Wanneer is een cvba oprichten de beste keuze?

Ligt de focus op samenwerken met je vennoten, maar wil je tegelijk de deur wijd open laten om in en uit de vennootschap te stappen? Dan is een cvba oprichten een slimme beslissing.

Wat is een cvba?

De afkorting cvba leest languit als “coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid”. In die naam kan je twee kenmerken herkennen.


Het woord “coöperatief” wijst erop dat de focus ligt op de samenwerking tussen jou en je vennoten. Toch kan je als aandeelhouder makkelijk in- en uitstappen. Dat is niet het geval met het zusje van de cvba – de bvba. Daar ligt de klemtoon ook op samenwerking, maar de aandelen veranderen niet zo makkelijk van eigenaar.


Daarnaast is je aansprakelijkheid als vennoot beperkt. Je bent enkel aansprakelijk voor het bedrag dat je inbrengt. Dat geld ben je kwijt als het schip strandt, maar je privé-eigendom is veilig. Keerzijde van deze beperkte aansprakelijkheid: je moet een minimumkapitaal neertellen om de vennootschap op te richten. Dat is, net zoals bij de bvba, de som van 18.550 euro.

Cvba startenWat zijn de kenmerken van een cvba?

Minstens drie vennoten moeten de handen in elkaar slaan. Samen stap je naar de notaris, die de cvba opricht door een oprichtingsakte op te stellen. Jullie benoemen daarbij minstens één bestuurder.


Je legt het minimumkapitaal van 18.550 euro op tafel. Van dit kapitaal moet je maar 6.200 euro effectief “volstorten”. Dit bedrag moet bij de oprichting op een geblokkeerde rekening staan. Let op: als vennoot ben je aansprakelijk voor het volledige minimumkapitaal van 18.550 euro, ook als dit nog niet volledig volstort is.

Het minimumkapitaal is vereist wegens de beperkte aansprakelijkheid van de vennoten. Breng je dat kapitaal niet in, dan kan je niet genieten van de beperkte aansprakelijkheid. Daarom is er bij vennootschappen met onbeperkte aansprakelijkheid (vof, gcv en cvoa) geen minimumkapitaal vereist. Daar dient het privé-vermogen van de vennoten als garantie voor schulden van de vennootschap.

Het kapitaal is verdeeld in aandelen op naam, die vrij overdraagbaar zijn tussen de vennoten. Alle details noteer je netjes in een aandelenregister. Ook derden kunnen aandelen verkrijgen. Dat gebeurt volgens welbepaalde regels die vastgelegd worden bij de oprichting van de cvba.


Een dubbele boekhouding bijhouden behoort eveneens tot de verplichte nummers, net als het opstellen van een financieel plan. Dat plan bewijst de financiële leefbaarheid van je cvba gedurende de eerste 2 jaar.


Wanneer is de cvba een goed idee?

Om een cvba op te richten heb je twee goede redenen. A: je wil het vennoten makkelijk maken om op en van de trein te springen. En B: je wil hun financiële risico’s verkleinen door de beperkte aansprakelijkheid.

Belangrijk :


Soms kan het privé-vermogen toch aangesproken worden. Dat is het geval wanneer je cvba failliet gaat binnen de drie jaar na oprichting. De rechter bekijkt dan je financieel plan en kan op basis daarvan oordelen dat je lichtzinnig van start bent gegaan.


Kies je koetswerk en je motor: zo richt je een cvba op

 • Zoek het antwoord op twee kapitale vragen: 1) waar haal je het startkapitaal en 2) met wie ga je in zee.
 • Vind een boekhouder voor de administratieve ondersteuning – lees: je boekhouding. Zet met hem zeker al eens een boom op over de fiscale gevolgen van een eigen vennootschap.
 • Ga langs bij de notaris om je vennootschap op te richten en de statuten ervan vast te leggen.
 • De notaris legt een uittreksel uit je oprichtingsakte neer op de griffie van de Rechtbank van Koophandel. Hij laat de oprichting van je cvba ook publiceren in het Belgisch Staatsblad.

  Vanaf dat moment heeft je vennootschap rechtspersoonlijkheid. Ze kan dus rechtsdaden verrichten als “persoon”, zoals: contracten afsluiten met andere (rechts)personen, producten aan- en verkopen en een eigen bankrekening openen.
 • De notaris bezorgt jou je ondernemingsnummer. Dat kan een tweetal weken duren. 
 • Ziezo, de oprichting is achter de rug. Je koos je koetswerk en de motor van je vennootschap. Nu kan je de motor starten. Daarvoor kom je langs bij Xerius.
 

Heb je nog geen ondernemingsnummer?

Klop dan eerst aan bij je boekhouder of notaris.

Heb je al een ondernemingsnummer?

Dan is de eerste stap achter de rug en kunnen we je cvba activeren.


€155,05 inclusief btw

 + €88,50 (wettelijk tarief) per extra vestiging


Xerius zorgt voor:

 • inschrijving als handelsonderneming in de Kruispuntbank van Ondernemingen (88,50 euro) 
 • activatie van je ondernemingsnummer als btw-nummer, indien van toepassing (66,55 euro) 
 • aansluiting van de bestuurders en de vennootschap bij Xerius sociaal verzekeringsfonds 
Cvba starten