Zelfstandige worden? Graag! Maar in wat?

Om succesvol te zijn als zelfstandige heb je nodig: veel goesting, een flinke portie ambitie, wat gezond verstand, een snuif lef en… een goed idee. Maar wat als net dat laatste ingrediënt bij jou ontbreekt? Met andere woorden: je staat te popelen om je eigen baas te worden, maar je hebt geen idee welke richting je uit wil.

Hoe vind jij een goed idee?

1. Analyseer jezelf

Liggen jouw talenten nog verborgen onder de oppervlakte? Doe dan deze online ondernemingstesten, en ontdek welke goudaders aan competenties jij kan ontginnen:


2. Wat kan beter?

Veel goede ideeën spruiten voort uit een gemis. Breek je even het hoofd over wat ontbreekt in je dagelijkse leven. Een winkel of horecazaak om de hoek? Een goedkoper alternatief voor een (te) duur concept? Een handige tool om je tijd beter in te delen? Een doordeweeks product dat jij nog mooier kan maken dan het al is? Je komt al snel aan een behoorlijk lijstje.


Een ander idee: duik eens in je hobby’s of huidige job. Waar zie je problemen of dingen die beter kunnen? Doe je iets dat past binnen je eigen passie, dan ga je 200% gemotiveerd van start. Zoals de Antwerpse start-up Beatswitch, een rijzende ster aan het festivalfirmament.
3. Straatjutten: vind inspiratie om de hoek

Ga op pad in de stad en geef je ogen de kost. Let op de handelszaken en gebouwen rondom je. Neem foto’s van alles wat je opvalt. Je zal merken dat je dingen ziet waar je vroeger steevast over keek. Analyseer achteraf je foto’s en zoek uit wat je precies leuk, origineel of vernieuwend vond.


Vervolgens kan je op verschillende manieren aan de slag. Krijg je een aha-effect bij bepaalde foto’s, en vormt zich een idee? Probeer het toe te passen op jouw leefwereld. Je kan ook een moodboard samenstellen met alles wat je nuttig of inspirerend vindt. Dat is een collage van beelden, die je continu kan aanvullen met nieuwe ingevingen. Ontdek je verbanden tussen sommige beelden? Perfect, zo worden nieuwe ideeën geboren.


Steek je teen in het water met een eenmanszaak in bijberoep

Lopen er nog altijd enkele koude rillingen over je rug wanneer je denkt aan een eigen zaak? Overwin je koudwatervrees door een zaak te starten in bijberoep. Dat biedt jou 5 aanlokkelijke voordelen.


Alvast een gouden tip: pluk al deze voordelen met Xerius Drive. Deze gratis online tool van Xerius begeleidt jou stap na stap naar je eigen zaak. Zo ben je perfect voorbereid op je start als zelfstandige in bijberoep, en neemt je bijverdienste een succesvolle start.

Ontdek nu Xerius Drive


Voordeel 1: je sociale bijdragen blijven beperkt

“Scheur ik hier mijn broek niet aan?” – het is vaak de eerste zorg van kandidaat zelfstandigen. In bijberoep is die kans onbestaande, want je sociale kwartaalbijdragen zijn beperkt. Het bedrag is immers evenredig met je netto belastbaar inkomen. Met andere woorden: ze worden berekend op je winst, en tikken af op 20,5% van je inkomsten. Begin je bescheiden en verdien je minder dan 1.531,99 euro? Dan betaal je zelfs helemaal geen sociale bijdragen.
Voordeel 2: je hebt minder rompslomp aan btw

Als bijberoeper blijf je vaak gespaard van de btw-kwartaalaangifte. Je moet je klanten immers geen btw aanrekenen wanneer je minder dan 25.000 euro omzet draait per jaar. Je hebt dus minder papierwerk, minder kopzorgen en minder boekhoudkosten.


Eén kanttekening: als je veel investeringen maakt, is het soms beter om wel btw aan te rekenen. Dan kan je immers zelf de btw recupereren van je aankopen. Laat je boekhouder even de rekensom maken, en hak pas dan de knoop door.
Voordeel 3: je krijgt tijd en ruimte om te leren

Zit er toekomst in jouw idee? In bijberoep kan je dat aftoetsen zonder risico te nemen. Zo kan je op basis van je eerste ervaringen – positief en negatief – een steviger gefundeerd business plan opstellen. Dat is niet verplicht, maar komt uitstekend van pas als je ooit de stap zet naar hoofdberoep. Daarnaast krijg je ook de tijd om een netwerk te smeden. Dat doe je niet in de sauna, zoals in Rusland, maar vooral op evenementen waar je veel mensen kan ontmoeten.
Voordeel 4: je kan in hoofdberoep vier vijfde werken

Heb je meer tijd nodig om je bijberoep te bolwerken? Dan heeft jouw werkgever misschien wel oren naar deeltijds werk. Je werkt dan bijvoorbeeld 1/5 minder, maar je nettoloon vermindert niet met 20%, omdat je in een lagere belastingschaal terechtkomt. Met een bruto-netto-calculator kan je makkelijk nagaan hoeveel loon je precies overhoudt.


Let wel: je inkomsten van je bijberoep worden bij die van je hoofdberoep geteld. De kans bestaat dat je daar behoorlijk wat belastingen op betaalt. Al kan je dat prima opvangen met je beroepskosten, door bijvoorbeeld zoveel mogelijk naar een nuloperatie te streven. Ook dat is een lekkere kluif voor je boekhouder.
Voordeel 5: je behoudt al je privileges

Vakantie, bescherming bij arbeidsongeschiktheid, je wettelijke pensioenopbouw, ziekte-uitkering, kinderbijslag,... Door te starten als zelfstandige in bijberoep behoud je al deze rechten uit je statuut als loontrekkende. Je profiteert dus echt van het beste van beide werelden.


Wat als je niet wil of kan starten in bijberoep?

Dit kan maar één ding betekenen: niks halftijds, niks koudwatervrees, niks tenen in het water. Jij gaat je dagen voltijds wijden aan je passie en wordt zelfstandige in hoofdberoep.

Word zelfstandige in hoofdberoep

Heb je geen andere job als loontrekkende of ambtenaar, maar wil je de sprong naar zelfstandige in hoofdberoep toch nog niet wagen? Dan zijn er nog vier uitwegen voor jou:

 • springplank
 • maak werk van je zaak
 • starterskorting
 • transitiepremie

Springplank naar zelfstandige: combineer een bijberoep met je werkloosheidsuitkering

Jaarlijks maken zo’n 10.000 zelfstandigen in bijberoep de stap naar hoofdberoep. Bijberoep is dus een belangrijke toegangspoort tot een volwaardig eigen inkomen. Om die trend te stimuleren, maakte de regering werk van de maatregel “Springplank naar zelfstandige”. Die laat jou toe om als werkloze te starten in bijberoep, en intussen nog een jaar uitkeringen te ontvangen.


Op de website van de RVA lees je alles over de precieze voorwaarden. In grote lijnen komen de verplichtingen hierop neer:

 • meld de start van je bijberoep bij je uitbetalingsinstelling op het ogenblik van je uitkeringsaanvraag. Ontvang je al uitkeringen, dan doe je dat vóór je opstart. Opgelet: laat je dit niet tijdig weten, dan riskeer je uitkeringen te verliezen.
 • heb je een job als loontrekkende? Dan mag je deze niet stopzetten puur om van deze maatregel te kunnen profiteren.
 • je mag je toekomstig bijberoep niet als hoofdberoep uitgeoefend hebben in de afgelopen zes jaar.
 • je mag je activiteit niet door derden laten uitoefenen, bijvoorbeeld door iemand aan te werven met een contract of via onderaanneming.

Maak werk van je zaak

Dit starterstraject van VDAB en Syntra – en gesubsidieerd met Europese fondsen (ESF) – stoomt mensen die hun werk verloren klaar voor een eigen bedrijf. Zo krijgen zij de kans om een tegenslag om te buigen in een nieuwe kans. Een jaar lang word je opgeleid als zaakvoerder, terwijl je het statuut van werkzoekende behoudt en beschikbaar blijft voor de arbeidsmarkt.


Je komt in aanmerking voor dit aantrekkelijk traject wanneer jij:

 • wil starten als zelfstandige in hoofdberoep;
 • beschikt over de juiste beroepskennis voor gereglementeerde beroepen;
 • in Vlaanderen woont. In Brussel kan je terecht bij JobYourself, dat vooral Franstalig is;
 • reeds een concreet idee hebt.

Die laatste voorwaarde is cruciaal. De VDAB neemt immers eerst en vooral de haalbaarheid van jouw  idee onder de loep.Maak in 3 stappen werk van je zaak

 • Stap 1: Maak een afspraak met de VDAB via 0800 30 700.
 • Stap 2: Tijdens een eerste gesprek beoordeelt een consulent of je in aanmerking komt voor de begeleiding.
 • Stap 3: Volg een traject bij Syntra, waar je begeleiding, opleiding en workshops à la carte kiest. Heb je nog geen basiskennis bedrijfsbeheer, dan volg je eerst een gratis opleiding. Je werkt ook samen een businessplan uit.

Je kan als derde stap ook kiezen voor een traject bij een Starterslabo. Daar test je jouw concept uit in een veilige omgeving. Je oefent dan echt commerciële activiteiten uit, terwijl je toch je uitkering behoudt. Intussen kom je te weten of ondernemen in al zijn facetten (commercieel, persoonlijk en financieel) spek is voor jouw bek. Dit parcours kan 18 maanden duren.De starterskorting

Ben je er echt helemaal klaar voor, en wil je starten in hoofdberoep? Dan kunnen de hoge sociale bijdragen wel eens voor plankenkoorts zorgen. Dat begrijpt de overheid, en daarom voorziet hij in de Starterskorting.


Deze maatregel geeft financiële ademruimte tijdens de eerste vier kwartalen van jouw zelfstandige activiteit. Je kan ook een aanvraag indienen wanneer je als zelfstandige in bijberoep of als student-zelfstandige al een tijdje bezig bent, maar net bent overstapt naar zelfstandige in hoofdberoep.


Met de starterskorting betaal je een verlaagde sociale bijdrage. Een zelfstandige in hoofdberoep betaalt normaal de minimumbijdrage van 731,33 euro per kwartaal als voorlopige bijdrage. Dankzij de starterskorting betaal je tijdens de eerste vier kwartalen van je aansluiting een verlaagde bijdrage. De korting hangt af van je netto belastbaar jaarinkomen als zelfstandige. Bedraagt dat inkomen...

 • ...minder dan 7.150,87 euro? Dan betaal je 377,66 euro per kwartaal.
 • ...tussen 7.150,87 en 9.231,59 euro? Dan betaal je 487,55 euro per kwartaal.
 • ...meer dan 9.231,59 euro? Dan betaal je 731,33 euro per kwartaal.

De transitiepremie: hulp om de brug te slaan tussen werkloosheid en voltijds ondernemerschap

 Deze premie is een ondersteuning waarvan werklozen gedurende maximaal 24 maanden kunnen genieten terwijl een eigen zaak wordt opgestart. De premie wil zo voor een stuk de uitkering vervangen die wegvalt wanneer je start als zelfstandige. 

Met de transitiepremie ontvang je een maandelijkse bruto premie van 1.000 euro gedurende de eerste drie maanden. Daarna neemt de premie geleidelijk af om gedurende het achtste en laatste kwartaal te eindigen op 300 euro.

Iedereen die start als zelfstandige in hoofdberoep, komt mogelijk in aanmerking voor de premie op voorwaarde dat je:

 • de aanvraag doet binnen de 3 maanden na de opstart als zelfstandige in hoofdberoep. Bijgevolg ben je ook aangesloten bij een sociaal verzekeringsfonds en beschik je over een ondernemingsnummer;
 • minstens 45 jaar oud bent en de wettelijke pensioenleeftijd nog niet bereikt hebt;
 • maximaal 6 maanden voor je start succesvol een prestarterstraject hebt afgerond;
 • ingeschreven bent bij de VDAB als niet-werkende werkzoekende de dag voor de start als zelfstandige in hoofdberoep.
 • uitkeringsgerechtigd bent.

Nog vragen over de transitiepremie? Een antwoord vind je op de website van de Vlaamse overheid.

 

 

 

 

 

 

Neem een succesvolle start met Xerius Drive

Starten als zelfstandige in bijberoep is geen sprong in het duister. Je pad wordt verlicht door Xerius Drive, de online tool die jou stap na stap begeleidt naar je eigen zaak. In elke fase verneem je wat jou te doen staat, en welke steun je daarbij krijgt van Xerius. Je merkt meteen: onze experts nemen heel wat werk van je schouders. Zodat jij kan focussen op wat echt telt: je zaak doen draaien als een tierelier.

Ontdek nu Xerius Drive