Schrijf je maatschap snel en gemakkelijk in.

Het ondernemingsrecht neemt een haarspeldbocht. De hervorming heeft belangrijke gevolgen voor je maatschap. Jij en je maten of vennoten moeten zich vanaf 1 november 2018 verplicht laten inschrijven in de KBO. Xerius zorgt daarvoor op professionele wijze, met optimale bescherming van je gegevens.


Wat verandert er voor je maatschap?

De hervorming van het vennootschapsrecht kwam er met het oog op vereenvoudiging. Dit houdt ondermeer in dat ook verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid voortaan als onderneming worden beschouwd.


Dat is voor je maatschap een wereld van verschil. Als onderneming moet je je bijvoorbeeld verplicht laten inschrijven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO), de databank met gegevens van alle ondernemingen in België. Dat moet gebeuren via een Ondernemingsloket zoals Xerius.


Bij je inschrijving krijg je een ondernemingsnummer, dat je maatschap ook nodig heeft om gegevens door te geven aan het UBO-register. UBO staat voor Ultimate Beneficial Owner, de Europese databank waarin elke vennootschap haar begunstigde(n) moet opnemen.
KBO of UBO, waar breng je het in orde?

De inschrijving in het UBO-register kunnen we niet van je overnemen. Hiervoor kan je terecht bij de FOD financiën. Op deze pagina lees je van naald tot draad wat er van je verwacht wordt.


Voor je naar het UBO-register stapt, moet je onderneming echter geregistreerd zijn in de KBO. Om dit in orde te brengen richt je je tot Xerius Ondernemingsloket.


Verplicht of niet?

 • De inschrijving in de KBO is verplicht voor elke maatschap met een winstoogmerk. Dat geldt overigens voor alle vennootschappen zonder rechtspersoonlijkheid die een winstoogmerk hebben.
 • Streeft je maatschap geen winst na, dan is de inschrijving in de KBO niet nodig.Xerius staat garant voor een professionele inschrijving, met bescherming van je gegevens.

De Kruispuntbank van Ondernemingen is voor Xerius, als ondernemingsloket, vertrouwd terrein. Elke dag verwerken wij feilloos honderden gegevens van onze klanten in de KBO.
Je gegevens zijn bij ons in veilige handen.

Wil je vermijden dat de namen van de maten openbaar worden? Dan is het een slimme zet om een zaakvoerder te benoemen binnen je maatschap. Het volstaat dan om alleen zijn gegevens op te nemen in de Kruispuntbank van Ondernemingen, zonder de gegevens te vermelden van alle maten en vennoten. Let wel: de zaakvoerder moet de bevoegdheid hebben van algemeen lasthebber.


Een andere tip om de namen van de maten uit het oog van het grote publiek te houden: geef je maatschap een naam. Dan kan deze in de KBO ingeschreven worden als maatschappelijke benaming. Is er geen naam voor de maatschap, dan worden de namen van alle maten of vennoten gebruikt als maatschappelijke benaming.


De gegevens van de zaakvoerder kan iedereen raadplegen. Gegevens over het kapitaal van je maatschap of de verdeling van het kapitaal niet.
Vertrouw de inschrijving van je maatschap toe aan Xerius

En reken op:

 • een professionele werkwijze
 • discrete behandeling van al je gegevens
 • snelle en veilige procedure
 • tips en advies op maat

Momenteel is de inschrijving gratis.

Tegen wanneer moet je inschrijving in de KBO geregeld zijn?

 • Bij een nieuwe maatschap: laat je inschrijven vóór je de activiteit opstart.
 • Bij een bestaande maatschap: je hebt tot en met 30 april 2019 om de inschrijving in orde te laten brengen. Maar waarom wachten als je die last nu al van je schouders kan gooien. Weet ook dat je voor de registratie in het UBO-register tijd hebt tot 30 september 2019.

Welke informatie heeft Xerius nodig om jouw maatschap in te schrijven?

 • De naam van je maatschap. Zonder naam dienen de namen van alle maten of vennoten als maatschappelijke benaming.
 • Maatschappelijk adres en adres van de vestiging(en).
 • Uitgeoefende activiteiten in elke vestiging. Vaak is dat een financiële activiteit, zoals vermogensbeheer. Dan is de Nacebel-code 66.300 van toepassing, voor “vermogensbeheer”. In andere gevallen geef je de activiteit van de maatschap online door en zoeken wij de gepaste code voor jou.
 • Je startdatum.
 • Voert je maatschap handelsactiviteiten uit en ligt je maatschappelijke zetel in het Brusselse of Waalse Gewest? Dan moet je mogelijks ook bedrijfsbeheer en beroepskennis aantonen.
 • De gegevens van de zaakvoerder. Denk daarbij zeker aan de datum van benoeming. Is er geen zaakvoerder? Dan worden alle maten of vennoten ingeschreven in de KBO.
   

Xerius schrijft je maatschap professioneel en veilig in

Je bent dan helemaal in orde met de nieuwe wetgeving.


Gratis

 • voor je inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen
 • voor de toekenning van je ondernemingsnummer
Maatschap inschrijven

Misschien vraag je je dit nog af?

 • Wat is het verschil tussen de KBO en het UBO-register?

  De Kruispuntbank van Ondernemingen is een databank van de FOD Economie, met daarin de basisgegevens van alle ondernemingen in België. Een soort Dikke Van Dale van het bedrijfsleven, dus.


  UBO is de afkorting van “Ultimate Beneficial Owner”. In dit Europese register vermeldt elke vennootschap wie de begunstigden zijn van de onderneming. De registratieplicht moet witwaspraktijken en fiscale fraude helpen indijken. De eerste UBO-registratie moet rond zijn vóór 30 september 2019.