Aansluiten sociaal verzekeringsfonds: niet alleen verplicht, ook heel erg nodig

Als zelfstandige moet je zelf zorgen voor je sociale bescherming. Dat doe je door aan te sluiten bij een sociaal verzekeringsfonds. Hoe pak je dat aan? En welk fonds kies je? Xerius helpt jou door de bomen het bos te zien.


Waarom moet je aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds?

Wie een inkomen heeft uit werk – loontrekkenden, maar ook zelfstandigen zoals jij – moet bijdragen aan de sociale zekerheid. In ruil voor jouw nobele daad geniet jij sociale rechten, en kan je rekenen op een vangnet bij belangrijke momenten in je leven.


Onze sociale zekerheid stoelt op het principe van de solidariteit. Het steentje dat je bijdraagt staat in verhouding tot je inkomen. Verdien je veel, dan ben je solidair met andere zelfstandigen. Gaat het minder goed, dan zijn anderen solidair met jou.


Sociale bijdragen betaal je door aan te sluiten bij een sociaal verzekeringsfonds zoals Xerius. Wij berekenen je bijdrage en sturen jou elk kwartaal een afrekening.


Wat krijg je in ruil voor jouw sociale bijdragen?

Als zelfstandige betaal je elk kwartaal sociale bijdragen. In ruil bouw je sociale rechten op, die jou beschermen op sleutelmomenten in je leven:

 • je ontvangt gezinsbijslag (kinderbijslag, kraamgeld en adoptiepremie)
 • je bouwt aan je pensioen
 • je medische kosten worden terugbetaald
 • je kan recht hebben op een uitkering
  • in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid of invaliditeit
  • voor mantelzorg
  • bij noodgedwongen stopzetting of faillissement: het zogenaamde overbruggingskrediet.

Hoe worden je sociale bijdragen precies berekend?

Je betaalt een percentage berekend op je netto-inkomen als zelfstandige. Dit percentage varieert in functie van

 • de grootte van je inkomen
 • of je aangesloten bent in hoofdberoep of bijberoep.

Wil je precies weten hoeveel sociale bijdragen jij zal betalen? Maak de rekensom met de simulatietool hieronder.

Sociale bijdragen berekenenKom jij in aanmerking voor de starterskorting? 

Wanneer je start als zelfstandige, betaal je voorlopige sociale bijdragen. De wetgever spijkerde deze vast op de minimumbijdrage van 715,64 euro per kwartaal.


Voor veel starters is dat echter een serieuze boterham. Daarom kan je de starterskorting aanvragen. Je betaalt dan tijdens de eerste vier kwartalen van je aansluiting een verlaagde voorlopige bijdrage:

 • 369,56 euro als je jaarinkomen lager ligt dan 6.997,55 euro
 • 477,10 euro voor een jaarinkomen tussen 6.997,56 euro en 9.033,67 euro

Ligt je jaarinkomen hoger dan 9.033,67 euro? Dan betaal je toch de minimumbijdrage van 715,64 euro.


Hoe sluit je aan?
Ben je al actief als zelfstandige?

Klik dan op de knop hieronder, en Xerius brengt jouw aansluiting in orde. Het enige waar jij elk kwartaal moet aan denken is de tijdige betaling van je sociale bijdragen.

Aansluiten bij Xerius

Ben je nog niet actief als zelfstandige?

Dan klik je op de knop hieronder, en Xerius regelt alles voor jou: je ondernemingsnummer, je btw-activatie en je aansluiting bij ons sociaal verzekeringsfonds.

Mijn zaak opstarten met Xerius

Aansluiten bij Xerius is een verstandige zet, want

je geniet een persoonlijke service op hoog niveau

door onze uitgebreide digitale diensten heb je 24 uur op 24 toegang tot je dossier

je geniet de laagste werkingskosten van alle sociale verzekeringsfondsen.


Is alles duidelijk?

Is deze fase in de opstart van je zaak helder voor jou? Dan ben je klaar voor de laatste stap.


Misschien vraag je je dit nog af?

 • Wat is mijn netto belastbaar jaarinkomen?

  Dit zijn je bedrijfsinkomsten over een volledig jaar, na aftrek van je beroepskosten. Dit bedrag dient als basis voor de berekening van je sociale bijdragen en je belastingen.


  Schakel je in de loop van het jaar over van hoofd- naar bijberoep of omgekeerd? Ook dan worden je sociale bijdragen per kwartaal berekend op je volledige jaarinkomen als zelfstandige.

 • Hoe weet ik in welke categorie ik moet aansluiten: hoofdberoep of bijberoep?

  Mogelijkheid 1: je hebt al een “volwaardig” statuut als werknemer of ambtenaar

  Dan bouw je sociale rechten op via het statuut van loontrekkende. Je sluit bijgevolg aan in bijberoep. Je betaalt wel een solidariteitsbijdrage op de inkomsten uit je zelfstandige activiteit. 


  Mogelijkheid 2: je hebt geen “volwaardig” statuut als werknemer of ambtenaar

  In dat geval sluit je aan als zelfstandige in hoofdberoep. Je sociale zekerheid wordt dan geregeld via je zelfstandigenstatuut.


  Naast hoofdberoep en bijberoep bestaan er ook nog andere categorieën, zoals student-zelfstandige en gepensioneerde.

 • Wanneer betaal ik mijn sociale bijdragen?

  Elk kwartaal draag je je steentje bij aan de solidariteit. Er zijn 4 kwartalen in een jaar:

  • kwartaal 1: van 1 januari tot 31 maart
  • kwartaal 2: van 1 april tot 30 juni 
  • kwartaal 3: van 1 juli tot 30 september
  • kwartaal 4: van 1 oktober tot 31 december  Een kwartaal is ondeelbaar. Je betaalt dus telkens de volledige kwartaalbijdrage. Met andere woorden: als je op 29 maart start als zelfstandige, dan moet je voor deze 3 dagen een volledige kwartaalbijdrage betalen.


  In de eerste maand van elk kwartaal ontvang je de afrekening voor datzelfde kwartaal. Zorg ervoor dat je betaling op de laatste dag van het kwartaal op de rekening van Xerius staat. Je sociaal verzekeringsfonds moet het geld immers nog dezelfde dag doorstorten aan de overheid.

  Belangrijk: betaal altijd op tijd! Anders rekent de overheid verhogingen aan, en die zijn niet van de poes: 3% per kwartaal achterstand plus eenmalig 7% op de 1ste januari volgend op het jaar waarin de bijdragen voor de eerste maal werden opgevorderd.