pdf) dat je uitsluitend deze activiteit zal uitvoeren. Xerius schrijft vervolgens een vrijstelling in voor je zaak.


  Je start een zaak in een sector met eigen reglementering.

  Je hebt evenmin basiskennis bedrijfsbeheer en beroepskennis nodig als je je brood verdient met deze activiteiten met een eigen reglementering:

  • vastgoedmakelaar
  • verzekeringsagent of -makelaar
  • agent of makelaar in bank- en beleggingsdiensten
  • personen- of goederenvervoer over de weg
  • goederenvervoer over de binnenwateren
  • directeur van een autorijschool.

  Bezorg ons de erkenning of vergunning die je van jouw federatie, beroepsvereniging of van de FOD hebt ontvangen. Dan brengt Xerius jouw vrijstelling in orde.