Je fytolicentie aanvragen

Er zijn haast evenveel licenties voor gewasbeschermingsmiddelen als er gewassen zijn. Maar welke moet jij precies aanvragen? Xerius scheidt het koren van het kaf en wijst jou de weg naar de juiste vergunning.

Wanneer heb je een fytolicentie nodig?

Je moet over een fytolicentie beschikken wanneer je met gewasbeschermingsmiddelen of toevoegingsstoffen in de weer bent:

  • verdelen of verkopen,
  • aankopen, opslaan of gebruiken,
  • voorlichting geven.


Je beroep bepaalt de vergunning die je aanvraagt

Voor verkopers van gewasbeschermingsmiddelen (zoals tuincentra) en voor personen die advies geven over het gebruik van deze producten

  • bij niet-professioneel gebruik: fytolicentie NP
  • bij professioneel gebruik: fytolicentie P3

Noot: met een P3 op zak mag je ook taken uitvoeren van een NP, P1 en P2.


Voor tuinaannemers en landbouwers die gewasbestrijdingsmiddelen professioneel gebruiken en voor houders van schapen, geiten, herten, kleine herkauwers en alpaca’s

  • fytolicentie P2

Voor loonwerkers, tijdelijke krachten of vaste krachten die werken onder een verantwoordelijke

  • fytolicentie P1

Noot: de aanvraag van een P1 gebeurt door de houder van een P2.

Een fytolicentie krijg je niet zomaar

Je krijgt pas een fytolicentie nadat je een erkende opleiding hebt gevolgd. De vergunning wordt bovendien toegekend op je naam, en dus niet op je bedrijf. Xerius kijkt na of jouw diploma geldig is voor de licentie die je nodig hebt.


Is je diploma wel geldig, maar al ouder dan 6 jaar? Dan moet je bijscholing volgen om de vergunning te krijgen.

Xerius doet de aanvraag voor jou.

Daarvoor kloppen we aan bij de FOD volksgezondheid. Na 10 werkdagen krijg je hun beslissing te horen. 


Je licentie is 6 jaar geldig. Verlenging volgt vanzelf wanneer je voldoende bijscholing volgde. Eén jaar voor het verstrijken van je licentie ontvang je hierover een herinnering.

 

€ 72,6

inclusief btw

Heb je een fytolicentie NP of P3 nodig? Daarvoor rekent de FOD volksgezondheid een bijdrage aan van €220 (btw inclusief).
Fytolicentie aanvragen

Wat vind je op deze pagina?