Een nv oprichten: iets voor jou?

Beschik je over een aardig kapitaaltje om te investeren? En wil je samen met andere oprichters dat geld optimaal laten renderen? Dan is het een goed idee om een nv op te richten.

Wat is een nv precies?

Een nv is misschien wel de beroemdste vennootschapsvorm. De afkorting staat voor “naamloze vennootschap”.


De “naamloos” betekent dat de focus niet ligt op de samenwerking tussen de vennoten – zoals in een bvba, cvba en cvoa – maar op het kapitaal van de vennootschap. Daardoor zijn de aandelen vrij overdraagbaar. Je kan op elk moment je deel verkopen aan wie je wil, zonder dat de andere vennoten iets in de pap te brokken hebben.

Nv startenWat zijn de kenmerken van een nv?

Een nv richt je op met minstens twee personen of vennootschappen. Dat gebeurt met een oprichtingsakte, die de notaris voor jullie opstelt.


Bij de oprichting benoem je meteen drie bestuurders. Zij zetelen samen in de raad van bestuur, kortweg rvb, het orgaan dat de vennootschap leidt. De rvb kan de dagelijkse leiding delegeren aan één – of meer – van de bestuurders, die dan gedelegeerd bestuurder wordt. Elke bestuurder wordt benoemd voor zes jaar, een periode die oneindig kan worden verlengd.


Het minimumkapitaal van 61.500 euro moet bij oprichting op een geblokkeerde rekening staan. Sprokkel je een groter beginkapitaal bijeen? Dan komt een kwart van het bedrag boven de 61.500 euro ook op deze rekening te staan. Als aandeelhouder ben je aansprakelijk voor het volledige minimumkapitaal van 61.500 euro.

De beperkte aansprakelijkheid van de vennoten hangt samen met de kapitaalsinbreng. Leg je het minimumkapitaal niet op tafel, dan kan je niet genieten van de beperkte aansprakelijkheid. Dat is ook de reden waarom er bij vennootschappen met onbeperkte aansprakelijkheid (zoals vof, gcv en cvoa) geen minimumkapitaal nodig is. Daar staan de vennoten met hun privé-vermogen garant voor de schulden van de vennootschap.

Het kapitaal is verdeeld in aandelen, waarvan je een aandelenregister bijhoudt. De aandelen zijn op naam en vrij overdraagbaar. Je hebt dus niemands toestemming nodig om je aandelen te verkopen of over te dragen.


Behoort eveneens tot je verplichtingen: een dubbele boekhouding bijhouden en een financieel plan opstellen. Met dat plan bewijs je de financiële leefbaarheid van je nv in de eerste 2 jaar van je bestaan.


Wanneer kies je voor deze vennootschapsvorm?

Kort gezegd: om het kapitaal waarover je beschikt optimaal te laten renderen. Het gaat om behoorlijk veel centen: minimaal 61.500 euro. In ruil geniet je beperkte aansprakelijkheid, waardoor je de financiële risico’s beperkt en beschermd blijft tegen schuldeisers.

Belangrijk :


In die bescherming kan echter wel een barst komen wanneer je nv binnen de drie jaar na oprichting op de fles gaat. Oordeelt de rechter dat je lichtzinnig van start bent gegaan, dan kan je privé-vermogen toch aangeboord worden om de schuldenput van de vennootschap te dempen.


Kies je koetswerk en je motor: zo richt je een nv op

 • Zoek het antwoord op twee kapitale vragen: 1) waar haal je het startkapitaal en 2) met wie ga je in zee.
 • Vind een boekhouder voor de administratieve ondersteuning – lees: je boekhouding. Zet met hem zeker al eens een boom op over de fiscale gevolgen van een eigen vennootschap.
 • Ga langs bij de notaris om je vennootschap op te richten en de statuten ervan vast te leggen.
 • De notaris legt een uittreksel uit je oprichtingsakte neer op de griffie van de Rechtbank van Koophandel. Hij laat de oprichting van je nv ook publiceren in het Belgisch Staatsblad.

  Vanaf dat moment heeft je vennootschap rechtspersoonlijkheid. Ze kan dus rechtsdaden verrichten als “persoon”, zoals: contracten afsluiten met andere (rechts)personen, producten aan- en verkopen en een eigen bankrekening openen.
 • De notaris bezorgt jou je ondernemingsnummer. Dat kan een tweetal weken duren.
 • Ziezo, de oprichting is achter de rug. Je koos je koetswerk en de motor van je vennootschap. Nu kan je de motor starten. Daarvoor kom je langs bij Xerius.

Heb je nog geen ondernemingsnummer?

Klop dan eerst aan bij je boekhouder of notaris.

Heb je al een ondernemingsnummer?

Dan is de eerste stap achter de rug en kunnen we je nv activeren.


€155,05 inclusief btw

 + €88,50 (wettelijk tarief) per extra vestiging


Xerius zorgt voor:

 • inschrijving als handelsonderneming in de Kruispuntbank van Ondernemingen (88,50 euro) 
 • activatie van je ondernemingsnummer als btw-nummer, indien van toepassing (66,55 euro)
 • aansluiting van de bestuurders en de vennootschap bij Xerius sociaal verzekeringsfonds 
Nv starten