Aansluiten als zelfstandige in hoofdberoep

Jij wordt zelfstandige? Dan moet je aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds. Xerius bekijkt samen met jou of jij zelfstandige bent in hoofdberoep.

Wanneer ben je zelfstandige in hoofdberoep?

Oefen jij een zelfstandige activiteit uit? Dan is dat meteen je hoofdberoep als je

 • daarnaast geen andere job hebt;
 • of minder dan 50% werkt als werknemer;
 • of minder dan 50% werkt als ambtenaar buiten het onderwijs;
 • of minder dan 60% werkt als leerkracht met een vaste benoeming;
 • of minder dan 50% werkt als leerkracht zonder vaste benoeming.

Anders gezegd: jij maakt van je passie je hoofdactiviteit. Dankzij je aansluiting in hoofdberoep heb je recht op het volledige pakket aan sociale rechten voor je statuut.

Aansluiten als zelfstandigeWaaruit bestaat het volledige pakket aan sociale rechten?

In hoofdberoep geniet je van alle sociale rechten die voor zelfstandigen zijn ontwikkeld. Enige voorwaarde: betaal correct je kwartaalbijdrage en bel voor de bescherming aan bij de juiste deur.Je hebt recht op

Waar vraag je deze aan?

gezinsbijslag: kinderbijslag, kraamgeld en adoptiepremie
terugbetaling van je medische kosten
bij je ziekenfonds
een uitkering in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid of invaliditeit
bij je ziekenfonds
pensioenuitkering
bij de pensioendienst van het RSVZ
overbruggingskrediet bij noodgedwongen stopzetting of faillissement
via Xerius

Stap voor stap: zo word je zelfstandige in hoofdberoep

1. Sluit aan bij Xerius, je sociaal verzekeringsfonds.

Dat doe je in één moeite door, wanneer je start als zelfstandige en je onderneming inschrijft in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Aansluiten als zelfstandige

2. Breng je ziekenfonds en kinderbijslagfonds op de hoogte.

Zij zorgen voor de terugbetaling van ziektekosten, uitbetaling van arbeidsongeschiktheidsuitkering en uitbetaling van kinderbijslag.


3. Betaal elk kwartaal je sociale bijdragen.

Die 20,5 % van je netto belastbaar jaarinkomen bedragen. Je minimum kwartaalbijdrage als zelfstandige in hoofdberoep is 741,63 euro.

 • Verwacht je een inkomen groter dan 14.042,57 euro? Laat ons dan weten hoeveel je ongeveer denkt te verdienen. Zo kunnen we jouw bijdragen preciezer berekenen.
 • Verwacht je in je eerste jaar een inkomen ver beneden 14.042,57 euro? Dan kan je de starterskorting aanvragen. Dat geeft jou financiële ademruimte tijdens de eerste vier kwartalen van je activiteit.

Hoeveel sociale bijdragen zal jij betalen? Je komt het te weten met deze simulatietool.

Sociale bijdragen berekenen

Wist je trouwens dat je sociale bijdragen aftrekbare kosten zijn? Met andere woorden: ze verlagen je netto belastbaar jaarinkomen. Daardoor verlaagt het bedrag waarop je sociale bijdragen berekend worden, en betaal je dus minder... sociale bijdragen.

Wat is het verschil met bijberoep?

Als zelfstandige in hoofdberoep moet je voldoende bijdragen betalen om in orde te zijn met de sociale zekerheid. Deze minimumbijdrage is 741,63 euro per kwartaal, wat overeenstemt met een minimum netto belastbaar jaarinkomen van 14.042,57 euro.


In bijberoep bestaat die minimumbijdrage niet. Je sociale bijdragen zijn altijd 20,5% van je werkelijke inkomen, ook als dat lager is dan 14.042,57 euro.


Een ander belangrijk onderscheid ligt in het gebruik van je sociale bijdragen. In bijberoep bouw je geen extra individuele sociale zekerheidsrechten op. Je bent immers al beschermd via je andere beroep. Je sociale bijdragen worden louter en alleen gebruikt als solidariteitsbijdragen. Hoe meer je verdient, hoe meer je anderen steunt.
Nog niet zeker of het voor jou nu bijberoep of hoofdberoep is?

Neem dan een kijkje in Xerius Drive, dé online toepassing voor zelfstandigen die zich voorbereiden op hun start. Zo ben jij zeker in welke categorie jij thuishoort!

Doe de test in Xerius Drive

Hoe verloopt je aansluiting?

Sluit aan bij Xerius. Dat doe je met één klik van je muis. Wij gaan na of je aan de voorwaarden voldoet. Hebben we nog documenten of informatie van jou nodig? Dan hoor je dat van ons.


Eens aangesloten kan je aan de slag als zelfstandige in hoofdberoep. Je ontvangt een attest van aansluiting dat je kan gebruiken als bewijsstuk naar andere instanties.


Heb je al een onderneming?

Gratis


Prima. Dan sluit je met een klik op de knop aan bij ons sociaal verzekeringsfonds. Je aansluiting is helemaal gratis.

Aansluiten als zelfstandige

Heb je nog geen onderneming?

Dan moet je eerst een onderneming opstarten. Ook daarvoor kan je rekenen op Xerius. Klik op de knop, en we zetten samen je eigen zaak op poten.

Je zaak opstarten

Misschien vraag je je dit nog af?

 • Kan ik beroep doen op de starterskorting?

  Om deze financiële ademruimte te krijgen moet je een startende zelfstandige zijn in hoofdberoep. Je kan ook een aanvraag indienen wanneer je als zelfstandige in bijberoep of als student-zelfstandige al een tijdje bezig bent, maar net overstapt naar zelfstandige in hoofdberoep.


  Er geldt nog een bijkomende voorwaarde: in de 20 kwartalen voorafgaand aan de starterskorting was je geen enkel kwartaal zelfstandige in hoofdberoep. Is dat inderdaad het geval? Dan kan jij aanvragen om de eerste vier kwartalen van je aansluiting lagere voorlopige sociale bijdragen te betalen. Hoeveel precies, dat hangt af van je inkomen:


  Jouw jaarinkomen  Je voorlopige sociale bijdrage dankzij de starterskorting 
  lager dan 7.251,66 euro  382,98 euro per kwartaal
  tussen 7.251,66,46 euro en 9.361,72 euro   494,42 euro per kwartaal
  hoger dan 9.361,72 euro   741,63 euro per kwartaal

  Twee jaar later krijgt Xerius je werkelijke inkomen door van de FOD Financiën. Dan berekenen onze experts je definitieve sociale bijdragen. Deze zijn altijd minstens 382,98 euro per kwartaal.


  Liggen je definitieve sociale bijdragen lager dan je voorlopige sociale bijdragen? Dan krijg je het verschil terug. In het omgekeerde geval pas je het tekort bij.


  Kreeg je de starterskorting ten onrechte? Dan betaal je het verschil uiteraard bij, vermeerderd met een boete opgelegd door Vadertje Staat.

 • Wat doe ik als mijn situatie verandert?

  Je activiteiten veranderen? Je inkomen stijgt of daalt? Je functie als zelfstandige – helper, ondernemingshoofd, werkend vennoot of zaakvoerder – wijzigt? Wat er ook gebeurt met jou of je zaak, laat het ons meteen weten. Het gaat immers om jouw bescherming. En die willen we tot in de puntjes... beschermen.

 • Hebben sociale bijdragen gevolgen voor mijn belastingen?

  De sociale bijdragen die je betaalt zijn een beroepskost. Die trek je dus af van het inkomen dat je aangeeft in de personenbelasting. Zorg er daarom voor dat je bijdragen altijd in verhouding staan tot je inkomen. Zo heb je meer kosten wanneer je meer inkomen hebt, en dat is fiscaal een interessante zaak.