Neem een goede start als zelfstandige in bijberoep

Zelfstandig worden is een keuze. Aansluiten in bijberoep of hoofdberoep is dat niet. Wij leggen jou uit wanneer je bij een sociaal verzekeringsfonds aansluit in bijberoep, en wat dat voor jou als zelfstandige betekent.

Wanneer ben je zelfstandige in bijberoep?

Je wordt zelfstandige in bijberoep wanneer je een ander beroep hebt, waarmee je minstens halftijds bezig bent. Daardoor heb je al een volwaardig statuut dat jou in orde stelt met de sociale zekerheid. Dat is het geval wanneer je:

 • minstens 50% werkt als loontrekkende;
 • of: minstens 60% van een voltijds uurrooster presteert als vastbenoemde leerkracht, of 50% als niet-vastbenoemde;
 • of: op brugpensioen (SWT) bent of een werkloosheidsuitkering ontvangt;
 • of: een ziekte- of arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangt als loontrekkende.

Je moet aan deze voorwaarde voldoen van de eerste tot de laatste dag van je zelfstandigenbestaan in bijberoep. Geef ons dus zeker een seintje als het niet meer zo is. Zo vermijd je achteraf vervelende rechtzettingen met hoge regularisaties.

Wat als zelfstandige in bijberoep helemaal geen rol speelt is:

 • hoeveel je verdient met je bijberoep. Je mag gerust méér verdienen als zelfstandige dan als loontrekkende.
 • welke ondernemingsvorm je kiest. Eenmanszaak of vennootschap: je start zoals je wil. 
Aansluiten als zelfstandige

Let op wanneer je zelfstandig wordt terwijl je een uitkering ontvangt. Je kan dan immers het recht op je uitkering verliezen. Steek daarom je licht op bij de uitbetalingsinstelling vóór je start als zelfstandige.

Stap voor stap: zo start je als zelfstandige in bijberoep

Stap 1. Sluit aan bij Xerius, je sociaal verzekeringsfonds.

Dat doe je in één moeite door, wanneer je start als zelfstandige en je onderneming inschrijft in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Aansluiten als zelfstandige

Stap 2. Elk kwartaal betaal je sociale bijdragen.

20,5 % van je netto belastbaar jaarinkomen als zelfstandige. Je minimum kwartaalbijdrage is 82,05 euro, wat overeenstemt met een inkomen van 1.553,58 euro.

 • Verwacht je een lager inkomen? Dan kan je een vrijstelling aanvragen. Doe dit alleen wanneer je echt zeker bent van je stuk. Bij onterechte vrijstelling moet je achteraf alle openstaande bijdragen betalen plus verhogingen. En dat is een zware dobber.
 • Verwacht je een inkomen hoger dan 1.553,58 euro? Laat ons dan weten hoeveel je ongeveer denkt te verdienen. Zo kunnen we jouw bijdragen preciezer berekenen.

Hoeveel sociale bijdragen zal jij betalen? Je komt het te weten met deze simulatietool.

Sociale bijdragen berekenen

Wist je trouwens dat je sociale bijdragen aftrekbare kosten zijn? Met andere woorden: ze verlagen je netto belastbaar jaarinkomen. Daardoor verlaagt het bedrag waarop je sociale bijdragen berekend worden, en betaal je dus minder... sociale bijdragen.

Wat is het verschil met hoofdberoep?

Er zijn meer gelijkenissen dan verschillen. Als bijberoeper heb je ook een ondernemingsnummer, btw-nummer en alle andere instrumenten om zaken te doen.


Net zoals een zelfstandige in hoofdberoep betaal je 20,5% van je werkelijke inkomen aan sociale bijdragen. Dit percentage blijft in bijberoep altijd hetzelfde, hoeveel je ook verdient. Dat is niet het geval in hoofdberoep, waar een minimum kwartaalbijdrage bestaat.


Een ander belangrijk onderscheid ligt in het gebruik van je sociale bijdragen.


In hoofdberoep betaal je sociale bijdragen om individuele sociale zekerheidsrechten op te bouwen. Dat is in bijberoep niet zo. Je bent immers al beschermd via je andere beroep. Je sociale bijdragen worden louter en alleen gebruikt als solidariteitsbijdragen. Hoe meer je verdient, hoe meer je anderen steunt.


Je bouwt wel bijkomende rechten op wanneer je jaarinkomen hoger ligt dan 14.042,57 euro. Dan betaal je immers zoveel sociale bijdragen als iemand in hoofdberoep. Je hebt dan recht op

 • dienstencheques voor zelfstandig werkende moeders;
 • een extra pensioenbedrag indien je minder dan 45 jaar als loontrekkende hebt gewerkt.

Nog niet zeker of het voor jou nu bijberoep of hoofdberoep is?

Neem dan een kijkje in Xerius Drive, dé online toepassing voor zelfstandigen die zich voorbereiden op hun start. Zo ben jij zeker in welke categorie jij thuishoort!

Doe de test in Xerius Drive

Hoe verloopt je aansluiting?

Sluit aan bij Xerius. Dat doe je met één klik van je muis. Wij gaan na of je aan de voorwaarden voldoet. Hebben we nog documenten of informatie van jou nodig? Dan hoor je dat van ons.


Eens aangesloten kan je aan de slag als zelfstandige in bijberoep. Je ontvangt een attest van aansluiting dat je kan gebruiken als bewijsstuk naar andere instanties.


Heb je al een onderneming?

Gratis

Prima. Dan sluit je met een klik op de knop aan bij ons sociaal verzekeringsfonds. Je aansluiting is helemaal gratis.

Aansluiten als zelfstandige

Heb je nog geen onderneming?

Dan moet je eerst een onderneming opstarten. Ook daarvoor kan je rekenen op Xerius. Klik op de knop, en we zetten samen je eigen zaak op poten.

Je zaak opstarten

Misschien dat je je dit nog afvraagt?

 • Kan ik mijn interimcontract combineren met een bijberoep?

  Dat kan, onder de volgende voorwaarden:

  • Je staat minstens halftijds onder contract en presteert in één kwartaal minstens 235 uren.
  • Je hebt de allereerste dag van je bijberoep een contract als loontrekkende.
  • Ook de laatste dag van het kwartaal moet je minstens halftijds onder contract staan.

  Is dat niet het geval? Dan sluit je aan in hoofdberoep.


  Neem bijvoorbeeld het geval van Thomas. Hij doet al jaren regelmatige opdrachten voor een interimkantoor. Is er geen werk, dan zit hij thuis en wijdt hij zich aan zijn passie: interieurdecoratie.

  Een goede vriend vraagt hem om zijn nieuwe loft in te richten. Daarom wil Thomas starten in bijberoep. Hij schrijft zich in als zelfstandige op 5 juli, de dag waarop hij met de werken begint.

  Zijn volgende voltijds interimwerk begint pas op 19 juli. Op de allereerste dag van zijn bijberoep heeft Thomas dus geen contract als loontrekkende. Daarom wordt hij voor het kwartaal van juli tot september beschouwd als zelfstandige in hoofdberoep – ook al werkt hij de rest van het kwartaal weer via interim.

 • Wanneer ben ik een zelfstandig helper?

  Je helpt of vervangt het ondernemingshoofd van een eenmanszaak. Dat doe je zonder een arbeidsovereenkomst af te sluiten, dus als zelfstandige. Je kan zowel in hoofdberoep als in bijberoep helper zijn.


  Het ondernemingshoofd van de eenmanszaak moet geen familie van jou zijn, behalve als jij ondernemersvaardigheden wil aantonen.


  Aansluiten als helper is verplicht in de volgende gevallen:

  • je bent ouder dan 20 jaar of gehuwd;
  • je bent geen student meer met recht op kinderbijslag;
  • je werkt regelmatig als zelfstandige, met een totaal van meer dan 90 dagen per jaar.

  In een vennootschap kan je geen helper zijn. Werk je daar zonder arbeidsovereenkomst? Dan ben je een werkende vennoot. Ook dan moet je als zelfstandige aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds.

 • Wat moet ik doen als ik van bijberoep overstap naar hoofdberoep?

  Met het opstarten van een zelfstandige activiteit maak je van je passie je beroep. Bevalt de situatie zo goed dat je wil stoppen als loontrekkende? Dan word je zelfstandige in hoofdberoep. Een gouden raad: verwittig meteen je sociaal verzekeringsfonds. Zo kan je bijdrageregeling onmiddellijk aangepast worden en blijf je in orde met je sociale zekerheid.


  De omschakeling gaat onmiddellijk in. Stop je bijvoorbeeld op 15 februari als loontrekkende? Dan telt het hele eerste kwartaal als zelfstandige in hoofdberoep.


  Omgekeerd is dat niet het geval. Ben je zelfstandige in hoofdberoep, en begin je op 15 februari als loontrekkende? Dan ben je pas vanaf het tweede kwartaal zelfstandige in bijberoep.

 • Kan ik werkloos zijn en tegelijk zelfstandig in bijberoep?

  Ja hoor, dat kan via een speciale maatregel: de “springplank naar zelfstandige”. Die laat jou toe om als werkloze te starten in bijberoep en toch nog een jaar lang uitkeringen te ontvangen.


  Na dat jaar word je zelfstandige in hoofdberoep. Blijkt een carrière als zelfstandige toch niets voor jou? Dan zet je je activiteit gewoon stop.


  De springplankregeling vraag je aan bij de RVA. Met hun goedkeuring op zak klop je aan bij je sociaal verzekeringsfonds, zodat je kan aansluiten in bijberoep.

 • Mag ik thematisch verlof nemen en tegelijk zelfstandige zijn in bijberoep?

  Neem je ouderschapsverlof, verlof voor medische bijstand of palliatief verlof? Dan krijg je daarvoor een uitkering. De sociale zekerheid beschouwt deze uitkering als een “volwaardig statuut” en houdt een bijdrage af. Daarom sluit je aan in bijberoep wanneer je start als zelfstandige. Je sociale bijdragen zijn dan puur “solidariteitsbijdragen”.


  Neem het zekere voor het onzekere: pols bij de instelling die je uitkering uitbetaalt of je een zelfstandige activiteit mag starten. Doe je dat niet, dan kan je de uitkering verliezen. In dat scenario heb je geen volwaardig statuut meer, waardoor je zelfstandige activiteit automatisch je hoofdberoep wordt. Dan moet je de minimumbijdrage als zelfstandige in hoofdberoep betalen om in orde te blijven met de sociale zekerheid.


  Een uitkering voor loopbaanonderbreking of tijdskrediet is geen thematisch verlof. Het gaat dus niet om “volwaardige statuten”, waardoor starten in bijberoep niet mogelijk is.