Wanneer is een cvoa oprichten een uitstekende keuze?

De cvoa is een buitenbeentje onder de vennootschappen. Startende zelfstandigen kiezen niet zo vaak voor deze bedrijfsvorm. Toch kan een cvoa oprichten een interessante optie zijn. Je kan met meerdere partijen aan het hetzelfde touw trekken, en zo sneller je doel bereiken.

Wat is een cvoa?

De afkorting cvoa klinkt voluit als “coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid”. Dat klinkt ingewikkeld, maar de woorden spreken voor zich.

Coöperatief” wil zeggen dat de klemtoon ligt op de samenwerking tussen jou en je vennoten. Toch kunnen de vennoten makkelijk veranderen. Om de trein op en af te stappen moeten de statuten niet wijzigen.

Onbeperkt aansprakelijk” betekent dat elke vennoot met zijn volledige vermogen verantwoordelijk is voor de schulden van de vennootschap. Net zoals bij een eenmanszaak is je privé-bezit dus niet beschermd.

Cvoa oprichten en opstartenWat zijn de kenmerken van een cvoa?

Om een cvoa te beginnen moet je met drie personen zijn. De oprichting kan gebeuren bij onderhandse akte. Een bezoek aan de notaris is dus niet nodig.

Waar je wel moet aankloppen, is bij de Rechtbank van Koophandel. Daar leg je de statuten neer, de spelregels van je vennootschap. Heb je wel wat beters te doen? Dan fikst Xerius die job voor jou.

Je moet niet diep in de buidel tasten om je cvoa op te richten. Een kapitaal van 1 euro volstaat.

Omdat er geen minimumkapitaal vereist is, genieten schuldeisers van de vennootschap geen garantie dat ze hun centen zullen zien. Die garantie wordt daarom geboden door de vennoten zelf, die onbeperkt aansprakelijk zijn voor de verbintenissen van de vennootschap. Dat er bij deze vennootschapsvorm geen minimumeis geldt voor het kapitaal, heeft dus direct te maken met de onbeperkte aansprakelijkheid van de vennoten.

Een financieel plan is niet verplicht, maar wel warm aanbevolen. Het werkt als een financiële gps: je weet beter waar je vandaan komt en waar je nu bent – en dus ook waar je naartoe moet. Een dubbele boekhouding voeren is overigens wel verplicht.


Wanneer is een cvoa een prima keuze?

Huldigen jij en de andere oprichters dezelfde waarden? Streven jullie eenzelfde doel na? Dan kan je dat sneller bereiken via schaalvergroting: je bundelt de krachten in een cvoa.

Tegelijk houden jullie de handen vrij in de organisatie van de vennootschap. Zo beslis je helemaal zelf wie het dagelijks beheer uitoefent. Een zaakvoerder? Meerdere zaakvoerders? Een raad van bestuur? Aan jullie de keuze.

De cvoa is een populaire vennootschapsvorm bij vrije beroepen die willen samenwerken. Artsen en advocaten zijn omwille van hun beroep reeds hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk.Kies je koetswerk en je motor: zo richt je een cvoa op

 • Zoek je compagnons de route: met wie ga je in zee?
 • Vind een boekhouder voor de administratieve ondersteuning – lees: je boekhouding. Zet met hem zeker al eens een boom op over de fiscale gevolgen van een eigen vennootschap.
 • Stel een onderhandse akte op om je cvoa op te richten en leg de statuten vast. Beide varkentjes kan je zelf wassen, zonder notaris. Advies nodig? Je boekhouder heeft vast gouden tips in petto.
 • Leg een uittreksel uit je oprichtingsakte neer op de griffie van de Rechtbank van Koophandel. Laat de oprichting van je cvoa publiceren in het Belgisch Staatsblad. Je kan jezelf ook tijd en moeite besparen, en deze klussen door Xerius laten klaren.

  Vanaf dat moment heeft je vennootschap rechtspersoonlijkheid. Ze kan dus rechtsdaden verrichten als “persoon”. Denk bijvoorbeeld aan: contracten afsluiten met andere (rechts)personen, producten aan- en verkopen en een eigen bankrekening openen.
 • De griffie van de rechtbank van koophandel bezorgt jou je ondernemingsnummer. Dat kan een tweetal weken duren. 
 • Ziezo, de oprichting is achter de rug. Je koos je koetswerk en de motor van je vennootschap. Nu kan je de motor starten. Ook daarvoor kom je langs bij Xerius.
 

Heb je nog geen ondernemingsnummer?

€669,93 inclusief btw

+ €88,50 (wettelijk tarief) per extra vestiging


Xerius zorgt voor:

 • opmaak en neerlegging van de nodige documenten voor de publicatie van de oprichting in het Belgisch Staatsblad (181,50 euro)
 • publicatie bij de griffie van de rechtbank van koophandel (283,38 euro)
 • registratie van de oprichtingsakte (50 euro)
 • inschrijving als handelsonderneming in de Kruispuntbank van Ondernemingen (88,50 euro)
 • activatie van je ondernemingsnummer als btw-nummer, indien van toepassing (66,55 euro)
 • aansluiting van de bestuurders en de vennootschap bij Xerius sociaal verzekeringsfonds
Cvoa oprichten en opstarten

Heb je al een ondernemingsnummer?

€155,05 inclusief btw

+ €88,50 (wettelijk tarief) per extra vestiging


Xerius zorgt voor:

 • inschrijving als handelsonderneming in de Kruispuntbank van Ondernemingen (88,50 euro)
 • activatie van je ondernemingsnummer als btw-nummer, indien van toepassing (66,55 euro)
 • aansluiting van de bestuurders en de vennootschap bij Xerius sociaal verzekeringsfonds
Cvoa opstarten